Razlog netekfirenja laičkih zakonodavaca su džehl ili murdžizam

Popularno na sajtu

Kaže šejh i mudžahid Ebu Muhammed El-Makdisi, Allah ga učvrstio i sačuvao:

„Netekfirenje vladara koji jasno ispoljavaju i deklarišu se kao sekularisti, i koji ne sude po islamskom šerijatu, i pomažu nevjernike protiv muslimana, je nepoznavanje najvažnije i najosnovnije stvari u vjeri, ili je plod murdžizma – ma koliko god čovjekov stepen znanja bio veliki, ili ma kakvo god akademsko zvanje posjedovao. Ako tome doda i pomaganje tih vladara i raspravlja u korist njihovog batila, te poziva da se stane uz njih, umjesto da poziva u izbjegavanje istih i odricanje od njih i njihovog sekularizma; taj nije spoznao tevhid niti ga je ostvario.

Od krivičnog djela i nanošenja nepravde šerijatu jeste i postavljanje takvih za muftiluk (izdavanje fetvi), te imenovanje istih za objašanjavanje ovakvih opasnih mes'ela i tema. A što se tiče veličanja, hvaljenja i davanje prednosti takvima, upravo to je odvođenje omladine u dalalet po pitanju najvažnijih temelja u vjeri.

Onaj ko te takve hvali u momentu kada oni jasno ispoljavaju svoje neznanje i zablude(u tim meselama), pa njegovo hvaljenje je pokazatelj da je njegov mezheb(isti) kao i njihov – makar to i ne izjavio.

Poznati malikijski učenjak, imam Ebu Muhammed El-Kahtani (preselio 383 .h.g.), je ispjevao stih u svojoj poznatoj nuniji:

‘Novotara za prijatelja ne uzima osim isti poput njega
a zna se da je ispod dima rasplamsana vatra’

Imam Ahmed je upitan o propisu novotara koji poziva novotariji, pa je odgovorio: ‘Dakako, tako mi Allaha, od takvog se treba kloniti, i otjerati ga.’ [1]

Dok za muftiju i onoga koji će pojašnjavati vjeru i podučavati istoj, treba postaviti insana koji je naslijedio davu svih vjerovjesnika, a to je poziv u tevhid i odricanje od širka i mnogoboštva.”

https://t.me/mqdse1

[1] ‘Ilamul-muvekki'in (4/128).

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

%d bloggers like this: