TAG

murdžizam

VIDEO: Ko su murdžije današnjice?- šejh Nebil el-Ivedi

Neće nastupiti vrijeme osim da je ono koje dolazi nakon njega gore i veće zlo. Ovako nas je obavijestio plemeniti poslanik, Muhammed, alejhis-selam, rekavši:...

Kategorizacija murdžijskih pravaca

Nikada taguti ne bi sebi pronašli tako iskrene podanike koji će ih braniti i opravdavati njihove zablude od današnjih murdžija... Zato su prvi muslimani...

Dijalog između ekstremnog i umjerenog

- Reče umjereni (tačnije: 'izmjenjeni'): "Sekularisti, kršćani, oni koji ne sude po Allahovom zakonu; demokrate, koji zagovaraju i pomažu tezu 'sud pripada većini' -...

Razlog netekfirenja laičkih zakonodavaca su džehl ili murdžizam

Razlog netekfirenja laičkih zakonodavaca su džehl ili murdžizam

Novo na sajtu

Kategorije