Dijalog između ekstremnog i umjerenog

Popularno na sajtu

– Reče umjereni (tačnije: ‘izmjenjeni’): “Sekularisti, kršćani, oni koji ne sude po Allahovom zakonu; demokrate, koji zagovaraju i pomažu tezu ‘sud pripada većini’ – svi ovi nisu nevjernici!”

– Muvehhid (po njima ‘ekstremni’): “Šta je dokaz za to?”

– Umjereni: “Govor Allaha Uzvišenog: (Vama vaša vjera a meni moja!)”

– Muvehhid: “Dobro! Da li ti znaš kako glasi naziv sure u kojoj se spominje taj ajet?”

– Umjereni: “Ne znam!”

– Muvehhid: “Njen naziv je ‘El-Kafirun’ (Nevjernici). I Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ju je opisao da je ona beraet(odricanje) od velikog širka.”

– Umjereni: “Ma, ti si u osnovi tekfirovac, terorista, ekstremista, onaj koji pretjeruje!”

*** Završena debata ***

 

Napisao uvaženi šejh: Ebu Muhammed El-Makdisi
Izvor: https://t.me/mqdse1

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz