Nova audio poruka šejha Ejmena: Šam neće kleknuti ni pred kim, osim pred Allahom

Popularno na sajtu

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

U ime Allaha! Sva zahvala pripada samo Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog poslanika, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede. Draga braćo muslimani širom svijeta, esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berakatuhu.

A zatim:

Na samom početku bih našem narodu u Šamu želio reći da su vaše rane – rane čitavog ummeta; i da je vaša bol – bol čitavog ummeta. Vi ste u svakom trenutku u našim dovama, i mi smo željni žrtvovati naše duše za vas. Ako išta stoji na našem putu – to je činjenica da smo zauzeti borbom protiv istog krstaškog neprijatelja protiv kojeg ste se vi podigli, samo na drugom frontu.

O, ummetu muslimana u Šamu, zemlji ribata(stražarenja) i džihada: znajte da je jedini razlog zbog kojeg se napadate taj što želite da islam zavlada zemljom Šama, a Internacionalna Satanistička Organizacija neće nikad prihvatiti ovo i neće štedjeti napore da zaustavi ovo islamsko širenje. Stoga, naš dragi narode Šama, morate se pripremiti za dugotrajni rat protiv Krstaša i njihovih rafidijskih i nusajrijskih saveznika. Pa ostanite ustrajni, jer doista pobjeda dolazi sa strpljenjem, olakšanje dolazi sa poteškoćom, izlaz dolazi s brigom, i znajte da je pobjeda nekada samo pitanje vremenske ustrajnosti:

“Ne klonite duhom, i ne žalostite se! Vi ćete pobijediti, ako vjernici budete.” (Ali Imran, 139.)

Vi ste uzeli put džihada fi sebilillah kako bi podigli zastavu islama i džihada u zemlji Šama, te kako bi ga oslobodili od opresije, tiranije i korupcije. Pa nemojte odustati, nemojte se kolebati, i nemojte praviti kompromise. Umrite časno, i nemojte prihvatiti živjeti sa poniženjem. Ujedinite se i spojite svoje redove sa vašom braćom muslimanima i mudžahidima – ne samo u Šamu, već u čitavom svijetu, jer se protiv svih muslimana u svijetu vodi isti krstaški pohod.

Naša braćo u Šamu, pazite se potomaka Ebu Rigala[1], koji vas žele obmanuti mitom da će rukovodeći internacionalni kriminalci biti zadovoljni sa vama ako zamijenite vaš džihad u isključivo nacionalnu sirijsku borbu, zbog toga što se ovo protivi onome što je Kur'an jasno objasnio:

„Ni židovi, ni kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne budeš slijedio vjeru njihovu.“ (El-Bekara, 120.)

O, naš narode i naša braćo u Šamu, želio bih sa par savjeta podsjetiti sebe i vas:

Prvo: moramo da sami sebe preispitamo, i udaljimo se od svega što može odgoditi pobjedu. Mi nikada ne možemo biti bolji od ashaba Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji su lišeni pobjede kada su bili neposlušni. Kritička procjena i popravljanje grešaka su prvi korak na putu ka pobjedi.

Drugo: po mojem skromnom mišljenju, strategija džihada u Šamu se mora fokusirati na gerilski rat, koji vodi izmoravanju neprijatelja i njegovom uništenju. Ovo je sredstvo svih potlačenih, protiv oholnika u svakom vremenu. Nemojte puno pridavati pažnju kontrolisanju teritorija, već se fokusirajte na uništavanje morala neprijatelja. Dovedite neprijatelja do tačke beznadnog očaja, nanoseći njegovim snagama konstantne udarce i sramotne gubitke.

Treće: pitanje Šama je pitanje čitavog ummeta. Ne smijemo ga predstavljati kao pitanje samih šamljana, a potom ga suziti kao pitanje samih sirijaca, jer baš ovo je plan neprijatelja i on nastoji za ovim. Neprijatelj pokušava da džihad u Šamu preobrazi iz pitanja koje se tiče muslimanskog ummeta u isključivo nacionalno sirijsko pitanje, a onda nacionalno pitanje preobraziti u pitanje određenih oblasti i lokaliteta, te konačno smanjiti u pitanje nekoliko gradova, sela i četvrti.

Naša je dužnost da se odupremo ovoj zloj strategiji, proglašavanjem džihada u Šamu džihadom cijelog islamskog ummeta, čiji je cilj uspostavljanje Allahovog zakona na Allahovoj zemlji. Istovremeno, treba da ohrabrujemo i podstičemo ummet da učestvuje u džihadu Šama sa svojim sinovima, imetkom, naporima i snagom. I ne zaboravimo da oni koji su branili Šam tokom historije nisu bili drugi do Salahuddin, Kutz, Muhammed ibn Kalavun i Osmanlije – NIKO od njih nije bio Sirijac, već su prije svega bili muslimani i mudžahidi.

Stoga ne smijemo pokleknuti pred nalozima i naredbama rukovodećih kriminalaca, koji žele da nas zastraše sa optužbama „terorizma“ i „ekstremizma“. To su iste sile koje nisu poštedjele čak ni Muhammeda Mursija, uprkos činjenici da im je dao sve što su tražili.

Molim Allaha da našem narodu u Šamu dâ ustrajnost, pobjedu i pomoć, te da ih uputi u zauzimanju zajedničkog stava sa svojom braćom mudžahidima širom svijeta protiv općeg ujedinjenog neprijatelja.

Naša posljednja dova je da sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova. I neka je salavat i selam na našeg miljenika, Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe.

Vesselamu alejkum ve rahmetullahi ve berakatuhu!

 

Originalan snimak možete pogledati na: http://dai.ly/x5jn8w6


[1] Ebu Rigal je primjer u izdajništvu. U džahilijetu bi arapi izdajnika nazivali Ebu Rigalom. Ovaj lik je poznat po tome što je bio jedini arap koji je prihvatio da bude vodič Ebrehi (abesinijski kralj) i njegovoj vojsci onda kada su krenuli u pohod na Mekku.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz