U novoj audio poruci Ejman Zavahiri pozvao na zaustavljanje unutarnjih sukoba i izabiranje jednog vladara u Siriji

Popularno na sajtu

U nizu audio poruka koje su u poslijednje vrijeme objavili vodeći ljudi džihadskih skupina u pogledu  sukoba među opozicijom u Siriji, danas se na internetu pojavila i audio poruka emira Al-Kaide, šejha Ejmana Zavahirija u produkciji As-Sahab Media.

Šejh Ejman Zavahiri je postao vođa Al-Kaide, čija se centralna komanda nalazi na afganistansko-pakistanskoj granici, nakon pogibije šejha Usame bin Ladena u 2011. u napadu američkih specijalaca zvanih Foke. Glavni i jedini ogranak Al-Kaide u Siriji je Džebhatun nusra. Emir Džebhatun nusre Ebu Muhamed el-Dževlani objavio je pristupanje Al-Kaidi i davanje prisege na vjernost Zavahiriju u aprilu 2013. godine.

U audio poruci šejh nije prozivao određene skupine, i pozvao je sve da odmah stanu sa međusobnom borbom koju on vidi kao borbu među braćom mudžahidima, da dadnu prednost jedinstvu i da uspostave zajednički šerijatski sud koji bi imao nadležnost nad svim grupama u Siriji i da izaberu i proglase vladara sa kojim bi se zadovoljile i oko kojeg bi se okupile sve skupine.

“Plemenita i voljena braćo, vi znate da moja braća i ja u Al-Kaidi nosimo ljubav i poštovanje prema vama, i znamo vaš status, i mi vam naređujemo postojanost, i gledamo na vas kao nadu ummeta za uspostavljanje islamske vlasti u Levantu (Siriji) otpora i džihada, i kao nadu za oslobađanje Bejtul Makdisa (Jerusalema), i da je vaš blagosloljeni džihad korak naprijed prema povratku hilafeta na menhedžu (principu) poslanstva inša'Allah,” rekao je Zavahiri.

Zatim je Zavahiri podsjetio na bratstvo među mudžahidima i da je bratska veza u islamu najsnažnija od svih drugih zemljskih veza, i da je jedinstvo i ujedinjenje među braćom u Siriji važnije, draže i vrednije za centralnu Al-Kaidu nego bilo kakve organizacijske veze. On je također dodao da se jedinstvo, ujedinjenje i jačina redova mudžahida u Šamu uzdiže iznad odanosti nekoj organizaciji ili ekstremizma pripadnosti nekoj grupi.

“Vi znate da mi ne prihvatamo da čast muslimana mudžahida bude dirnuta, ili njegov život, novac, čast i dostojanstvo bude napadnuto, ili da optužbe za kufr (nevjerstvo) bude upućene na njega, i mi smatramo džihadske organizacije u Šamu od otpora i džihada – koje žrtvuju sebe i svoj imetak u džihadu na Allahovom putu, uzdižući Allahovu riječ, i koje nastoje da uspostave Allahov šerijat – kao našu braću, za koju ne prihvatamo da budu opisani kao otpadnici ili nevjernici,” naglasio je Zavahiri u dijelu izjave za koju se smatra da se odnosi na IDIŠ.

“Plemenita i voljena braćo vi znate da smo mi pozivali i mi ćemo nastaviti, inša'Allah, pozivati sve da nastoje uspostaviti muslimansku vladu u Siriji, i da izaberu onoga na kojem se slože –  od onih koji posjeduju šerijatske uslove – kao svog vladara i koga oni izaberu to će biti i naš izbor. I mi se ne slažemo da iko sebe nameće vama, zato što mi nastojimo da ponovno uspostavimo hilafet na menhedžu poslanstva, koji će vladati šerijatom, koji će se oslanjati na šuru (vijeće), širiti pravdu, štititi prava i odbijati agresiju,” rekao je vođa međunarodne organizacije ono što bi neki mogli protumačiti kao poziv na izabiranje i proglašavanje halife.

“Plemenita braćo, mudžahidi islama iz svih džihadskih skupina otpora i džihada, naša srca i srca ummeta – čija srca su povezana sa vama – krvare zbog fitne unutarnjih borbi, koje su se proširile među mudžahidima islama. I zbog toga pozivamo svu našu braću u svim džihadskim grupama, i pozivamo sve milostive ljude od naroda Šama, od učenjaka, zagovornika, ličnosti, plemenskih vođa, stručnjaka, pisaca, novinara, ljudi iz medija, osoba koje kreiraju javno mišljenje, i svakog slobodnog, časnog pojednica u Šamu koji nastoji svrgnuti Asadovu sekularnu, sektašku, kriminalnu vlast i uspostaviti pravednu muslimansku vladu, da nastoji zaustaviti ovu fitnu, za koju samo Allah zna gdje će odvesti.”

“Mi ih pozivamo da traže načine da odmah zaustave ovu borbu među braćom u džihadu i islamu , i da uspostave šerijatski odbor koji će suditi između raznih grupa u pogledu nepravdi koje neka grupa učini prema drugoj džihadskoj bratskoj grupi, i da implemetiraju metodu za obavezivanje svakoga da prihvate njegove presude.”

Priprema: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz