Nova naređenja Zavahirija: Fokusirajte se na napad na američke interese

Popularno na sajtu

Vođa Al-Kaide je dao novu izjavu u kojoj su naređenja za narednu fazu džihada. Emir međunarodne organizacije je pozvao na izbjegavanje ubijanja šijja, kršćana, hindusa i sufija i pozvao na fokusiranje na napade na američke interese.

Zavahiri je najavio novi pristup u metodologiji djelovanja Al-Kaide, odstupajući od starog pristupa koji je prioritizirao ubijanje optadnika u blizini nad borbom protiv nevjernika u daljini. On je dao i novu izreku: “Udarci u glavu će osušiti repove”.

Džihadski websajtovi dijele Zavahirijevu najnoviju poruku koju je objavila As-Sahab fondacija za medijsku produkciju, koja je zvanično medijsko krilo Al-Kaide.

U izjavi, Zavahiri je govorio o dva glavna problema koja treba riješiti u ovoj fazi. Prvi se odnosi na oružanu borbu, a drugi je povezan sa pozivom (daw'om). Vojno djelovanje je primarno usmjereno na kolovođu međunarodnog nevjerstva, Sjedinjene Države, i njegovog saveznika “Izraela”. Drugi ima za cilj lokalne (američke) saveznike koji vladaju u muslimanskim državama, kaže se u izjavi.

“Ciljanje Sjedinjenih Država ima namjeru potrošiti i iscrpiti njihove resurse, kako bi završile kao Sovjetski Savez i povukle se u svoju bazu, zbog vojnih, ljudskih i ekonomskih gubitaka. Ovo će oslabiti njihov stisak na naše države i njihovi saveznici će popadati jedan za drugim,” rekao je Zavahiri.

“Udarci mudžahida u Afganistanu i Iraku su doveli do iscrpljivanja Sjedinjenih Država,” dodao je emir Al-Kaide.

U svojoj poruci, koju je uputio islamskom ummetu, Zavahiri je spomenuo da većina država svjedoči porastu aktivnosti Al-Kaide. “Sukob u Šamu (Sirija) je sa američkim saveznicima i oni neće dozvoliti postojanje islamske države, a kamoli ako je džihadski nastrojena. Njihova krvava historija u pokušaju iskorjenjivanja islama je poznata i već viđena.”

Uprkos govoru o američkim saveznicima koji vladaju muslimanskim državama i govoru o napadanju njenih lokalnih agenata, on vjeruje da se situacija razlikuje od mjesta do mjesta. U principu, sukob sa njima (marinetama, op.PV) ne bi trebao biti direktan, osim u državama gdje je sukob (sa njima) nužan.”

“Što se tiče Jerusalema, glavni i primarni sukob je sa židovima.” On je također spomenuo da je sukob sa lokalnim marionetama u Afganistanu povezan sa borbom protiv Amerikanaca.”

Što se tiče Pakistana, “on nadopunjuje borbu protiv Amerikanaca za oslobađanje Afganistana, i onda ide formiranje sigurne regije za mudžahide u Pakistanu, i nakon toga ide pokušaj uspostavljanja islamske države u Pakistanu.”

“Cilj sukoba u Iraku je oslobađanje sunijskih teritorija od rafidijskih nasljednika Sjedinjenih Država,” dodao je.

U Alžiru, “gdje je američka prisutnost mala i zanemariva, borba je protiv režima, u cilju njegovog slabljenja i širenje uticaja džihada u islamskom magribu, državama zapadne obale Afrike, i podsaharskkim državama.”

U Somaliji, “borba je protiv marioneta, zbog toga što oni udarna igla krstaške okupacije.”

On je mudžahidima dao neke upute, za koje vjeruje da su vitalne u ovoj fazi. Pozvao ih je da se ne bore protiv devijantnih skupina kao što su rafidije, ismailije, kadijanije i devijantne sufije sve dok oni ne napadnu muslimane, sljedbenike sunneta.”

Zavahiri vjeruje da sukob treba “biti ograničen na aktivne frontove sa njima, pokazujući da smo mi u poziciji samoodbrane, i izbjegavati napadanje njihovih ljudi koji nisu borci i porodica u njihovim mjestima prebivanja ili njihove bogomolje i njihove proslave i njihova vjerska okupljanja. Ali razotkrivanje njihovih zabluda i ideoloških devijacija se treba nastaviti.”

Zavahiri je pozvao na izbjegavanje napadanja kršćana, sika, hindusa u muslimanskim državama. “Ako su ratoborni, odgovor bi trebao biti srazmjeran agresiji. Mi trebamo pokazati da mi nismo oni koji će započeti sukob, zbog toga što smo zauzeti borbom protiv glave međunarodnog nevjerstva (Amerike), i da nam je stalo da živimo sa njima u miru i harmoniji, ako se hilafet uspostavi uskoro, Allahovom voljom.”

Što se tiče poziva (dawe), “on ima u cilju da učini ummet svjesnim prijetnje krstaške invazije, rasvjetli značenje tevhida a to je da vlast pripada Allahu, i postizanja islamskog bratsva i jedinstva islamskih zemlja kao uvod u povratak hilafeta.”

Ovaj rad “je na dva fronta,” objasnio je Zavahiri. “Prvi je svijest i edukacija džihadske prethodnice, koja nosi teret uspostavljanja hilafeta i koja će to nastaviti da radi. Drugi je podizanje svijesti masa, potičući ih da se pokrenu i ustanu protiv vladara i da koriste islamu i onima koji mu teže.”

Zavahiri je pozvao muslimane “da uzmu u obzir napadanje interesa zapadne krstaško-cionističke alijanse bilo gdje u svijetu kao jednu od najvažnijih dužnosti.” On traži od njih “da ulože sav trud u oslobađanju muslimanskih zatvorenika svim sredstvima, uključujući napade na zatvore ili uzimanjem taoca iz država koje učestvuju u invaziji muslimaske zemlje, kako bi ih razmjenili sa njima.”

Zavahiri je također progovorio o nesporazumima sa drugim islamskim grupama. “Neslaganja sa drugim islamskim grupama nas ne trebaju dovesti da zanemarimo suprostavljanje neprijateljima i protivnicima islama, vojno ili politički.”

On je ukazao da je “važno da ih podržimo i da im zahvalimo za sva njihova ispravna dijela i riječi i da im damo savjet za svaku grešku koju počine. Odgovor i savjet treba biti zasnovan na ozbiljnom naučnom pristupu izvjegavajući lične napade i prepirke.”

Izvor: Al-Akhbar

Prijevod i obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz