Nova poruka vođe Al-Kaide: Krenite u Šam!

Popularno na sajtu

Džihadski mediji objavili su početkom maja novu poruku Ajmana al-Zawahirija (Ejmen ez-Zavahiri) – aktuelnog vođe globalne džihadske mreže Al-Kaide. Sa malim zakašnjenjem vam prenosimo prijevod ove poruke urađen od strane medijske produkcije Selefi Media Balkan.

*****

Bismillah. Elhamdulillah. Neka su salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i saveznike. Mojoj braći muslimanima na svakom mjestu, esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Šam je danas nada muslimanskog ummeta, jer je to jedina narodna revolucija od revolucija arapskog proljeća koja je pošla pravim putem. Putem dawe i džihada kako bi uspostavila i sudila šerijatom, i teži uspostavi hilafeta na menhedžu poslanstva a ne hilafet Ibrahima Bedrija (Ebu Bekra El-Bagdadija), hilafet menhedža a ne hilafet Hadždžadža. Kao rezultat toga, veliki međunarodni kriminalci su se ujedinili kako bi spriječili mudžahide Šama, zemlje ribata i džihada u uspostavi njihove mudžahidske države. Stoga, zavjere, spletke, pritisci i zavođenja su počela. Međutim, Allah subhaneh je želio za grupu mudžahida od najboljih muhadžira i ensarija da ostanu čvrsti na istini bez potresanja. Stoga, muslimanski ummet se okupio oko ove grupe u Šamu, shvatajući razliku između njenog ispravnog menhedža i neispravne ideologije novih ekstremista, tekfirdžija haridžija. Onih koji su obradovali muslimanski ummet naslijeđenjem Hadždžadža ibn Jusufa. Onih koji će na Sudnjem danu nositi teret muslimanske krvi koju su prolili.
Mojoj braći muslimanima i mudžahidima u Šamu, zemlji ribata i džihada, i na svakome mjestu: naša je obaveza danas da branimo džihad u Šamu od zavjera smišljenih protiv njega. Onih donešenih od strane države porodice Al-Saud i njenih privezaka od drugih regionalnih nacija, pod upravom britanske pastorke, Amerike.
Sve ove zavjere imaju za cilj da izbrišu islam iz Šama, postavljajući na njegovo mjesto lažni islam koji odgovara sekularistima, nacionalistima i režimu velikih međunarodnih kriminalaca. Zaboravljajući krv stotine hiljada, onih koji su izašli uzvikujući po svojoj fitri (prirodnom stanju) tokom njihovih protesta: “Naš vođa zauvijek, poslanik Muhammed s.a.w.s.!”.
Najveći problem međunarodnog kriminalnog režima i naše otpadničke vlade i njihove institucije, jeste taj što mudžahidi Šama stoje na granicama Palestine, prijeteći onome što je poznato kao ‘Izrael’, ili 51. američka država, ili najveća američka vojna baza van SAD-a.
Stoga, njima je neophodno da napadnu ovaj džihad, pokopaju ga i skrenu njegovu putanju ka sekularizmu i nacionalizmu i ulaženju u režim velikih međunarodnih kriminalaca (UN).
Stoga, oni nastavljaju od zavjere do zavjere, od jedne šeme do druge, od Ženeve do Rijada, ka primirju, ka odluci Vijeća sigurnosti velikih međunarodnih kriminalaca (UN). Lanac beskrajnih obmana, laži, potvora i prevara.
Naša obaveza je danas da pomognemo džihad u Šamu sa svime što možemo, i da krenemo njima u pomoć bili slabi ili slažni!
Naša obaveza je danas da potičemo mudžahide Šama na ujedinjenje, kako bi se oslobidili od sekularističkog alevijskog režima i njegovih saveznika od safavidskih šijja, Rusa i zapadnjačkih krstaša i kako bi mogli uspostaviti pravednu, mudžahidsku, islamsku državu.
Mojoj braći, mudžahidima u Šamu, zemlji ribata i džihada sa cijelog dunjaluka. Pitanje jedinstva danas jeste pitanje života i smrti za vas. Ili se ujedinite da živite kao muslimani u časti, ili ćete se razići i biti razjedninjeni te biti pojedeni jedan po jedan.
Ostaje još jedna stvar u koju su mnogi uronili, u pokušaju da skrenu oči muslimanskog ummeta, mudžahida Šama sa pravog neprijatelja. Pitanje veza voljene, plemenite, prkosne Džebhetun Nusre – s čijom povezanošću smo počašćeni i za koju molimo Allaha da joj poveća čvrstinu i uspjeh – sa Al-Kaidom.
Stoga, kažem kratko i jasno (po pitanju ovoga).
Ponavljali smo neprestano, da narod Šama – a na njihovim srcima hrabri mudžahidi – ako formiraju svoju muslimansku državu i izaberu svog vođu, onda koga god oni odluče da izaberu jeste i naš izbor.
Mi, Allahovom milošći, ne težimo ka vlašću, nego mi težimo za vladavinom šerijata. Mi ne želimo da vladamo nad muslimanima, nego mi kao muslimani želimo da nam bude vladano islamom.
Jesmo i nastavljamo pozivati ka ujedinjenju mudžahida u Šamu i njihovom sjedinjenju kako bi se uspostavila pravedna, islamska, mudžahidska uprava. Ona koja širi pravdu, šuru (dogovaranje), vraća prava ljudi, pomaže potlačene i oživljava džihad, oslobađa zemlje, i teži ka oslobođenju Akse i povratku hilafeta na menhedžu poslanstva.
Allahovom voljom, povezanost s organizacijom (tj. Kaidom) nikada neće biti prepreka gledajući prema tim velikim nadama; onima za kojima ummet žudi, čiji dio smo i mi, i mi nismo upravitelj nad time, niti smo iskočili nad time s prisegom ljudima koje niko ne poznaje, niti s iznenadnim halifom.
Zatim, hoće li veliki međunarodni kriminalci biti zadovoljni Džebhetun nusrom ako se odvoji od Kaide? Ili će ih prisiliti da sjednu za stol sa kriminalcima ubojicama, zatim ih prisiliti da se pokore ustupcima sramote i popuštanja, da se pokore vladama nereda i podčinjenosti, zatim da uđu u prljavu igru demokratije. Nakon svega toga baciti ih u zatvor kao što su učinili sa Fronta islamskog spasa u Alžiru i Muslimanske braće u Egiptu.
Istinu je rekao Uzvišeni Allah kada je rekao:
“Ni židovi, ni kršćani, neće biti tobom zadovoljni sve dok ne budeš slijedio vjeru njihovu. Reci: “Allahov put je jedini pravi put!” A ako bi se ti poveo za željama njihovim, nakon znanja koje si dobio, od Allaha te niko ne bi mogao zaštititi, niti pomoći.”
Uistinu, mi u Al-Kaidi ne prihvaćamo nikakvu prisegu osim one date dobrovoljno, i ne prisiljavamo nikoga da nam dadne prisegu, niti tekfirimo one koji se bore protiv nas, poput brbljanja modernih haridžija.
Našem muslimanskom ummetu, u središtu zemlje vjernika i našoj plemenitoj braći, lavovima Šama: Mi smo od vas! Naši napori su zbog vas i mi smo dio vas. Iako smo odvojeni mnogim zemljama, ujedinjeni smo našom akidom i vjerom. MI smo s vama, boreći se u zajedničkoj bitci preko mnogih frontova protiv velikih međunarodnih kriminalaca, krstaša i njihovih saveznika murteda. Vaša pobjeda je naša pobjeda, vaša čast je naša čast, vaša sposobnost je naša sposobnost.
Ostanite postojani Allahovi robovi, protiv zlobnog napada! Onog u kojem su se istočnjački i zapadnjački krstaši udružili sa sekularističkim Alevijama i otpadničkim šijjama. Budite strpljivi, izdržljivi i na granicama bdijte. Nemojte biti utišani ratnim mašinama krstaša jer su oni i prije poraženi u Afganistanu i Iraku! Sjetite se riječi emira Mulla Muhammeda Umera r.a. koji se uzdao u Allaha kada je rekao: “Allah mi je obećao pobjedu a Bush mi je obećao poraz, pa vidjet ćemo koje obećanje je istinitije.”
Sjetite se njegovih riječi kada je rekao: “Slučaj Usame nije slučaj jednog čovjeka, nego je to slučaj časti islama!” I kada je rekao svojoj braći: “Ako predate Usamu, onda ćete sutra predati i mene.”
Ovaj oslonac samo na Allah i ovisnost o Njemu – bez ovisnosti o bilo kome drugom – jeste ono što je uništilo vojne mašine istočnjačkih i zapadnjačkih krstaša u Afganistanu. Zatim su bili uništeni u Iraku i biće uništeni u Šamu, Allahovom voljom.
Ne budite zabrinuti zbog murteda, agenata, podaničkih vlada, onih koji vam ne žele slobodu ni čast, jer onaj koji nešto ne posjeduje ne može to nikada ni dati. Neka vam djela prate riječi kada ste rekli: “Smrt prije poniženja!”
“Ako se budete strpjeli i bogobojazni bili, njihovo lukavstvo vam nimalo neće nauditi! A Allah, doista, do­bro zna šta oni rade!” (Ali Imran, 120.)
Naša posljednja dova je Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu i ashabe. Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!
Prijevod: SalafiMedia Balkan
Original prijevoda: 
Izvor: https://www.youtube.com/watch?v=ANK553j-ByI

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz