Propis praćenja IDIŠ-ovih medija

Popularno na sajtu

Draga braćo i sestre – iz redova mudžahida i ostalog naroda u cjelini, nemar po ovom pitanju je postao široko rasprostranjen, te je preplavio i ugušio mnoge. Vidimo njega ili nju kako gledaju širitelje novotarija i one koji donose nesreće putem svojih medijskih programa. A ponekad bi ti propagatori bili čak i ateisti ili zindici(šireći takve programe) jačinom svoje prezentacije. A ovo, tako mi Allaha, je velika zabluda, i jedan od uzroka zbunjenosti, nereda i nedostatka stabilnosti. Od Allaha tražimo sigurnost i hajr.

Mi smo u velikoj potrebi za nepokolebljivošću u ovim vremenima fitne i nereda. Tako da, muslimanu nije dozvoljeno gledanje ili praćenje novotara, osim da bi se(time) pobile šubhe koje oni šire. A kada govorimo o novotarima, također podrazumijevamo Bagdadijevu grupu, i one koji šire sufizam, i one koji proklinju ashabe Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, premda na prikriveni način. I vidite neke ljude koji oštro osuđuju haridžije, ali i dalje gledaju njihove medijske objave.

Takav bi možda rekao: “Ja im se zapravo smijem” ili “Volim njihove našide”.

Poslanik, sallallahu aleji ve sellem, je rekao: (obračajući se Omeru, r.a., kada je došao sa nekim spisima ehlul-Kitabija, kako bi ih pročitao):

“Zar vas je ona zbunila(ta knjiga op.prev.), sine Hattabov? Tako mi Onoga u čijoj je ruci moj život, ja sam vam donio bijele i čiste ajete…”

A u pitanju je bio Omer!

Poslanik, sallallahu aleji ve sellem, je rekao:

“Ko čuje za Dedžala, neka se udalji od njega! Tako mi Allaha, bit će ljudi koji će mu dolaziti, misleći da su čvrsti vjernici, pa će mu se pridružiti zbog iskušenja koje će posjedovati.”

Tako mi Allaha, vidim mase koje podržavaju Bagdadija, uprkos krvoproliću i jasnoj zabludi na kojoj je on. A ja kažem da, ako je takav slučaj(sada, sa sljedbenicima Bagdadija, op.prev), onda nema potrebe za čuđenjem zbog toga što će ljudi pratiti Dedžala, unatoč tome što je stvar jasna. Između Dedžalovih očiju piše “Kaafir” (nevjernik), i bez obzira na ovaj jasan opis, naš Poslanik, sallallahu aleji ve sellem, nas je upozorio na približavanje njemu, kako ne bi bili zavedeni sumnjama koje će izazvati. A danas se nedoumice od strane novotara izazivaju putem medija.

Tako da, fetva koju izdajem mojoj braći je:

Da je gledanje takvih medijskih objava haram, zbog toga što sadrže saglasnost sa neistinom i zadovoljstvo time, i zabranjeno je podsticanje ljudi ka tome i širenje istog, osim za onoga koji to(njihove sumnje i nedoumice, op.prev.) opovrgava izlažući njihove laži. Allah je, opisujući Svoje robove, rekao:

I (robovi Allaha su) oni koji ne prisustvuju laži…” (Al-Furqan: 72)

Laž koja je ovdje spomenuta je svaka neistina koja je krivotvorena i uljepšana. Pa ima li veće neistine od ovoga(gledanja tih medijskih objava, op.prev)?!

Naravno, od metoda Islama je distanciranje od svega što dovodi do izopačenosti, odstupanja, i nereda. Pa otuda i hadis:

“Ko ode sihirbazu i pita ga o nečemu, namaz mu se neće primiti četrdeset dana.”

A odnosi se samo na pitanje(bez da čovjek povjeruje u ono što sihirbaz kaže, op.prev.).

Od osobina ehli-sunneta je da oni ne sjede sa novotarima, već smatraju da je neophodno čuvati svoje uši od njihovih laži koje mogu utjecati na njih, ako se desi da ih čuju.

Hasan el-Basri, Allah mu se smilovao, je jednom rekao: “Ne sjedi sa narodom hewa’ (oni koji govore po svojim hirovima) zato što će utjecati na tvoje srce šapatom, pa ako postupiš po tome – bićeš upropašćen, a ako se ne složiš sa time – učinit će tvoje srce bolesnim”.

Jednom je jedan od mu'tezila došao da drži govor, nakon čega je Ibn Tavus, Allah mu se smilovao, stavio njegova dva prsta u oba uha, naredivši i njegovom sinu da to isto učini, te je rekao: “Stisnite(vjerovatno se odnosi na stiskanje prstiju u uši što jače, op.prev.), ne slušaju ništa od onoga što govori”.

Es-Sahtijani, Allah mu se smilovao, izrično je odbio da sasluša čak i jedan stih ili hadis od novotara. A kada bi mu neki od novotara rekao: “saslušaj makar (jednu) riječ od mene”, on bi mu odgovarao: “Ne, ni pola riječi!”

Ez-Zehebi, Allah mu se smilovao, spominjući Ibn Er-Ravandija – rekao je: “On je zindik, i on (Er-Ravandi) je navikao da se druži sa rafidijama i ateistima, a kada bi ga ukorili zbog toga, odgovarao im je da se druži sa njima samo kako bi saznao o njihovim ideologijama. A potom je završio pišući knjige o vjerovanju zindika – neka je Allahovo prokletstvo na njih.”

Sufjan Es-sevri, Allah mu se smilovao, je rekao: “Ko god sluša novotara, napustio je Allahovu zaštitu i povjeren je novotariji.”

Pa poslušajte, braćo i sestre, Allah vas zaštitio, pogledajte žudnju naših pobožnih prethodnika za distanciranjem od novotarija. A ovdje se ne ograničavam samo na Bagdadijevu grupu, već ovo važi za svaku osobu koja odvodi u zabludu.

A ti, Allah te zaštitio, ako si pratio(objave, video snimke i sl., op.prev) bilo koju osobu iz redova novotara, onda požuri da ga izbrišeš, i njega i njegove kanale. A ako to ne učiniš, onda si sam kriv ako ti istina ne postane jasna.

Kada zabranjujemo gledanje takvih medijskih objava, to ne znači da sljedbenici istine nisu sposobni da donesu dokaz koji će ih pobiti, već zbog toga što je na vama  obaveza da zaštitite ovaj ummet od sumnji, devijacija i zabluda. I kao što smo rekli, oni od sljedbenika istine koji žele da se upuste u debate i (koji žele)odgovarati na njihove hirove, onda neka to učine, a ovakvi su bili naši prethodnici. Mi smo citirali neke od njihovih izjava, koje nisu izjavljivali zbog toga što su bili slabi u pobijanju(laži novotara op.prev.).

Allah vas zaštitio i učvrstio – i dao i meni i vamo ono što je dobro i ispravno. I uvijek ponavljajte: “O, Živi! O, Vječni! Uputi nas tokom sporova prema onome što je istina, zaista si Ti taj koji onoga koga hoće upućuje na pravi put.”

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je u vezi haridžija rekao:

“Oni neće prestati da se pojavljuju sve dok se posljednja grupa njih ne pridruži Dedžalu.”

Znate li zašto je to tako? To je zbog metodologije haridžija, koja ide zajedno sa sumnjama i pukim izjavama.

Pa kada čovjek slijedi dvosmislene izjave poput hadisa koji govori o poljima Dabika i crnim zastavama i sl., koje se u jednom trenutku mogu odnositi na jednu osobu a drugi put se mogu primijeniti na drugu osobu, onda je to uzrok zablude.

Između očiju Dedžala je napisano “Kaafir”(nevjernik)! Pa zašto će se onda posljednji od haridžija pridruži njemu? To je zbog nejasnoća i nedoumica koje ga(Dedžala) prate, a on će samo reći kako su to Džennet i Džehennem – pa će ga tako oni slijediti.

 

Fetvu izdao: mudžahid i šejh Dr. Abdullah Al-Muhajsini (Allah ga zaštitio)

Izvor: Almuwahideen Media

Prijevod i obrada: Put Vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz