Ajman al Zavahiri ihvanijama: Nastojali ste udovoljiti Americi i sekularistima, a oni su prolili vašu krv!

Popularno na sajtu

U audio poruci koja je nedavno objavljena na džihadskim web portalima, vođa Al-Kaide, Ejmen az-Zavahiri (Ajman al-Zavahiri) govoreći o nedavnom masakru kojeg su vojne vlasti počinile nad demonstrantima u Kairu, uputio je kritiku i savjet vođama Muslimanskog bratstva, čiji je predstavnik svrgnuti egipatski predsjednik Muhammede Mursi.

Audio poruka je naslovljena „Hurmin kip demokratije“ čime autor aludira na činjenicu da je Zapad, koji stoji iza vojnog puča u Egiptu, i koji je iznjedrio „boginju Demokratiju“, pojeo sopstvenog boga onda kada je osjetio potrebu za tim, baš kao što su i mekkanski mušrici prije islama pravili sebi bogove od hurme, pa, kada bi osjetili glad, pojeli bi te svoje sopstvene bogove.

U nastavku teksta prenosimo najbitnije detalje Zavahirijevog govora:

„Mursijeva vlada nije napadnuta zbog toga što je ona vlada Muslimanskog bratstva (ihvanija), već je napadnuta kako bi se dokrajčio bilo koji islamski pokret. Vlada Muslimanskog bratstva je svim mogućim sredstvima nastojala udovoljiti Americi i sekularistima, ali se oni nikada nisu zadovoljili njima niti su im vjerovali. To zbog toga što nisu zaboravili davni (napušteni, op.PV) moto ihvanija: „Džihad je naš put, a smrt na Allahovom putu je naša najveća želja.“ Muslimansko bratstvo je napustilo ovaj moto i zamijenilo ga sa „Islam je rješenje“, ali krstaši i sekularisti nisu zaboravili njihov prijašnji moto.

Egipatska policija nasrće na goloruke demonstrante

Ono što se desilo (u Egiptu) je najveći dokaz neispravnosti i propasti slijeđenja demokratskog puta radi dolaska do islamskog puta. Ono što se desilo, ako se uzme u obzir obim događaja i njegova odvratnost, jeste nešto čemu do sada ništa nije prethodilo. Ovaj događaj je veći i odvratniji od onoga što se desilo u Alžiru i Palestini (koji su isto tako putem demokratije htjeli ostvariti islamsku vlast).

Ovoga puta ihvanije (Muslimansko bratstvo) su dospjeli do predsjedništva i ministrastava. Osvojili su većinu mjesta u parlamentu, ali pored toga naslino su svrgnuti s vlasti.

Stoga se obraćam savjetom svakom onom ko je podržavao Mursijevu vladu i kažem: Najprije moramo priznati i potvrditi da legitimnost nisu izbori i demokratija već već je legitimitet u šerijatu.. Ko izađe iz okrilja šerijatskih propisa taj je izašao iz okrilja legitimiteta, a ko se pokori šerijatskim propisima on je u okrilju legitimiteta. Stoga je Allahov šerijat legitimitet kojeg se trebate pridržavati i radi kojeg se trebate boriti i koji treba biti iznad svih zakona i propisa.

Nije šerijat izglasati Mursija kao predsjednika sekularističke države koja vjeruje u nacionalnu pripadnost, vladavinu većine i granice Sajks Pikota i Lorda Kičenera, i odbacuje vlast Šerijata, islamsko bratsvo i jednistvo muslimaskih zemalja.

Vodili ste bitku na svim izborima i pobijedili u njima, kako predsjedničkim tako i parlamentarnim. Pored toga, svrgnuli su vas sa vlasti i nisu vas prihvatili!

Odrekli ste se sprovođenja Allahovog šerijata i prihvatili građansku državu, Nacionalnu ligu i sud naroda. Veličali ste pokvareno laičko sudstvo i priznali vlast pokvarenih laičkih zakona. Pored toga, nisu su vas prihvatili!

Priznali ste da ćete poštovati sve državne ugovore, sramne kapitulacije sa Izraelom, i bezbjedonosne ugovore sa Amerikom, ali pored toga oni su vas odbili!

Zaboravili ste da je demokratija vlasništvo Zapada samo, i da nije dozvoljeno onome ko se pripisuje islamskom radu, bez obzira na ustupke i popuštanja koja bude učinio, da uživa u njenim plodovima osim pod jednim uvjetom, a to je da bude rob Zapadu u svom razmišljanju, svojim djelima, svojoj politici i ekonomiji.

Zaboravili ste po pitanju sukoba na dvije jako bitne stvari:

Prva stvar, a to je ideološka priroda sukoba, te da je sukob sukob imana i kufra, sukob između  predanosti Allahovom sudu i predanosti sudu nekom drugom mimo Allaha, a ne sukob između političkih partija koje veže nacionalna pripadnost.

I druga stvar koju ste zaboravili, a to je činjenična priroda sukoba. Ovaj sukob nije sukob nacionalnih partija već sukob između krstaša i cionista s jedne, i islama s druge strane. Da ste na početku revolucije okupili sve radnike na polju islama oko zajedničkog cilja: sprovođenja Allahova šerijata, čišćenja pokvarenog sudstva, urotne vojne vlasti i ostavštine Mubaraka, da ste okupili masu na tome i ustrajali u revoluciji sve do ostvarivanja pomenutih stvari šta biste izgubili? Ne biste ništa izgubili! Naprotiv stekli bi ste Allahovo zadovoljstvo i ustrajnost na akidi islama.

Šta bi vam tada uradili?

Spriječili bi vas da dođete na vlast? (tj. bojali ste se da vas ne spriječe da dođete na vlast, op.PV)? Eto sada su vas spriječili!

Amerika bi se rasrdila na vas? (tj. bojali ste se da se Amerika ne rasrdi na vas, op.PV)? Pa eto, sada se rasrdila na vas!

Pozatvarali bi vas? (tj. bojali ste se da bi vas pozatvarali, op.PV)? Eto, sada su vas pozatvarali!

Prolili bi vašu krv? Eto, sada su prolili vašu krv!

Palili bi vaša predstavništva i džamije? Eto, sada su ih napali!

Izgubili biste podršku ostalih država? Eto, sada su se sve države protiv vas urotile!

Vojska bi vam se usprotivila? Eto, sada je protiv vas puč digla i nasilno vas sa vlasti zbacila!

Ja ne kažem ovo radujući se onome što se desilo, da Allah sačuva od toga! Ja samo opisujem lijek za bolest. Ja pozivam svakog iskrenog i plemenitog koji voli pobjedu islama da okupi riječ muslimana oko riječi tevhida.

Pozivam svu svoju braću da odbace sva sredstva i metode koje su oprečne Šerijatu i da se ujedine pod plašt masovnog davetskog pokreta koji će od Šerijata učiniti zakon kojim se sudi, a ne kojem se sudi, koji naređuje a ne kojem se naređuje, koji vodi a ne koji se vodi.

Pozivam ummet da odbaci sve poražavajuće sporazume sa Izraelom i Amerikom, te da odbace sve oblike nastranosti i slijeđenja Allahovih neprijatelja.

Pozivam sve vojnike Mushafa da povedu bitku Mushafa kojoj je pozvao imam i šehid, inša'Allah, Hasan el Bena, rahimehullah.

Naša posljednja dova je: Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova i neka je salavat i selam na našeg Poslanika Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe.“

Isječak iz audio predavanja „Hurmin kip demokratije“ od dr. Ejmena Zavahirija.

Sa arapskog: Aziz Billah

Izvor: muslm.net

Obrada: Put vjernika

Prethodni članak
Naredni članak

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz