Propis o demonstriranju sa ihvanijama i ljevičarima

Popularno na sajtu

Pitanje 4335: Naš voljeni šejhu Ebul Munzir eš-Šinkiti, esselamu alejkum we rahmetullah.

Neka Allah svjedoči da te volim u Njegovo ime. Moje pitanje je u vezi propisa vezanog za učestvovanje u demonstracijama u Maroku,

naročito kada su ovi koji vode demonstracije ljevičari, a nekada su demonstracije vođene devijantnom grupom – Džema'a el adl wel ihsan (džemat pravde i dobročinstva).
 

Odgovor:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Neka je slava  Allahu, Gospodaru svega što postoji. Neka su Allahovi blagoslovi nad Njegovim plemenitim Poslanikom, i na svu njegovu porodicu i ashabe. U nastavku:

Plemeniti brate, zavolio te Onaj u čije ime nas voliš.

Plemeniti brate, ja kažem da su ove demonstracije rijetke prilike da se suprotstavi ovim tiranskim režimima, koji pritišću srca muslimana već decenijama. Potlačili su Allahove robove, izmijenili su Allahov šerijat i prepustili su njihove zemlje Allahovim neprijateljima.

Dovršili su misiju kolonizacije šire i korupciju u zemljama muslimana i pljačkajući njihova bogatstva.

Stoga, ako je moguće demonstracijama ukloniti ove tiranske režime, one bi skinule zavjesu sa zlokobne ere u historiji ovog Ummeta, odvodeći ga u novu eru, koja bi mogla sa Allahovom dozvolom biti bolja i prosperitetnija.

Što se tiče ovih demonstracija, ovo su narodne demonstracije i obuhvataju sve ljude. Ljudi svih društvenih boja i različitih ideoloških i vjerskih učenja čekaju da u njima učestvuju.

Svi ljudi imaju pravo da zahtijevaju uklanjanje ovih režima, koji su okupirali svjetovne i vjerske živote ljudi.

Ukazao sam u prethodnom odgovoru da činjenica da neki od demonstranata zahtijevaju uvođenje demokratije i vrhovnu vlast naroda, ne mijenja stvar, jer je zajednički cilj uklanjanje postojećih režima.

Kada se postigne zajednički cilj, svaka grupa će se truditi da nastavi rad prema ciljevima kojim teži, i na način na koji želi.

Zato, nema primjedbe na činjenicu da razna ideološka učenja igraju glavnu ulogu u ovim demonstracijama.

Ne znači da je zabranjena suradnja na dozvoljen način samo zbog toga što ovi ljudi imaju religijske devijacije. Dozvoljeno je surađivati u čestitosti, pravednosti i istini sa svima onima koji tome teže. Kao što je Allah Uzvišeni rekao:

(وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوى)

“…Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti…” (El-Maide, 2)

Bitan faktor uspjeha ovih revolucija jeste da su inicirane od ljudi svi različitih uvjerenja.

Zbog ovoga, vidjeli smo egipatski režim kako pokušava da revoluciju predstavi kao da je inicirana od strane Muslimanske braće, a Gadafi pokušava da revolucionare predstavi kao da su pripadnici Al-Kaide, obojica u pokušaju da uklone svoje popularne slike (u očima ljudi). Iz istog razloga, Gadafi je pokušao da razbukta unutar-plemenski razdor i da podijeli ljude u zemlji na istočne i zapadne.

Treba se pobrinuti o tome da tokom ovih popularnih demonstracija ne postoje logičke, sektaške niti klasne razlike.

Posebno braća u Maroku moraju pripaziti od razbuktavanja razdora između arapa i berbera, jer ovo bi mogla biti karta na koju režim igra u cilju slabljenja jedinstva demonstranata.

A Allah zna najbolje. Slavljen je Allah, Gospodar svih svijetova.

Odgovorio:

Šejh Ebul Munzir eš-Šenkiti

Član šerijatskoh odbora Minberul tewhid wel džihad

Izvor: tawhed.ws

Link do originala na arapskom: http://tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=4335&pageqa=2&i=%22i=

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz