Propis organizovanja žalosti za umrlim

Popularno na sajtu

PITANJE: Kakav je tretman sastajanja (okupljanja) zbog žalosti i učenja Kur'ana tri dana nakon što se ukopa mejjit (mrtvac)?

ODGOVOR: Sastajanje u kući umrlog čovjeka da bi se jelo i pilo i učio Kur'an je novotarija. Tako je i u vezi sastajanja da bi klanjali i upućivali Allahu dove za njega, i to nema smisla. Porodici umrlog može se otići samo da bi im se iskazalo saučešće, da bi se molilo Allaha za njih, da bi ih se razgovaralo, podsticalo na sabur i da bi se upućivale molbe Allahu, dželle šanuhu, da se smiluje njihovom umrlom članu.

A što se tiče toga da se ljudi okupe zbog žalosti, učenja posebnih dova, Kur'ana i klanjanja posebnih namaza, to nema osnove i da je u tome neko dobro, u tome bi nas prethodili i pretekli naši dobri ljudi iz prvih generacija muslimana, Allah neka je zadovoljan njima i oni Njime.

To, također, nije radio ni Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem. Tako je, kada su u Bici na Mu'ti poginuli Džafer ibn Ebi-Talib, Abdulah ibn Revala i Zejd ibn Harise, radijAllahu anhum, i o tome mu sišla Objava, spomenuo to ashabima i obavijestio ih o njihovoj smrti. Uputio je Allahu, dželle šanuhu, dovu za njih, te da On bude zadovoljan njima. On nije sakupio narod niti napravio sobet i žalost. Ništa od toga on nije uradio, a ova trojica su bili među najboljim ashabima.

Omer, radijAllahu anhu, ubijen je i nije sazvana žalost niti su okupljeni ljudi da jadikuju za njim i da mu uče Kur'an. Poslije toga ubijeni su Osman, radijAllahu anhu, i Alija, radijAllahu anhu, i nisu sazvani ljudi određen broj dana poslije njihove smrti kako bi upućivali Allahu, dželle šanuhu, dove za njih i od Njega za njih molili milost, niti im je spravljena hrana.

Poželjno je i lijepo da komšije i rodbina umrlog sprave hranu ukućanima umrlog i da je njima pošalju, kao što je uradio Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi we sellem, kada je stigla vijest o smrti Džaferovoj. On je svojim ženama rekao: “Spravite hranu Džaferovoj porodici jer im je došlo ono što ih zaokuplja.”

Porodica umrlog zaokupljena je musibetom (nevoljom) i ono što je dozvoljeno i po šerijatu jeste da im se spravi i pošalje hrana. A dodatno ih opteretiti belajem tako što će još i spravljati svijetu hranu suprotno je sunnetu. Štaviše, to je novotarija.

Džezir ibn Abdullah el-Bed'eli, radijAllahu anhu, rekao je: “Sakupljanje kod porodice umrlog i da oni spravljaju hranu, nakon dženaze, smatrali smo na rangu naricanja.” Naricanje za umrlim je zabranjeno (haram), a umrli će u kaburu biti podvrgnut patnji zbog toga. Stoga, dužnost je biti oprezan u vezi s tim i kloniti se toga. Samo plakanje bez podizanja glasa nije grijeh i ne smeta.

Od Allaha je uputa i ispravnost.

Šejh Ibn-Baz

Iz knjige “Fetava el-mere”

Priprema: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz