Propis spuštanja odjeće ispod članaka

Popularno na sajtu

Autor: Šejh Ibn Usjemin

Pitanje: Kakav je propis o spuštanju odjeće ispod članaka?

Odgovor: Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, o spuštanju odjeće ispod članaka iz oholosti je rekao:

“S trojicom Allah neće razgovarati, niti će pogledati u njih, niti će ih očistiti i bit će kažnjeni bolnom kaznom: onaj ko spušta odjeću ispod članaka, onaj koji prigovara na dobročinstvu i onaj ko proda svoju robu pod lažnom zakletvom.”1

U drugom hadisu kaže: “Ko bude vukao (po zemlji) svoju odjeću iz oholosti, Allah ga neće ni pogledati na Sudnjem danu.”2

Međutim, ako se to ne čini iz oholosti, kazna je da će ono što je ispod članaka gorjeti u vatri. U Buharijinom Sahihu se prenosi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Odjeća koja je ispod članaka bit će u vatri.”3

Ebu-Seid el-Hudri, radijallahu anhu, kaže: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: ‘Odjeća vjernika je do sredine potkoljenica i ne smeta’ ili je rekao: ‘i nije griješan ako odjeća bude od pola potkoljenice pa do članaka, a sve što je ispod toga bit će u vatri. Ko bude vukao svoj ogrtač (odjeću) iz oholosti, Allah ga neće pogledati na Sudnjem danu.”4

Zbog različitog nijjeta se razlikuju i kazne. Kada su propis i razlog različiti ne možemo svesti opći propis na propis koji je ograničen, jer bi to iziskivalo kontradiktornost.

Onima koji uzimaju hadis Ebu Bekra, radijallahu anhu, za dokaz da je spuštanje odjeće ispod članaka zabranjeno samo ako je iz oholosti, kažemo u ovom hadisu nemate dokaz iz dva razloga,

Prvi: Ebu Bekr, radijallahu anhu je rekao: “Jedan dio moje odjeće se otpusti, osim ako ga čuvam.”

Znači, taj dio odjeće bi se opustio, a on ga je i sam pridržavao.

Onima koji spuštaju svoju odjeću ispod članaka, tvrdeći da to nije iz oholosti, nego nenamjerno, kažemo:

Ako spustite svoju odjeću ispod članaka bez namjere oholosti, bit ćete kažnjeni vatrom samo zbog toga što je spušteno (ispod članaka). Ako budete vukli svoju odjeću iz oholosti bit ćete kažnjeni većom kaznom nego prethodnom, tj. Allah, subhanehu ve te'ala, neće razgovarati s vama na Sudnjem danu, neće vas pogledati, neće vas očistiti i bit ćete kažnjeni bolnom kaznom.

Drugi: Ebu Bekra, radijallahu anhu, je pohvalio Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i posvjedočio da on nije od onih koji to čine iz oholosti. Da li je neko od ovih dobio pohvalu i svjedočenje?! Međutim, šejtan podstiče ljude da slijede one kur'anske i hadiske tekstove koji su manje jasni, kako bi opravdali ono što čine. Allah, subhanehu ve te'ala, upućujue na Pravi put onoga koga hoće. Molimo Allaha, subhanehu ve te'ala, da nas sve uputi.

Odgovorio: Šejh Ibn Usjemin

Iz knjige: Fetve uleme dvaju Harema, str. 197-199.

Fusnote:


1 Muslim, poglavlje: “Zakletve”, 106

2 Buharija, poglavlje: “Odjeća”, 5783. i Muslim, poglavlje: “Odjeća”, 2085.

3 Buharija, poglavlje: “Odjeća”, 5787.

4 Malik, poglavlje: “Odjeća”, 12; Ebu Davud, poglavlje: “Odjeća”, 4093; Ibn Madže, poglavlje: “Odjeća”, 3593, Nesai Es-Sunenul-kubra, 9115.-9117. i Ibn Hibban, Sahih, 5446, 5447 i 5450.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz