Neprobojni kriptografski sistem: Kako pohraniti šifru od 30 znakova u podsvijesti

Popularno na sajtu

Američki neurolozi i kriptografi su razvili sistem generisanja šifri, koji uklanja najslabiju kariku iz svakog sigurnosnog sistema – čovjeka. Sistem još uvijek zahtijeva da se unese šifra, ali osoba se ni u jednom trenutku ne može sjetiti šifre, što znači da se ona ne može nigdje zapisati i ne može se dobiti prisilom i torturom.

Sistem, koji je razvio Hristo Bojinov sa Univerziteta Stanfod, se zasniva na implicitnom učenju, procesu tokom kojeg se apsorbiraju informacije, ali tokom kojeg osoba nije svjesna da je naučila išta novo. Ukratko, sistem šifru uči dijelom mozga prema kojem nema nikakve fizičke veze, ali šifra ipak ostaje u podsvijesti, spremna da se iskoristi.

Proces učenja šifre uključuje korištenje specijalno napravljene kompjuterske igre koja podsjeća na igru “Guitar Hero”. Tokom igre, osoba mora pritiskati jedno od šest dugmadi – S, D, F, J, K i L. Za vrijeme jedne sesije, koja traje oko 45 minuta, korisnik će pritisnuti oko 4.000 dugmadi. Od tih 4.000 pritisaka na taster, 80 posto njih se koristi da osobu podsvjesno nauči šifru od 30 znakova.

Prije početka igre, generiše se niz od 30 slova. Taj niz se korisniku ponovi tri puta zaredom, a onda se doda još 18 slova izabranih slučajnim uzorkom. Cijela sekvenca se ponavlja pet puta, a onda se pravi kratka pauza. Nakon pauze, sve se ponavlja još šest puta.

Na kraju cijelog procesa, šifra je pohranjena duboko u podsvijesti. Autentikacija šifre zahtijeva da se igra ponovo igra, samo što se tada između slova koja čine šifru ubaci još 30 slova. Da bi prošao autentikaciju, korisnik mora pogoditi tačan redoslijed slova. Trenutni rezultati istraživanja pokazuju da se korisnici sjećaju šifre i nakon dvije sedmice.

Najvažniji aspekt ove tehnike je taj da se šifra od korisnika ne može izvući prisilom i torturom, jer on zaista ne zna tu šifru dok se ne upotrijebi u kontekstu.

Ključne riječi: {tortags,3914,1}

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz