Kakav je propis emaneta kojeg kafir ostavi kod mene?

Popularno na sajtu

Pitanje: Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berakatuhu,

Allah te poživio dragi naš šejhu Ebu Muhammede el-Makdisi, i braću koja održavaju ovaj mubarek portal (misli se na tawhed.ws, op.PV).

Došao mi je jedan od mušterija i tražio od mene da mu sačuvam jedan dragocijeni emanet (određena stvar) do idućeg dana, i kada je došao taj dan, taj čovjek je preminuo. Shodno tome da ja znam da je taj čovjek bio kafir asli (kafir u osnovi, kršćanin, židov…, op.PV), šta da učinim sa emanetom, da li da ga vratim njegovim rođacima kafirima, ili da se mi okoristimo od toga…

Allah vas nagradio!

Odgovor: Hvala Allahu, i neka je salavat i selam na Allahova Poslanika.

Dragi naš brate, sve dok ti je ovaj čovjek povjerio taj emanet, vadžib ti je da taj emanet daš njegovim rođacima zbog govora Uzvišenog:

„Allah vam doista naređuje da emanete date onima kojima pripadaju, a kada među ljudima sudite – da pravedno sudite. Savjet Allahov je uistinu divan i Allah doista sve čuje i vidi!”,

a ovaj tekst (ajeta) je uopćenit, obuhvata kafira i muslimana.

I zbog govora Uzvišenog:

„O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte i svjesno emanete ne iznevjerujte”,

a to što je čovjek kafir asli tebi ne daje za pravo da iznevjeriš emanet prema njemu… a Poslanik alejhis-salatu ves-selam je kazao: „Daj emanet onom ko ti ga je povjerio, i nemoj varati onog ko je tebe prevario” (prenosi ga Ebu Davud i drugi), i ovo je također uopćenit (govor) o kafiru i mimo njega.. a iznevjeravanje emaneta je od osobine nifaka, kao što stoji u hadisu: „Osobine munafika su tri stvari: kada govori – laže; kada obeća – iznevjeri, i kada mu se emanet ostavi – pronevjeri”, a u drugom hadisu: „Nema imana onaj ko ne čuva emanet, i nema dina onaj ko ne čuva obećanje”, bilježi ga imam Ahmed u Musnedu.

Molim Uzvišenog Allaha da i nas i tebe učini od onih koje je Uzvišeni opisao Svojim riječima:

„i koji o povjerenim im emanetima i obavezama svojim brigu brinu”.


Odgovorio: šejh Ebu Muhammed el-Makdisi
Izvor: tawhed.ws
Broj fetve: 222

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

%d bloggers like this: