Islam i prava žena

Popularno na sajtu

Nema sumnje da žena čini pola društva i da ona rađa drugu polovinu, pa je tako ona cijelo društvo. Iako je žena u prošlosti bila potlačena, iako su joj prava bila oduzeta i njena čast ukaljana, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio taj koji je branio ženu, pomagao je i dao joj prava o kakvim je samo sanjala.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je podsticao na ljubav, pažnju, samilost, međusobno praštanje i zanemarivanje loših postupaka kako bi čovjekov dom stajao na čvrstim temeljima koje oluje problema ne mogu uništiti niti uzdrmati. Allah Uzvišeni kaže: Sa ženama lijepo živite. (En-Nisa, 19.)

Riječ ‘lijepo’ označava svaku vrstu dobra, dobročinstva, ljubaznosti, humanosti i samilosti.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Bojte se Allaha kada su u pitanju vaše žene, vi ste ih uzeli sa sigurnošću od Allaha i one su vam postale dozvoljene Njegovom riječju.[1]

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je poznavao prirodu žene,te je napomenuo da postoji mogućnost da ona pogriješi i da se treba na tome strpiti. On je kazao: „Oporučujte ženama dobro.[2]

I kazao je: „Najbolji među vama su oni koji su nabolji svojim porodicama, tj. ženama, a ja sam najbolji prema svojoj porodici.[3]

Također je rekao: „Neka vjernik ne mrzi vjernicu. Ako mu se jedna njena osobina ne sviđa, s drugom je zadovoljan.[4]

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je pojasnio i kakav je grijeh ukoliko se učini nepravda ženi rekavši: „Najveći grijeh kod Allaha čini čovjek koji se oženi nekom ženom, pa nakon što se sa njom zadovolji, ostavi je i ode sa njenim vjenčanim darom.[5]

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio uzor u nježnosti i lijepom postupanju sa svojim ženama. Jedne prilike je rekao svojoj ženi Aiši, radijallahu anha: „Ja uistinu znam kada se ti naljutiš, a kada si zadovoljna.” Pa ga je ona upitala: „O Allahov Poslaniče, kako to znaš?“, a on joj odgovori: „Kada budeš zadovoljna kažeš: ‘Jest, tako mi Gospodara Muhammedova.’, a kada si srdita kažeš: ‘Jest, tako mi Gospodara Ibrahimova.'“. Ona reče: Tako je, i tako mi Allaha, ja izbjegnem samo tvoje ime.[6]

Sa ovakvim osjećajima i lijepim riječima Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je sarađivao sa svojim ženama, a one su, neka je Allah njima zadovoljan, uzvraćale sa istim osjećanjima.

Na jednom od putovanja Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se takmičio sa Aišom, radijallahu anha, koja kaže: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se utrkivao sa mnom pa sam ga prestigla. Prošlo je vremena dok se nisam ugojila, pa se ponovo sa mnom utrkivao i onda me on prestigao i rekao: ‘Ovo je za onaj put.’[7]

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je nazvao grijehom uzurpiranje prava žene rekavši: „O Allahu, činim svetim prava dvoje nejakih: siročeta i žena.[8]

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je podsticao žene da budu zadovoljne svojim muževima rekavši: „Hoćete li da vas obavijestim o tome koje od vas će u Džennet?“ Rekle su: „Da, Allahov Poslaniče“, pa je on rekao: „To je ona koja mnogo rađa djecu i koja je umiljata, a kada se naljuti i kada joj se nanese zlo, ili kada se na nju muž naljuti, kaže: ‘Ovo je moja ruka u tvojoj ruci. Neću zaspati dok ne budeš zadovoljan.‘“[9]

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je podsticao i na to da ženu treba intimno zadovoljiti.[10] On je kazao: „U vašem intimnom odnosu je sadaka.“, pa su ashabi upitali: „O Allahov Poslaniče, zar i kada čovjek zadovolji svoje strasti ima nagradu?“ A on reče: „Šta mislite kada bi čovjek to uradio na nedozvoljen način, da li bi imao grijeh? Isto tako, ukoliko to uradi na dozvoljen način ima nagradu.[11]

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je naredio da čovjek donosi opskrbu svojoj ženi i djeci i to je učinio najboljim udjeljivanjem. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao: „Dinar koji uložiš na Božijem putu, dinar koji uložiš za oslobođenje roba, dinar koji uložiš da bi pomogao siromaha, dinar koji uložiš na svoju porodicu, najbolje od svega toga je da uložiš na svoju porodicu.[12]

Također je kazao: „Za sve što potrošiš želeći time Allahovu nagradu, bit ćeš nagrađen, pa čak i za zalogaj koji staviš svojoj ženi u usta.[13]

Rekao je i ovo: „Kada nahraniš sebe, to ti je sadaka, kada nahraniš svoje dijete, to ti je sadaka, kada nahraniš svoju ženu, to ti je sadaka i kada nahraniš svoga slugu i to ti je sadaka.[14]

I rekao je: „Čovjek kada napoji svoju ženu vodom ima za to nagradu.“ Rekao je El-Irbad: „Došao sam svojoj ženi i dao joj vode i prenio joj ono što sam čuo od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.[15]

Autor: Dr. Ahmed b. Osman el-Mezjed
Izvor: Islamhouse

Priprema: Put vjernika


[1] Hadis bilježi Muslim, br. 2137.
[2] Hadis bilježi Buharija, br. 4787., i Muslim, br. 2671.
[3] Tirmizi, br. 3830., iIbn Madžeh, br. 1967.
[4] Muslim, 2672.
[5] Hakim, br. 2743.
[6] Buhari, br. 5614., i Muslim, br. 4469.
[7] Ebu Davud, br. 2214., i Ahmed, br. 25075.
[8] Ibn Medžeh, br. 3668., i Ahmed, br. 9289.
[9] Taberani, br. 1743.
[10] Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao Abdullahu ibn Amru ibn Asu: „O Abdullah, da li je istina da danju postić, a noću klanjaš?“ On je rekao: „Da, o Allahov Poslaniče.“ Poslanik mu reče: „Nemoj tako raditi, već nekad posti, a nekad nemoj, i klanjaj i spavaj, jer tvoje tijelo ima pravo kod tebe, tvoje oko ima pravo kod tebe, i tvoja supruga ima pravo kod tebe.“ Bilježi Buharija, br. 4903.
[11] Muslim, br. 1674.
[12] Muslim, br. 1661.
[13] Buhari, br. 54., i Muslim, br. 3076.
[14] Ahmed, br. 16550.
[15] Ahmed, br. 16529.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz