Žena muslimanka uvažava učinjeno joj dobro i zahvaljuje na njemu

Popularno na sajtu

Jedna od moralnih osobina iskrene žene muslimanke jeste i to da je čestita, da poštuje učinjeno joj dobro i da zahvaljuje na njemu onoj ženi koja joj ga je učinila, te i sama podstiče na njega, djelujući u skladu s riječima Poslanika:

“Kome je učinjeno neko dobro djelo, pa kaže onome ko ga je učinio: ‘Džezakellahu hajren’ (‘Allah te nagradio dobrim’) , dostojno se zahvalio.”1

“Ko od vas zatraži zaštitu preklinjući vas Allahovom, zaštite ga, a ko vam učini kakvo dobro, uzvratite mu.”2

Zahvala za učinjeno dobro djelo, po mišljenju prosvijećene žene muslimanke, dug je na koji podstiče uputa plemenitog Poslanika, s.a.v.s., i to nije varijabilna društvena etika kojom upravljaju ćudi, strasti i interesi.

Ona koja učini dobro djelo, po mišljenju žene muslimanke, zaslužuje zahvalu za to, iako ona od toga nije imala nikakvih materijalnih koristi. Dovoljno joj je to da se odazvala pozivu na činjenje dobra, dobročinstva, plemenitosti, ljudskosti i što je učinila dobro djelo te je time zaslužila zahvalu koja izvire iz srca. To je ono što islam želi muslimanima i muslimankama

– zahvala na plemenitoj smjernosti, odazivanje pozivu ljudskosti i hitanje ka činjenju dobra, bez obzira na rezultate i na to da li će se ostvariti interesi, koristi i želje.

Nastojanje islama da u duši muslimana usadi i učvrsti osobenosti uvažavanja učinjenog dobra i zahvale na njemu, dostiglo je taj stupanj da je (islam) učinio da zahvala Allahu, dž.š., nije potpuna bez zahvale ljudima za učinjeno dobro. Karakter čovjeka koji se nije navikao na to da zahvaljuje ljudima koji su mu učinili dobro prkosan je, nezahvalan i nepokoran; on ima karakter koji ne uvažava blagodati dobrote, učinjenog dobra i ne zahvaljuje na tome. Taj karakter nije podesan da zahvaljuje Uzvišenom Allahu, Onome Koji daruje blagodati i dobra. U ovom smislu, Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže:

“Ne zahvaljuje Allahu onaj ko ne zahvaljuje ljudima.”3

Prosvijećena žena muslimanka ne zaboravlja da je zahvala onoj koja joj je učinila dobro, ustvari, širenje dobra, podsticanje i bodrenje na njegovo činjenje. U zahvali se, također, nalazi i uvažavanje i priznavanje učinjenog dobra. Sve ovo spada u visoke moralne osobine ličnosti muslimanke koju islam nastoji kreirati i formirati u islamskom društvu.

Iz knjige Ličnost žene muslimanke
Autor: Dr. Muhammed Ali el – Hašimi

Fusnote:

1 Bilježi ga Et-Tirmizi, 4/380, knjiga “El – Birru ves – siletu”, str. 87. Hadis je hasenun – džejjidun – garibun.
2 Bilježe ga Ebu-Davud, 2/172, knjiga “Ez – Zekatu”, str. 548 i Ahmed, 2/68, i njegov sened je sahihun.
3 Bilježi ga El-Buhari u “El-Edebul-mufred”, 1/310, poglavlje “Men lem ješkurin – nas”.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

[td_block_14 limit="3" category_id="54" sort="random_posts"]
%d bloggers like this: