Kako se i skim druži žena muslimanka

Popularno na sajtu

Žena muslimanka trudi se da u svojoj povezanosti s drugim ženama odabire kreposne žene među njima, kako bi joj bile sestre i prijateljice. Ona se prijazno osjeća u njihovom društvu, međusobno se potpomaže s njima u dobročinstvu, bogobojaznosti, dobrim djelima, usmjeravanju žena u sredinama u kojim je nedostatna islamska svijest i njihovom osviješćivanju. Druženje s kreposnim ženama i sijeljenje s njima neprestano donosi dobro, korist i sveobuhvatnu nagradu. Sve to kod žena u njihovim društvima povećava postojanost u mišljenju, kao što povećava njihovu obrazovanost u vjeri i njihovo prihvatanje Istine. Stoga, u Kur’anu časnome i dolazi podstrek na takvo ponašanje.

“Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navečer iz želje za Licem Njegovim, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovome svijetu, i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili i koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti.”1

Iskrena žena muslimanka voli samo kreposne, bogobojazne, plemenite i časne žene.

“Svojim druženjem s plemenitima,
ti pripadaš njima,
zato ne pokazuj svoju prisnost s drugima.”

Svjesna i prosvijetljena žena muslimanka ne nalazi nikakav nedostatak u druženju s kreposnim ženama, makar one naizgled bile i bez društvenog i materijalnog stupnja. Ibret (pouka) nalazi se u dragocjenosti ličnosti, karakteru, a ne u njenoj pojavi ili izgledu i bogatstvu. Allahov vjerovjesnik Musa, a.s., išao je za Dobrim Robom kako bi od njega naučio, obraćajući mu se s punim poštovanjem i uvažavanjem:

“Mogu li da te pratim, ali da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen?”2

A kada mu je Dobri Rob odgovorio: “Ti sigurno nećeš moći sa mnom izdržati”3, rekao mu je Musa, a.s., s iskrenom ljubavlju i neizmjernom uljudnošću: “Vidjet ćeš da ću strpljiv biti, ako Allah da, i da ti se neću ni u čemu protiviti.”4

Svjesna žena muslimanka, odabirući svoje prijateljice među čestitim ženama, ne zaboravlja da su ljudi poput rudnika. Neke od njih su vrijedne, a neke su bezvrijedne, a tako i ljudi. O tome nas obavještava plemeniti Poslanik, s.a.v.s., klasificirajući ih i pojašnjavajući njihovu supstancu:

“Ljudi su rude poput rude srebra i zlata. Oni koji su bili najbolji među njima u džahilijetu najbolji su i u islamu ako su učeni. A duše su mnogobrojna (raznovrsna) vojska. One koje se poznaju sjedine se, a one koje se ne poznaju raziđu se.”5

Ona, iz upute svoje vjere, doista, zna da postoje dvije vrste sagovornica: čestita sagovornica i loša sagovornica. Čestita je sagovornica poput one koja nosi misk (miris); poklanja svojoj sagovornici miomirisnu aromu, a loša sagovornica je poput onoga ko puše u kovački mjeh; svojoj sagovornici pribavlja samo vrućinu, paru, plamen i smrad. Allahov Poslanik, s.a.v.s., nam o tome daje najbolji primjer u riječima:

“Primjer dobrog i lošeg sagovornika jeste kao i primjer onog ko nosi miris i onog ko puše u kovački mjeh. Onaj ko nosi miris, ili će ti ga pokloniti, ili ćeš ga od njega kupiti, ili ćeš od njega osjetiti ugodan miris. A onaj ko puše u kovački mijeh, ili će ti zapaliti odjeću, ili ćeš od njega osjetiti ružan miris.”6

Zato su časni ashabi vodili brigu o posjećivanju dobrih ljudi, čestitih muškaraca i čestitih žena, koji su podsjećali na Allaha i Sudnji dan, koji su razmekšavali srca, koji su iz očiju izazivali suze strahopoštovanja, podsjećanja i pouke. O tome Enes, r.a., prenosi ovu upečatljivu priču:

“Nakon Vjerovjesnikove, s.a.v.s., smrti, Ebu – Bekr, r.a., reče Omeru, r.a.: ‘Hajde da posjetimo Ummu – Ejmen7 kao što ju je Allahov Poslanik, s.a.v.s., posjećivao.’ Kada su došli kod nje, zaplakala je, te su joj njih dvojica rekla: ‘Šta te je rasplakalo? Ono što je kod Allaha bolje je za Allahovog Poslanika, s.a.v.s.’ Na to je rekla: ‘Ne plačem zbog toga što ne znam da je ono što je kod Allaha bolje za Allahovog Poslanika, s.a.v.s., nego plačem zbog toga što je prekinuta Objava s nebesa.’ Ona ih je rasplakala, te su i oni plakali zajedno s njome.’”8

Druženja čestitih žena na kojima se spominje Allah, dž.š., i na kojima se odvijaju korisni razgovori, okružuju meleki, a Gospodar, slavan neka je On, spušta na njih Svoju milost. Ovakva i slična druženja pročišćavaju dušu, razbistravaju umove i glačaju duše. Žene, dobre vjernice, u stanju su da ih mnogo održavaju i da ubiru njihove zrele plodove zadobijajući koristi na ovome svijetu i pohvalno mjesto na ahiretu.

Iz knjige Ličnost žene muslimanke
Autor: Dr. Muhammed Ali el – Hašimi
Obrada/naslov: Put vjernika

Fusnote:

1 El – Kehf, 28.
2 El – Kehf, 66.
3 El – Kehf, 67.
4 El – Kehf, 69.
5 “Sahihu Muslim “, 16/185, knjiga “El – Birru ves – siletu vel – adabu “, poglavlje “El – Ervahu džunudun mudžennedetun”.
6 Muttefekun ‘alejhi. Pogledaj “Rijadus – salihin”, str.211, poglavlje “Zijaretu ehlil – hajri ve mud’alesetuhum”.
7 Ona je odgojiteljica Allahovog Poslanika, s.a.v.s.,i njegova sluškinja u djetinjstvu. Vjerovjesnik, s.a.v.s., oslobodio ju je ropstva kada je odrastao i oženio se njom Zejd bin Harise, a Vjerovjesnik, s.a.v.s., poštovao ju je i činio joj dobročinstvo. Govorio bi: “Ummu Ejmen je moja majka.”
8 “Sahihu Muslim “, 16/9, knjiga “Fedailus – sahabeti”, poglavlje “Fedailu Ummu Ejmen”.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz