Obraćanje emira Džebhatun nusre povodom poslijednjih događaja u Siriji

Popularno na sajtu

Prije nekoliko dana, tj. dan prije nego se oglasio glasnogovornik IDIŠ-a, oglasio se i glavni komandant Džebhatun nusre, Ebu Muhammed el-Fatih el-Dževlani u pogledu poslijednje fitne koja je zadesila sirijski džihad, a koja je započela iznenadnim napadom sekularista i nekih proislamskih brigada na položaje džihadske skupine Islamske države u Iraku i Šamu (IDIŠ). Izjavu smo odlučili da prenesemo da bi čitatelji dobili potpuniji uvid u trenutnu fitnu, a uskoro će inša Allah biti objavljena detaljna analiza stanja.

Za razliku od zvaničnog stava IDIŠ-a, koji napade na njihove položaje uglavnom vide kao opću izdaju prozapadnih brigada i, djelimično, kao borbu između muslimana, stav Džebhatun-nusre je više diplomatski orijentisan. Džebhatun-nusra ovaj sukob uglavnom vidi kao fitnu među muslimanima, ali koju su izdajnici iskoristili za svoje pokvarene ciljeve, ciljajući na to da su napad proislamskih skupina na IDIŠ iskoristile sekularne pobunjeničke brigade koje podržavaju Amerika i tzv. Saudijska Arabija. 

“Mi smatramo da je u sukob na sjeveru (zemlje) fitna između muslimana, iako neki izdajnici iskorištavaju situaciju da ostvare lične interese i interese Zapada,” iznio je El-Dževalani svoj stav.

Međutim, Dževlani  je jedan dio krivice ipak prebacio na IDIŠ, rekavši da su napadi jednih skupina protiv drugih i IDIŠ-ova neispravna politika koju sprovodi na terenu u velikoj mjeri doprinijeli širenju sukoba.

“Kada na to dodamo neuspjeh prominentnih frakcija (u sukobu) da uspostave šerijatski obavezan mehanizam za rješavanje sporova koji se pojavljuju i čije bi presude prihvatili svi, rezultat je bio akumulacija sporova i povećanje nesporazuma,” istakao je šejh Dževlani.

“Akumulacija ovih sporova je eruptirala u veliki konflikt i cijena će biti plaćeni, prvo, na džihadskom polju (gubitkom teritorija) u Šamu (Siriji), i drugo, muslimanskom krvlju iz svih grupa koja se prolijeva bespravno,” pojasnio je šejh i dodao:

“Cijenu će također platiti Sirijci koji će biti zlostavljani od strane režima u njegovim zatvorima, kampovima i frontovima Halepa, Homsa, Damaska i Gute koji, nakon Allahove pomoći, očekuju pomoć sa sjevera.”

On je zatim upozorio da će zbog ove fitne ovo veliko polje džihada također izgubiti ensarije i muhadžire i da će režim biti osnažen nakon što je bio na rubu kolapsa, i također da će Zapad i rafidije steći snagu u ovom sukobu ako se ne pronađe (šerijatsko) pravni lijek i ako se ubrzo ne zaustave ovi sukobi.

“Mi također upozoravamo ljude na to da budu uvučeni u džahalijetski sukob između muhadžira i ensarija. Prisutnost muhadžira je neizbježna i neophodna na bilo kom polju džihada kao najkonkretniji znak islamske solidarnosti,” zaključio je šejh.

“Ovo tužno stanje stvari nas je potaklo da napravimo inicijativu da zajedno sačuvamo polje džihada u Šamu od kolapsa. Inicijativa sadrži sljedeće tačke:

1. Formiranje šerijatskog odbora nezavisnog od svih značajnih grupa;

2. Da sve zaraćene grupe prekinu sa borbom jednih protiv drugih;

3. Da šerijatski odbor sudi u svim slučajevima povrijede života i imetka;

4. Da se sve grupe zavjetuju da će stajati zajedno i ako treba silom protiv svakoga ko se odbije pokoriti presudama Odbora, sve dok se ne pokori.

Allah subhanehu ve te'ala kaže: “Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih; a ako jedna od njih ipak učini nasilje drugoj, onda se borite protiv one koja je učinila nasilje sve dok se Allahovim propisima ne prikloni.” (49:9)

5. Da sve strane puste svoje zarobljenike;

6. Da se frontovima na kojim se vode borbe protiv režima da najviši autoritet, i da svi putevi budu otvoreni za svačiju upotrebu.”

Dalje šejh navodi da su neke grupe prihvatile ovu inicijativu a da su neke oklijevale ili da su odužile na odgovoru.

“Ova inicijativa je prilika da se sačuva polje džihada i prema nijednoj grupi neće biti postupano nepravedno od strane druge grupe. Još ima vremena da se sačuva polje džihada ovom inicijativom, ili modificiranom formom iste ili nekom drugom inicijativom.”

“Što se tiče nas u Džebhatun-nusri, mi želimo da sljedeće tačke učinimo jasnim:

1. Mi smatramo ovu borbu (između IDIŠ-a i islamističkih frakcija) kao fitnu među muslimanima, i mi objavljujemo da smo nevini od svake bespravno prolivene kapi krvi;

2. Mi ćemo snabdijevati (braniti) sve naše borbene linije sa režimom. Mi ćemo im čak slati pojačanja koliko god budemo mogli, i mi ćemo pozvati sve one koji se groze kada vide da režim narušava živote, čast i one koji žele sačuvati polje džihada u Šamu, da se pridruže prvim linijama i mi ćemo se obavezati da osiguramo sve što budu mogli trebati inša Allah.

3. Mi ćemo se braniti od svake agresije na naše živote i naš imetak od bilo koje druge grupe.

4. Što se tiče muhadžira: Obaveza je svakoga u Džebhatun-nusri i u narodu Šama da zaštite svakoga ko dođe da traži utočište (zaštitu). Ovo je šerijatska obaveza i neka ovo niko ne smatra (dobrovoljnom) uslugom ljudima. Allah će nas pitati za ovu odgovornost na Sudnjem danu.

I upozoravam moju braću muhadžire da ne dopuste da njihova hidžra i džihad budu eksploatisani za druge ciljeve osim vrhovnog cilja sa kojim su izašli. Ne dopustite da vaš džihad budu upotrebljen za pogrešne prioritete. Bojte se Allaha u pogledu vašeg džihada i vašeg naroda, naroda Šama,” upozorio je Dževlani.

“Na kraju, nema sumnje da će ova fitna biti rješena, a redovi ponovo ujedinjeni i oružja okrenuta tamo gdje trebaju biti. Postići ćemo više pobjeda i stajati kao zid protiv nusajrija, rafidija i stranih agresora. Molimo Allaha da ujedini redove. Ovo je moja izjava, a Allah je moj svjedok.”

Priprema: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz