Da li je dozvoljeno da se žena vozi u automobilu bez mahrema?

Popularno na sajtu

Pitanje: Odlazak moje supruge njenim roditeljima bez mog prisustva ili prisustva mahrema automobilom, na razdaljini od 10 km, da li je ovo haram ili mekruh? Možete li nam pojasniti, Allah vam podario bereket?

Odgovor: Dragi brate, Allah ti podario bereket…

Ako ciljaš na to da će se ona voziti u automobilu sa čovjekom koji joj nije mahrem, kao na primjer taksista, tada se ovo smatra osamljivanjem, a čovjekovo osamljivanje sa stranom ženom je šerijatski zabranjeno zbog govora Poslanika alejhis-selam: „Neka se čovjek nikako ne osamljuje sa (stranom) ženom osim uz prisustvo mahrema.“ (muttefekun alejhi)

Šejtan kruži čovjekovim tijelom poput krvi, pa tako ima bogobojaznih muškaraca i žena, koji imaju strah od Allaha i prezir prema griješenju i prevari, ali šejtan možda došaptava i uljepšava sve dotle dok se grijeh ne počne potcjenjivati, pa se tako otvore vrata varkama i lukavstvima, a rob treba da bude oprezan i da se čuva od toga.

Rekao je Poslanik alejhis-selam: „Čovjek se ne osami sa (stranom) ženom a da šejtan ne bude treći među njima“ (bilježe ga Et-Tirmizi i Ahmed). Pa ako sa ženom bude i druga žena, tada nestaje osamljivanje.. a rješenje je da s tvojom suprugom bude i druga žena ili pak njen mahrem.

A ako si ti ciljao na to da tvoja supruga lično vozi automobil odlazeći do njenih roditelja, pa ovo je – ako je u pitanju grad, tj. ako je vožnja između stambenih objekata, i nema straha od fitne ili štete po ženu – nema sumnje da kada za to postoji potreba da je to lakše i prihvatljivije od toga da se ona vozi bez mahrema sa stranim čovjekom.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: šejh Ebu Usama eš-Šami

Odjel: fikh i metodologija fikha

Broj pitanja: 153

Izvor: tawhed.ws

Prijevod sa arapskog: Put vjernika

 

Prethodni članak
Naredni članak

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz