Da li je dozvoljeno da žena vozi automobil?

Popularno na sajtu

Pitanje: Da li je dozvoljeno da žena vozi automobil?

Odgovor: Odgovor na ovo pitanje se garadi na dva pravila koja su poznata kod islamskih učenjaka:

1. Ono što vodi haramu postaje haram.
2. Davanje prednosti otklanjanju štete nad pribavljanu koristi ako je ta šteta jednaka toj koristi ili veća od nje.

Dokaz za prvo pravilo je Allahov govor: “Ne grdite one koje oni, pored Allaha, prizivaju, da ne bi i oni, nepravedno i ne misleći šta govore, Allaha grdili.” (Sura Stoka, 108. ajet)

Zabranio je Allah Uzvišeni grdjenje mušričkih božanstava pored koristi koja je u tome da to ne bi dovelo do grdjenja Allaha.

Dokaz za drugo pravilo je Allahov govor: “Pitaju te o opojnim pićima i kocki! Reci: U njima je veliki grijeh a ima i nekih koristi ljudima; samo je grijeh od njih veći od koristi njihove!”

Allah je zabranio opojna pića i kocku pored toga što u njima ima nekih koristi da bi otklonio štetu do koje dolazi zbog njih. Nakon ova dva pravila postaje jasan propis toga da li je dozvoljno ženi da vozi automobil.

Zaista, ženino upravljanje automobilom sadrži velike štete, kao što su:

1. Skidanje vela (nikaba) sa lica, zato što žena koja upravlja automobilom mora otkriti lice koje je za muškarce iskušenje (fitna) i ono što skreće njihove poglede, jer se žena ne smatra lijepom ili ružnom kada se govori o njoj osim na osnovu njenog lica, tj. kada se kaže lijepa ili ružna ne pomisli se osim na njeno lice, a ako bi se ciljalo nešto drugo kod žene onda se to mora spomenuti posebice, kao npr. žena lijepih ruku, žena lijepe kose, žena lijepih stopala. Ovim postaje jasno da je lice kod žene ono koje se cilja.

Možda će neko reći: Moguće je da žena vozi automobil bez vela (nikaba) tako što će obući veo koji joj otkriva dio lica kod očiju a zatim staviti crne naočale.

Odgovor na ovo je: Ovo je suprotno stvarnosti kod onih žena koje vole da voze automobil, pitaj onoga koji ih je vidio u drugim zemljama, i kada bi zamislili da je to moguće to ne bi potrajelo dugo, već bi za kratko vrijeme došlo do onoga na čemu su žene drugih zemalja, kao što je praksa propalog razvoja u stvarima koje su počele sa nešto malo stabilnosti a zatim su propale do te mjere da su postale ono čega se treba čuvati.

2. Nestajanje stida kod žene, a stid je od imana kao što je došlo od Poslanika u ispravnim predajama. Stid je plemenita osobina koju zahtijeva priroda žene. Stidom se žena štiti od izlaganja iskušenju (fitni), čak se navodi primjer “stidniji od nevjeste u njenoj sobi”. Kada žena izgubi stid, nemoj dalje pitati o njenom stanju.

3. Biva uzrokom njenog čestog izlaska iz kuće, a za ženu je boravak u kući najbolji kao što nas je o tome obavijestio Poslanik alejhi selam koji je bio najznaniji o koristima ljudi. Zaljubljenici u vožnju automobila u tome vide nasladjivanje i zbog toga ćeš ih vidjeti kako putuju svojim automobilima na razna mjesta bez ikakve potrebe zbog toga što time ostvaruju to uživanje vozeći automobil.

4. Žena postaje slobodna pa počinje odlaziti kada hoće i gdje hoće za bilo koji cilj koji želi ostvariti, biva sama u svojim kolima u bilo koje doba dana i noći, čak se može desiti da ostane van kuće do kasnih sati. Ljudi su imali problema u ovome sa mladićima, a šta misliš kada djevojke izlaze kada hoće, pa predju grad uzduž i popreko, a može se desiti da izadju čak i van države.

5. Žena postaje nepokorna svojoj porodici, njenom mužu, zbog najmanjeg uzroka može izaći iz kuće i da svojim kolima ode negdje gdje misli da će se smiriti, kao što se to dešava sa nekim mladićima pored toga što su psihički jači od žene.

6. Uzrok je iskušenja (fitni) u mnogobrojnim slučajevima, kao na primjer: zaustavljanje kod saobraćajnih znakova, benzinskih pumpi, punktova za provjeru, saobraćajnih policajaca kada dodje do kršenja nekog saobraćajnog pravila ili tokom nesreće, zaustavljanje zbog pumpanja točkova, kada joj je potrebna pomoć zbog kvara koji se desi na automobilu tokom vožnje. Šta će tada raditi? Može naići neki propalica koji će tražiti njenu čast u zamjenu da je izvuče iz njenog problema naročito ako njen problem bude veliki.

7. Velike gužve automobila na ulicama ili uskraćivanje vožnje automobila nekim mladićima koji imaju veće pravo na to.

8. Mnoštvo nesreća jer je žena po svojoj prirodi slabije odlučnosti i sposobnosti od muškaraca. Ako je iznenada snadje neka opasnost ne može se kontrolisati.

9. Rasipanje imetka. Žena po svojoj prirodi voli da udovolji sebi po pitanju odjeće i drugih stvari, zar ne vidiš da uvijek kada izadje neka nova odjeća baci ono što ima i požuri da kupi novo, pa makar to bilo lošije od onoga što je imala, zidove sobe ukrašava ukrasima, i druge stvari koje su njoj specifične. Shodno ovome, ostavila bi automobil koji vozi onda kada bi izašao noviji model.

Fetva šejha Ibn Usejmina

Izvor: https://saaid.net/female/f14.htm
Prijevod i priprema: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz