Intervju sa mudžahidom Džebhatun nusre

Popularno na sajtu

Kako je Džebhatun nusra postala tako snažna?

Jedan od razloga je slabljenje drugih grupa. Džebhatun Nusra dobija prednost svojom ideologijom. Mi nismo samo pobunjenici, mi radimo ono u šta vjerujemo. Mi se ne borimo samo protiv tiranije, Bašar al-Asad je samo dio naše borbe. Druge grupe su samo reakcija na režim, dok se mi borimo sa vizijom.

Koja je to vizija?

Mi se borimo da bi uspostavili ono što je Allah objavio Muhammedu, sallAllahu alejhi ve selem. Mi se borimo da ljudi ne obožavaju nikog osim Allaha. Mi ne vjerujemo u apsolutnu slobodu. Mi vjerujemo u slobodu koju je definisao Allahov zakon. Allah nas je stvorio i On zna šta je najbolje za nas.

Kakvu budućnost vidite u Siriji – ili da li uopšte imate predstavu kako će Sirija izgledati u budućnosti?

Mi želimo islamsku budućnost. Ne želimo državu sa granicima, mi želimo hilafet za sve muslimane svijeta. Svi muslimani se trebaju ujediniti.

Sirija je dugo bila poznata po sektaškim podjelama. Kako gledate na druge sekte (religije)?

Druge vjere su zaštićene u islamskoj državi. Muhammed, sallAllahu alejhi ve selem, je za komšiju imao Jevreja, i uvijek je bio dobar prema njemu. Ali snaga i vlast mora biti u rukama vjernika, a ne u rukama nevjernika.

Šta će biti sa drugim sunijama koji su „umjereniji“ od vas?

Mi ćemo uspostaviti šerijat nad njima.

Šta će biti sa alevitima?

Allah zna šta će biti sa njima. Postoji razlika između nevjernika u osnovi i otpadnika od islama. Naposlijetku, mi ih moramo kazniti. Čak i „sunije“ koji (ne žele šerijat, već) žele demokratiju su nevjernici kao i sve šiije. Ne radi se o tome ko je lojalan režimu a ko nije, radi se o vjeri. Šerijat je propisao da se nevini ne smiju kazniti a da se zločinci moraju kazniti, to je ono što mi slijedimo.

Da li ste izgubili ili ste dobili borce poslije objavljivanja prisege na vjernost Al-Kaidi?

Mi smo sa svima koji predstavljaju islam na pravi način, bila to Al-Kaida ili neko drugi. Da je postojala bolja grupa, mi bismo dali prisegu njima. Efekat koji se postigao objavom prisege, je taj da sada znamo ko su naši prijatelji i ko su naši neprijatelji. Dobri ljudi će se pridružiti nama, a loši će nas napustiti.

Mnogi, možda većina Sirijaca ne dijele vaše mišljenje. Koliko vam to znači?

Bilo bi odlično kada bi svi Sirijci bili na našoj strani ali nevjernici nisu bitni. Ibrahim i Sara su se sami suočavali sa svim nevjernicima, ali su radili ispravnu stvar. Broj nije presudan.

Koje druge pobunjeničke skupine vidite kao prihvatljive? Ahrar al-Šam, druga selefijska grupa je kritikovala vaše veze sa Al-Kaidom?

Mislim da su samo 5% pobunjenika protiv islamske države. Ahrar eš-Šam su mješavina „islamista“ i ljudi koji vole Allaha, ali nismo sigurni koji je njihov cilj. Mi smo na jasnom putu, kao što ga je Poslanik sallAllahu alejhi ve selem učinio jasnim. I druge grupe imaju ispravno vjerovanje ali mi smo jedina grupa koja se potpuno opredijelila.

Da li će razlike dovesti do sukoba, kao što se desilo na nekim mjestima? I kako ćete reagovati ako zapadne sile odluče da naoružaju druge pobunjeniče skupine?

Ako oružje dođe do ljudi koji se bore protiv Asada i Hizbulata onda je to uredu. Ako to oružje budu koristili protiv nas, onda je to problem. Mi ćemo izbjegavati borbu sa drugim grupama koliko budemo mogli. Zapad hoće da vlada Sirijom.

Koliko je teško postati članom Džebhatun-nusre?

Mi provjeravamo one koji žele da nam se pridruže. Prije svega, oni moraju biti odani ideji Džebhatun-nusre. Drugo, svako mora imati preporuku (od nekog iz organizacije). Treće, mora se proći obuka i edukacija u kampu, i mora se dati prisega na vjernost emiru.

Da li u budućnosti planirate izvoditi operacije protiv Zapada?

Ne postoji trajno prijateljstvo niti trajno neprijateljstvo. Mi ćemo raditi ono što je u najboljem interesu muslimana. Naša prva dužnost je borba protiv nevjernika koji su blizu nas ovdje u okupiranim muslimanskim zemljama. Šta je sljedeća dužnost, odlučit će se kasnije.

Da li kontaktirate sa sirijskim režimom?

Ako je to u interesu muslimana, po pitanju gasa ili vode, onda nema problema. Te stvari su u rukama emira.

Vaša prisutnost pomaže režimu koji dugo vremena želi da prikaže opoziciju kao ekstremističku. Šta mislite o tome?

Režim možda od toga ima koristi ali na kraju, mi ćemo pokazati svim ljudima, Sirijcima i ostalima, put, pravi islam.

Koji su vaši pogledi na ženu?

Žena u islamu ima posebnu ulogu. Ona je poštovana kao žena, sestra, majka i kćerka. Ona je dragulj kojeg trebamo da čuvamo i pazimo. Na Zapadu žena ima slobodu ali se iskorištava i ne poštuje. Žena se koristi kao reklama. Mi nemamo problema sa tim da žena ima posao u skladu sa njezinom intelegencijom i sposobnošću. Ali ne poslove koji ponižavaju ženu. Nakit je na ženi dozvoljen, ali ne i na muškarcu, i ne previše. Žena se može šminkati ali samo za svog muža.

Da li neke islamiste smatrate radikalnim, kao talibane na primjer?

Postoji ljudi koji su privrženi islamu i oni koji nisu. Niko ko je privržen islamu nije radikalan. Nismo sreli nikoga od talibana a da nije bio dobar musliman, zato što oni brane svoju vjeru i državu od okupacije, protjerujući neprijatelja i primjenjujući Šerijat.

Da li si studirao vjerske znanosti?

Čitao sam Bibliju i mnogo jevrejskih i islamskih knjiga. Moj razum i moje srce su mi rekli da prihvatim Kur'an i sunnet. Islam je drukčiji (od drugih religija) zato što posjeduje kompletan način života, društva, politike i ekonomije – to je kompletan sistem.

Izvor: Economist

Prijevod i obrada: Put vjernika

Ključne riječi: {tortags,4380,1}

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz