Dijalog između šejha Ez-Zehranija i tagutskog vojnika

Popularno na sajtu


Šejh Faris eš-Šuvejl ez-Zehrani je jedan od rijetkih daija koji su se usudili reći zulumćaru istinu u lice, makar i po cijeni svoje sigurnosti i slobode. Zbog svojih govora kojima je objelodanio zulume saudijske vlade i pozivao ljude u otpor krstaškom neokolonijalizmu, uhapšen je od strane saudijskih sigurnosnih snaga u augustu 2004. godine u Abhi. I u zatvoreništvu je bio poznat po tome što je govorio istinu, pa čak i pred tagutima.

Jednom ga je u ćeliji posjetio dr. Ali el-Afnan, marionetski psiholog koji je radio na „Programu za rehabilitaciju terorista” i rekao je šejhu Ez-Zehraniju da traži što god želi, te da su taguti spremni da udovolje njegovim zahtjevima i počeo je da iznosi njihove ponude, ali je šejh rekao: „Ne želim ništa, moji zahtjevi su razumni, zašto stajete na put mojoj ženidbi i sprečavate je?”

El-Afnan je rekao: „Ti želiš da oženiš teroristkinju!”

Šejh reče: „Jednostavno je. Čovjek terorista će oženiti ženu teroristu, i tu nema problema.”

El-Afnan reče: „Tada ćete vi imati dječaka teroristu.”

Šejh odgovori: „Tagut kao ti će oženiti ženu tagut i imat će taguta (dječaka). Tada će se tvoj sin boriti protiv mog sina i ovo je priroda konflikta između istine i laži.” Nevjernik se na ovo zbuni.

El-Afnan onda reče: „Uzmi ovaj papir i napiši svoj zahtjev Muhammedu bin Naifu (aktuelni ministar unutrašnjih poslova saudijske vlade, op. PV).”

Šejh je uzeo papir i na početku napisao: „Essalamu a'ala mani ittaba'a el-huda” (neka je selam na onoga ko uputu slijedi, forma kojom se započinje pismo nevjernicima, op.PV). El-Afnan mu reče: „Kako to da pišeš Essalamu a'ala mani ittaba'a el-huda, je li to on kafir?” Šejh mu odgovori: „Da li ti sumnjaš u njegov kufr?”

(Light Of Islam)

Prijevod i obrada: Put vjernika

Ključne riječi: {tortags,4224,1}

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz