San šejha Usame bin Ladena, Allah mu se smilovao (ažurirano)

Popularno na sajtu

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Ovaj događaj mi je ispričao student znanja koji je proveo vise od 20 godina u društvu uleme tražeći znanje. Ispričao mi je san koji je Usama bin Laden usnio kada je imao svega 9 godina, a koji je nagovještavao da ga je Uzvišeni Allah još od djetinjstva pripremao za borbu protiv krstaša.

Taj student mi je to rekao dok smo jednom sjedili, diskutujući  o žalosnom stanju ummeta, ali svjesni činjenice da se svi musibeti koji su snašli muslimanski ummet odvijaju po Allahovom planu i da je sigurno da će Allahova pobjeda doći. On će zasigurno poslati vođu koji će povesti poniženi i jadni ummet prosvijetljenim putem uspjeha i ponosa. Počeli smo da se pitamo ko bi mogao da bude ta osoba.  

U trenutku, pomislili smo na šejha Usamu bin Ladena, jer smo znali koliko se žrtvovao za stvar ummeta. Tada mi je moj drug rekao: Ispričaću ti san šejha Usame bin Ladena, biće ti drago da ga čuješ, a tvoja ljubav prema mudžahidima će se samo povećati.  

Rekao je:

Bio sam u Medini, u kući alima koji je držao predavanja u Poslanikovoj, sallAllahu alejhi we sellem, džamiji. Tek smo bili stigli u njegovu kuću, kada je neko zakucao na vrata. Šejh se vratio u društvu osobe čija je pojava odavala utisak časnog i prosvijetljenog čovjeka. Imao je otprilike 80 godina.

Domaćin mu je poželio dobrodošlicu, a zatim ga je zamolio da nam protumači nekoliko kur’anskih ajeta. Pažljivo smo slušali kako pridošli gost citira kur’anske ajete a zatim ih detaljno tumači. Tako mi Allaha, proučavao sam mnoge tefsire, ali je ovaj šejh bio pravo more znanja. Kada je završio svoje predavanje, domaćin ga je pozvao na ručak, ali je on učtivo odbio, tako da smo mi odmah shvatili da je on postio. Na kraju, gost je tražio izun da ode, ali je domaćin insistirao: ‘Ne možeš otići dok nam još jedanput ne ispričaš san šejha Usame.’

Šejh se nasmijao i upitao: ‘Misliš na san koji je šejh Usama usnio kada je imao 9 godina? Domaćin je potvrdno odgovorio.
I šejh je tada počeo da govori o snu.

“Bio sam blizak prijatelj Muhammeda bin Ladena, oca Usame bin Ladena. Mnogo sam vremena provodio u njegovom društvu, i nebrojeno puta sam ga posjećivao u njegovoj kući. Često su naš razgovor prekidala njegova djeca koja su se igrala, tako da bi ih on zamolio da odu napolje da se igraju. Ali me je čudilo kada sam vidio da jedan njegov sin uvijek sjedi pored njega. Pitao sam ga: ‘Zbog čega se ovaj tvoj sin ne igra sa ostalom braćom, da li je bolestan?’

Muhammed se nasmijao i rekao: ‘Ne, već postoji nešto posebno u vezi sa ovim mojim sinom.’
Kada sam ga pitao za njegovo ime, Muhammed reče: ‘On se zove Usama, ima 9 godina. Ispričaću ti nešto čudno što mu se dogodilo prije nekolio dana.’

‘Moj sin me je probudio nekoliko minuta prije sabahskog ezana. Rekao mi je: ‘Dragi oče, želim da ti ispričam san koji sam usnio.’ Pomislio sam da je imao noćnu moru. Uzeo sam abdest i zajedno smo krenuli u mesdžid.’

‘Putem mi je rekao: ‘U snu sam vidio sebe usred ogromnog, otvorenog prostora. Vidio sam vojsku na bijelim konjima koja se kreće prema meni. Svi su nosili crne turbane. Jedan konjanik, koji je imao svijetle oči, prišao mi je i upitao me: ‘Da li si ti Usama bin Muhammed bin Laden?’ odgovorio sam: ‘Da.’ Pitao me je ponovo: “Da li si ti Usama bin Muhammed bin Laden?’ I ponovo sam mu odgovorio: ‘Da, to sam ja.’ Upitao me je i treći put: “Da li si ti Usama bin Muhammed bin Laden?’ Odgovorio sam: ‘Tako mi Allaha, ja sam Usama bin Laden.’ Zatim mi je dao zastavu u ruke i rekao: ‘Predaćeš ovu zastavu Imamu Mehdiju bin Abdullahu na kapijama Kudsa. Uzeo sam zastavu od njega, i vidio sam kako sva vojska maršira iza mene.’ 

Muhammed bin Laden reče: ‘Bio sam iznenađen ovime, ali sam, zauzet poslom i obavezama, zaboravio na ovaj san. Sljedećeg jutra, probudio me je pred sabah i ispričao mi kako je sanjao potpuno isti san. Kada se isto ponovilo i trećeg jutra, počeo sam da se brinem za sina. Odlučio sam da ga odvedem kod učenog čovjeka koji zna tumačiti snove.

Dakle, odveo sam Usamu kod učenjaka i obavjestio ga o cijelom slučaju. Iznenađeno nas je gledao i upitao me je: ‘Da li je ovo taj tvoj sin koji je usnio taj san?’ ‘Da’, odgovorio sam.’ Dugo je gledao u Usamu. Moja strahovanja su se samo gomilala. On me je ohrabrivao i rekao mi je: ‘Postaviću ti nekoliko pitanja. Siguran sam da ćeš mi iskreno na njih odgovoriti.’

Upitao je Usamu: ‘Sine, sjećaš li se nečega u vezi sa zastavom koju ti je predao konjanik?’ ‘Da, sjećam je se.’ Upitao je: ‘Možeš li mi je opisati, kako je izgledala?’

Usama reče: ‘Bila je slična zastavi Saudijske Arabije, ali njena boja nije bila zelena već crna, i nešto je na njoj bilo napisano bijelom bojom.

Zatim ga je šejh upitao: ‘Da li si vidio sebe kako učestvuješ u borbama?’ Usama je rekao: ‘Ja konstantno sanjam takve snove.’ Zatim je šejh zamolio Usamu da izađe iz prostorije i da prouči nešto iz Kur’ana.

Onda se šejh okrenuo prema meni i upitao je: ‘Odakle si ti porijeklom?’ Odgovorio sam da sam iz Hadremewta u Jemenu. Zatim me je pitao da mu kažem nešto o mom plemenu. Rekao sam da je ono u srodstvu sa plemenom iz Šanwe koje je ogranak plemena Qahtani iz Jemena. Zatim je on glasno donio tekbir, pozvao je Usamu i poljubio ga je, glasno plačući. Takođe je rekao da je blizu treutak kada će kucnuti Čas.

(Op. rec.: Buharija i Muslim bilježe hadis Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem: „Neće nastupiti Sudnji dan dok ne izadje čovjek iz plemena Kahtan, vodiće ljude svojim štapom. (Buhari 13/76, Muslim18/36)

Kahtanac je dobar čovjek. Sudi pravedno. To potvrđuje predaja Ibn Hadžera od Nu'ajma bin Hamade da on jakom predajom prenosi od Abdullah bin Amra da je spomenuo halife a potom: „…i čovjek iz plemena Kahtan“.

Takođe o tome govori i predaja dobrog seneda od Ibn Abasa: “… i čovjek iz plemena Kahtan, svi su dobri.” (Fathul-Bari, 6/535)

Imam Kurtubi kaže: Kahtanac je slobodnjak iz plemena Kahtan kojem pripadaju stanovnici Jemena iz plemena Hamir, Kande, Hemedan i drugi. Kahtanac je dobar čovjek, sudi pravedno, i još veli: Svakako da i samo pominjanje štapa u hadisu upućuje na njegovu grubost i žestinu. [Kraj op.rec.])

Na kraju mi je rekao: ‘O Muhammede, ovaj tvoj sin će pripremiti vojsku za imama Mehdija, i on će radi očuvanja njegove vjere, učiniti hidžru u Horosan (Afganistan, op.rec.). O Usama! Blagoslovljen je onaj koji će voditi džihad uz tebe, a ponižen će biti onaj ko te bude napustio i borio se protiv tebe!’

1. redžeb, 1432. h.g., subota, 4. jun 2011.

Izvor: Theunjustmedia.com

Prijevod: Ashab

{jacomment disable}

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz