Osnovni i glavni razlog za ostavljanje džihada

Popularno na sajtu

U govoru Uzvišenog: „A kada im bi propisana borba, odjednom se grupa njih poboja ljudi, kao što se Allaha boji, ili još više“, i u Njegovom govoru do kraja istog ajeta: „Reci: ‘Uživanje na dunjaluku je kratko, a ahiret je bolji za bogobojazne.'“1, je pokazatelj da najviše što odvraća ljude od džihada jeste upravo njihova ljubav prema dunjaluku i strah od gubljenja istog. Iz tog razloga, što se insan više veže za dunjaluk, to se više boji džihada i bježi od istog, a možda čak počne osjećati odbojnost prema njemu!

U poznatim Sunenima se bilježi predaja od Nafi'a, a on od Abdullaha Ibn Omera, radijellahu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao:

„Kada pođete trgovati na kredit, i posvetite se stočarstvu i poljoprivredi do te mjere da zapostavite borbu na Allahovom putu, Allah će vas učiniti potčinjenim; nećete se iz toga izbaviti sve dok se istinski ne vratite vjeri“2, u ovom hadisu je jasan dokaz za ono što smo maloprije spomenuli.

Poslanik je spomenuo poljoprivredu i stočarstvo, zato što se u poljoprivredi plodovi dugo iščekuju; pa tako prvo ide sadnja, zatim navodnjavanje i njega, pa onda se čeka njegova berba, pa tek onda dolazi prodaja i upotreba istog.

Isti je slučaj i sa trgovinom na kredit, jer se razlikuje od klasične trgovine koja se završava razmjenom robe i novca a u kojoj nema čekanja; sve ove stvari ukazuju na to da su ovakvi poslovi dugoročni, koje srca pomno prate i željno iščekuju, a njihovo iščekivanje i umnožavanje slabe želju za džihadom, te se zbog toga srca sustežu od istog.

Znajući da je život suprotno smrti, odatle i preziranje džihada od strane onoga koji se veže za dunjalučki život, zato što je u džihadu velika mogućnost za gubljenje istog, te je zbog toga Uzvišeni Allah nakon tog ajeta kazao: „Gdje god bili, stići će vas smrt, pa makar bili i u kulama visokim!“3; tj. to se odnosi na bježanje od pogibje na Allahovom putu, a osnova bježanja od džihada jeste zbog ljubavi prema dunjaluku.

(Iz knjige Et-Tefsiru vel-bejan li ahkamil-Kur'an (2/896), od šejha Abdul-‘Aziza Et-Tarifija.)


1 En-Nisa, 77.
2 Ebu Davud (3462).
3 En-Nisa, 78.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz