Tri su rukna džihada bez kojih on ne može opstati

Popularno na sajtu

Džihad na Allahovom putu ima tri rukna bez kojih ne može opstati.

Prvi rukn: šerijatsko razumijevanje istog, a njegov prvenstveni izvor je plemeniti Kur'an, i ovo je ono na što pokušavam ukazati.

Drugi rukn: duševno-moralna izgradnja, i ova strana je pomiješanja sa razumijevanjem džihada (fikhul-džihad) u Kuranu, te se nikako ne odvaja od njega.

Treći rukn: razumijevanje života, te njegovih pravila – a od toga je i umjetnost ratovanja i borbe.

Zaista, čovjek je u mogućnosti ratovati i boriti se u bilo kojoj situaciji i bilo kom vremenu, zbog toga što za svaku situaciju i stanje postoji određeni način ratovanja i vođenja borbe i džihada, koji istima odgovara, radi donošenja poraza neprijatelju.

Uistinu, ova tri rukna ne mogu ostvariti niti sprovesti osim oni koji oči i razum imaju, a iz našeg ummeta danas to ne poznaju osim mudžahidi.

Što se tiče onih mimo njih (mudžahida), moguće je da kad-kad poznaju propise džihada, ali ti takvi nisu fakihi džihada a ni njegovi pripadnici; niti su oni koje je Kur'an pohvalio opisujući ih kao mudžahide koji se mnogo kaju i saburaju, zato što oni ne poznaju džihad onako kako se u Kur'anu spominje; niti znaju kakav je(džihad) u životnoj stvarnosti i određenju. Pa zbog toga većina njih ne poziva u džihad, a ako neki od njih i pozivaju – onda oni, doista, ne poznaju kakvoću njegovog sprovođenja i dešavanja.

 

Izvor: https://www.facebook.com/omarmabuomar – zvanična Facebook stranica šejha Ebu Katade

Prevod i obrada: Put Vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz