Ibn Kajjim o džihadu

Popularno na sajtu

Rekao je Allah: „One koji se budu radi Nas borili, Mi ćemo, sigurno, putevima Našim uputiti, a Allah je, zaista, s onima koji dobra djela čine!“ [1]

Allah je u ovom ajetu uputu vezao za džihad, tako da su najpotpunije upute oni ljudi koji najviše vode džihad, a najobavezniji džihad je:

  • džihad duše,
  • džihad strasti,
  • džihad Šejtana, i
  • džihad dunjaluka.

Onaj ko se bude borio protiv ovih četiri stvari u ime Allaha, Allah će ga uputiti ka putevima Njegovog zadovoljstva koji vode do Njegovog Dženneta.

Onaj ko ostavi džihad, mimoići će ga od upute onoliko koliko zapostavi džihad.

Rekao je Džunejd, tumačeći pređašnji ajet: „Oni koji se budu borili protiv svojih strasti u Allahovo ime, tako što će činiti tevbu Allahu, Allah će ih uputiti putevima iskrenosti, a onaj ko se ne bude borio protiv unutrašnjeg neprijatelja, neće mu biti omogućen džihad protiv njegovih vanjskih neprijatelja. Stoga, ko bude bio pomognut u borbi protiv njih(unutrašnjih neprijatelja) biće pomognut protiv neprijatelja, a ako ga nadvladaju (unutrašnji neprijatelji), nadvladaće ga i vanjski neprijatelj.“

Iz knjige: Fevaid

[1] El-Ankabut, 69.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz