TAG

Imam Ahmed

Koga bi se sve imam Ahmed odrekao da živi u ovom našem vremenu?

Koga bi se sve imam Ahmed odrekao da živi u ovom našem vremenu?

Slijepo slijeđenje učenjaka (i govor imama mezheba o slijepom slijeđenju)

Znaj, da je slijepo slijeđenje prihvaćanje govora određenog čovjeka bez spoznaje njegovog dokaza, i nema razilaženja među ljudima da se slijepo slijeđenje ne naziva...

Razlog netekfirenja laičkih zakonodavaca su džehl ili murdžizam

Razlog netekfirenja laičkih zakonodavaca su džehl ili murdžizam

Novo na sajtu

Kategorije