Video: Da li postoji Bog?

Popularno na sajtu

Današnji ateisti svoje nevjerovanje u Boga često pravdaju na način da ne vjeruju u Njega jer Ga nisu vidjeli svojim očima i smatraju da je to sasvim dovoljnan i legitiman razlog za svoje nevjerovanje, pripisujući zbog toga stvaranje svemirskih prostranstava slučajnom događaju ili prirodi koja ni sama nije svjesna svog postojanja.

Pored toga što vjeruju da postoji vazduh, a nisu ga vidjeli, ateisti bi trebali da si postave logično pitanje a to je kako je moguće vidjeti Boga kada čovjek nije u stanju ni da vidi i obuhvati u potpunosti njegova stvorenja kao što je ovaj veličanstveni i ogromni svemir, čije dimanzije zapanjuju i zaslijepljuju um najintelegentnijeg čovjeka?!

Međutim, sasvim je normalno postaviti pitanje kako onda spoznati da postoji Bog? Ako ateisti budu čekali da Hubble izumi teleskop koji bi mogao da prodre van svemiriskih granica da bi “mogli vidjeti Boga”, onda bi mogli i umrijeti u tom isčekivanju jer On Uzvišeni kaže: “Pogledi do njega ne mogu doprijeti, a On do pogleda dopire.” (6:103)

Jedan od načina da se spozna Bog jeste isčitavanje Njegovih riječi koje je on objavio svom poslaniku Muhamedu sallAllahu alejhi ve selem. U Objavi koju je Allah objavio svim ljudima prije 1400 i više godina, mogu se naći mnoge naučne istine a koje tek sada u savremenom svijetu postaju naučne činjenice, što upućuje da Kur'an ne može biti govor stvorenja, nego govor Onoga koji je postavio zakone u prirodi iz koje proizilazi savremena nauka.

Ako je to preteško za jednog ateistu, u tom cilju može i poslužiti ovaj fantastični video uradak koji govori o nekim Allahovim znakovima oko nas i u nama samima, koji su razumnom čovjeku dovoljni da spozna da je sve što postoji savršeno stvorio Uzvišeni Gospodar, i na najljepši način uredio i da sve to nije moglo nastati  kao proizvod slučajnosti.

Priprema: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz