Roditelji – grijeh neposlušnosti i bereket dobročinstva njima

Popularno na sajtu

Obaveznost činjenja dobročinstva roditeljima i pokoravanje njima u onome što nije nepokornost Allahu, i zabranjenost neposlušnosti roditeljima.

Vrste dobročinstva roditeljima:

– upućivanje dove za njih,
– osmjeh kod susreta sa njima,
– ljubljenje njihove glave,
– izvršavanje njihovih potreba,
– vraćanje njihovih dugova,
– poštivanje njihovih poznanika,
– spominjanje roditelja po lijepom,
– davanje prednosti roditeljima nad drugima,
– razveseljavanje roditelja na različite načine kao što je poklon, putovanje sa njima ili šala sa njima,
– nespavanje radi njihovog odmora posebno ako su bolesni.

Vrste neposlušnosti roditeljima:

– zaoštravanje pogleda prema njima,
– okretanje od njih pri susretu sa njima,
– mrzovolja i neraspoloženje zbog izvršavanja potreba koje traže od tebe,
– podizanje glasa na njih,
– kašnjenje sa ispunjavanjem njihovih potreba što prouzrokuje tjesnoću kod njih,
– kvarenje njihovog ugleda spominjanjem njihovih mahana i grešaka.

Od plodova dobročinstva roditeljima su:

– pokornost Allahu Uzvišenom,
– pokornost Vjerovjesniku sallallahu alejhi we sellem,
– dobročinstvo djece onome ko čini dobročinstvo roditeljima,
– pokornost roditeljima je sebeb spuštanja bereketa u godinama i opskrbi,
– sebeb u primanju dove,
– pokornost roditeljima je od najdražih djela Allahu.


Iz knjige: Delilul Ilmi, šejh AbdulAziz b. Muhammed b. Abdullah es-Sedhan
Naslov: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz