Posjeta Poslanikovog kabura je poželjna, ali nekad i grijeh

Objavljeno / ažurirano:

Onom muslimanu koji posjeti Poslanikov mesdžid je poželjno da posjeti i njegov kabur, kao i kaburove njegova dva drugara Ebu Bekra i Omera, Allah neka je njme zadovoljan. S tim što, moramo znati da posjećivanje ovih kaburova dolazi zajedno sa posjetom mesdžida, a ne da osnova nijeta bude posjeta kaburova.

Ovakva posjeta je ona koja je propisana, jer nije propisano putovanje zbog posjete poslaničkih kaburova, niti kaburova dobrih ljudi ili nekih drugih mjesta osim(putovanja radi posjete) tri mesdžida:

  • Mesdžidul-Harama,
  • Poslanikovog mesdžida, i
  • Mesdžidul-Aksa.

A onaj ko bude otputovao samo zbog posjete kaburova, takav je griješan zbog njegovog nijjeta i cilja, jer postoji idžma’a učenjaka oko zabranjenosti takvog putovanja zbog suprotstavljanja hadisu koji je prenet po pitanju putovanja radi posjete tri(navedena) mesdžida.

Kakvoća posjete Poslanikovog kabura

Posjetioc će stati u pravcu Poslanikovog kabura sa lijepim poštovanjem, ne podižući glas. Zatim će donijeti selam na Poslanika: „Es-Selamu alejke ja Rasuljallah ve rahmetullahi ve berekatuhu.“

Dokaz za ovo je Poslanikov hadis: „Nijedan od vas neće mi nazvati selam a da mi Allah neće vratiti dušu da mu uzvratim na selam.“ [1]

Nakon toga će nazvati selam Ebu Bekru i Omeru, i moliće Allaha da im se smiluje, jer se prenosi od Abdullaha ibn Omera da – kada bi donosio selam na Poslanika i njegova dva druga – ne bi izgovarao više od:

„Es-Selamu alejke ja Rasuljallah, es-Selamu alejke ja Eba Bekr, es-Selamu alejke ja ebetah(ovo znači: ‘oče moj’)“, a zatim bi otišao.

Zabranjeno je posjetiocu da dira ili ljubi sobu(gdje je sahranjen Poslanik i njegova dva druga), ili da čini tavaf oko nje, ili da se okreće prema njoj kada bude molio Allaha.

Također je zabranjeno da moli Poslanika da mu ispuni njegove potrebe, ili da mu otkloni njegove nevolje, ili da mu izliječi bolesnika i slično tome, jer to se ne traži osim od Allaha.

Posjeta Poslanikovog kabura, kao i kaburova njegova dva druga, nije vadžib, niti je uslov(šart) hadždža kao što to misle pojedine neznalice, već je to poželjno onome ko bude posjetio Poslanikov mesdžid, a nema nikakve veze između posjete i hadždža. Ništa nije preneto od hadisa kojima dokazuju oni koji kažu da je putovanje radi posjete Poslanikovog kabura propisano, te da je ta posjeta od stvari koje upotpunjuju hadždž.

Svi hadisi koji govore o tome su neispravni i nemaju nikakve osnove, ili su slabi, ili izmišljeni. Od tih hadisa su sljedeći:

„Ko obavi hadždž a ne posjeti me, zaista me je zapostavio(okrenuo od mene).“

„Ko posjeti moj kabur, obavezno mu pripada moj šefa’at(zauzimanje)“

Još mnogo je drugih hadisa, od kojih nijedan nije vjerodostojno prenet od Poslanika, alejhi selam. Šta više, pojedini učenjaci su rekli da su svi ti hadisi izmišljeni, lažni.

Izvor: Fikhu-Mujesar – Grupa autora

[1] Prenosi ga Ebu Davud i Ahmed

Novo na sajtu

cilj i smisao vježbanja

Cilj i smisao treniranja borilačkih vještina, trčanja i sportskih vježbi

Krajnji cilj i smisao svih spomenutih vještina (trčanje, borilačke vještine, sportske vježbe, op. PV), poznatih u početku islama pod zajedničkim imenom el-furusijja (viteštvo), bio...

Iskušenja srca

grijesi ogranicavaju um

Grijesi su uzrok ograničenja uma

Preporučeni sadržaj

Zajednička tursko-američka patrola u sigurnoj zoni u Siriji

Sirija: Danas počela združena tursko-američka patrola u “sigurnoj zoni”

Kako javljaju sirijski aktivisti prilažući video snimke i fotografije, danas je započela prva kopnena patrola turskih i američkih snaga unutar planirane sigurne zone na...

Islamske teme