Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama

Popularno na sajtu

Od majke vjernika, Aiše radijellahu ‘anha, (prenosi se) da je rekao Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem:

„Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama, a ja sam među vama najbolji prema svojoj ženi“

linijaIz gornjeg hadisa razumije se sljedeće:

– Savršenstvo dini islama, te da islam dodjeljuje svakom njegovo pravo;
– Potpunost Poslanikovog morala;
– Da se ibadet Allahu Uzvišenom obavlja i izvršavanjem prava prema ženi i porodici;
– Da daije i pozivači na dobro treba da posvete posebnu pažnju pitanjima svoje porodice i domaćinstva, jer su oni kao takvi, tj. kao ambasadori islama, najpreči tome. Kaže Allah Svevišnji : „O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre…“ (At-Tahrim: 6). Rekao je Alija radijellahu ‘anhu u vezi s ovim ajetom: „odgojite ih i podučite ih“.
– U ovom hadisu je i odgovor onome ko zapostavi stanje svoje žene i porodice pod izgovorom da je zaokupljen pozivom ljudi u islam;
– Da je briga o pitanjima porodice od uzroka Allahove pomoći u pozivanju ljudi u islam i podsticanju na svaki hajr.

Rekao je dr. Muhammed ibn Se'id Ed-Dehran, Allah ga sačuvao, da se ibadeti po klasifikaciji od strane učenjaka dijele na dvije vrste:

1. oni koji se tiču Allahovog prava (el-lazimeh) i
2. oni koji se odnose na prava ljudi (el-mute'addijeh)

Određeni islamski učenjaci smatraju da je druga vrsta ibadeta bolja.


Iz djela Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu, šejha Abdulaziza ibn Muhammeda ibn Abdullaha es-Sedhana. Ovo je 7. hadis iz istog dijela.
Izvor: Istina.ba

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz