Treća osobina robova Milostivog: Veliki strah od džehennemske kazne

Popularno na sajtu

الصفة الثالثة : خوفهم وإشفاقهم من عذاب النَّار

Allah je rekao:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا * إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

I oni koji govore: “Gospodaru naš, poštedi nas patnje u Džehennemu, jer je patnja u njemu, doista, propast neminovna, on je ružno prebivalište i boravište.”[25:65-66]

Uprkos dobru koje imaju pri sebi i dobrim djelima i želji da se približe Allahu, robovi Milostivog osjećaju veliki strah od Allahove kazne i nezadovoljstva. Ovo je put pravog potpunog vjernika. Kao što Allah kaže:

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ

“I oni koji od onoga što im se daje udjeljuju, i čija su srca puna straha zato što će se vratiti svome Gospodaru.” [23:60]

Što znači: Oni šalju svoja dobra djela obožavanja i pokornosti a sve jedno njihova srca su ispunjena strahom da im se ta djela mogu odbiti o da će radi toga biti obuhvaćeni Allahovom kaznom.

Ovo je od predivnih djela robova Milosivog, rade prelijepa djela, a u isto vrijeme strahuju da će ta djela biti odbijena tj. da neće biti prihvaćena od njih.

Prenosi se od majke pravovjernih Aiše, radiallahu anha, da je rekla: “Upitala sam Allahovog Poslanika Sallallahu Alejhi ve Sellem o ovom ajetu: ‘i oni koji od onoga što im se daje udjeljuju, i čija su srca puna straha zato što će se vratiti svome Gospodaru’, da li su to oni koji piju alkohol i kradu? On reče: ‘Ne, kćerko Es-Sidikova, nego su to oni koji poste i klanjaju i udjeljuju, a plaše se da im ta djela neće biti prihvaćena.'”

Rekao je El-Hasan El-Basri rahimehullah: “Mu'min ima dobra djela i strah, a munafik ima loša djela i osjećaj sigurnosti”, a zatim je proučio: “Oni koji iz bojazni prema Gospodaru svome strahuju.” [23:57]

Za munafika – tražim utočište kod Allaha – on čini loša djela, a uprkos tome osjeća se sigurnim od Allahove kazne i nisu svjesni. Ovo je suprotnost vjerniku kojeg strah od Allaha tjera da se kloni loših djela dok ga nada za Allahovom milošću tjera da povećaju svoja dobra djela koja ih približavaju Allahu. Allah kaže:

أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

“Oni kojima se oni mole sami traže načina kako će se što više Gospodaru svome približiti, i nadaju se milosti Njegovoj i plaše se kazne Njegove. A kazne Gospodara tvoga svako se treba čuvati.” [17:57]

A od robova Milostivog je i izjava u ovoj dovi:

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ

Gospodaru naš, udalji kaznu džehenemsku od nas!

U sebi sadrži i dovu da se od osobe udalje razlozi koji dovode do kazne vatrom tražeći od Allaha da nas na ovom svijetu udalji od razloga i djela koja za sobom povlače obavezan ulazak u vatru – da nas Allah zaštiti – ovako nas je i vjerodostojno podučio i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je naučio Aišu majku pravovjernih radijallahu anha da uči sljedeću dovu:

“Allahu, zaista od tebe tražim Džennet i riječi i djela koja me približavaju njemu, i tražim zaštitu od Vatre i riječi i djela koja me njoj približavaju!”

Allahove riječi:

إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

“Zaista patnja u vatri stalna.” Što znači: vječna, neizbježna, ozbiljna i žestoka.

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

“Zaista je to ružno/strašno prebivalište.” Što znači: kako je to ružno krajnje prebivalište i ružna vječnost za one koji tamo dospiju.

Autor: Abdurezak El-Abbad El-Bedr
Iz djela Osobine robova Milostivog

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz