Druga osobina robova Milostivog: Ustrajnost pri obavljanju namaza, naročito noćnog

Popularno na sajtu

Druga osobina: Ustrajnost pri obavljanju namaza, naročito noćnog namaza (kijamu-lejl)

الصفة الثانية : محافظتهم على الصلاة، لاسيَّما قيام الليل

Allah kaže:

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

I oni koji provode noć pred Gospodarom svojim, čineći sedždu i stojeći. [25:64]

Jedna od vidljivih osobina robova Milostivog je ustrajnost u obavljanju namaza, koji je glavni oblik tjelesnog obožavanja Allaha. Oni plodonosno obavljaju kako obavezne tako i dobrovoljne namaze a naročito noćni namaz koji je jako naglašen sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Postoje mnogi hadisi koji ukazuju na osobinu pravovjernih koja je obavljanje noćnog namaza i postoji direktan ajet koji govori da je to od osobina robova Milostivog.

Među predajama gdje se spominje obavljanje noćnog namaza su i riječi Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: „Nakon obaveznih namaza najbolji namaz je salatul-lejl (namaz u noći).“

Takođe je rekao: „Čvrsto se držite noćnog namaza jer je on praksa časnih ljudi prije vas i to je od oblika približavanja vašem Gospodaru, On briše loša djela i sprječava grijehe.“

Što se tiče noćnog namaza, Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je obavljao u svim vremenima noći. Obavljao ih je u prvom dijelu noći, u sredini noći i u zadnjem dijelu noći. Kasnije je uveo u redovnu praksu da stoji na kijamu u zadnjem dijelu noći sve do prve zore. Ovo je najbolje vrijeme za klanjanje noćnog namaza, jer Gospodar svih svjetova silazi do nama najbližeg neba. Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Naš Uzvišeni Gospodar svake se večeri spušta na zemaljsko nebo u zadnjoj trećini noći i govori: ‘Ko Me moli, pa da mu se odazovem, ko nešto traži pa da mu dam, ko od Mene oprosta traži, pa da mu oprostim.“ (Buhari, Fethu-l-bari 11/128)

Tako da svaki rob koji se brine za svoju dušu treba da ima određenu količinu noćnog namaza koju obavlja, pa makar to bilo malo, kako bi zadobio ovu osobinu.

Ova veza koju robovi Milostivog imaju sa noćnim namazom je radnja ibadeta, intimna stvar u vremenu poniznosti i straha od Allaha dok odlaze na sedždu, ruku i kijame.

Pa ako je ovo njihov odnos naspram noćnog namaza, kojeg Allah nije učinio obaveznim, šta je onda tek sa dobrovoljnim namazima koji su najveći stubovi vjere nakon šehadeta? Nema sumnje da su oko njih još više zabrinuti i još više ih čuvaju.


Autor: Abdurezak El-Abbad El-Bedr
Iz djela Osobine robova Milostivog

*Svi spomenuti hadisi su ocjenjeni vjerodostojnim od šejha Albanija.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz