Osvrt na našu stvarnost po pitanju bratstva

Popularno na sajtu

Ako pomno pogledamo u današnje stanje bratstva, vidjet ćemo da često na mjesto onog bratstva koje je bilo zasnovano na ljubavi u ime Allaha, davanju prednosti jednih nad drugima i međusobnoj samilosti, dolazi zanesenost materijom i životom na ovom svijetu. Zato nalazimo one koje su do jučer vezale najjače bratske veze kako su se razišli a njihove bratske veze popucale.

– Neki od njih su prigrlili dunjaluk i njemu se predali brojeći imetak i sanjajući o novom. Uz to je njihovo stanje, kada su ibadeti u pitanju, vidno oslabilo, pogotovo klanjanje namaza u džamiji, nafila post i učenje Kur'ana. Takođe su nemarni prema traženju halala i ostavljanju barama. Zanemarili su riječi Uzvišenog Allaha:

„Teško svakom klevetniku-podrugljivcu, koji blago gomila i prebrojava ga, i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti!“ [1]

Pa je tako oslabila veza sa njihovom braćom i zanemarili su ibadet svome Gospodaru. Kao da su zaboravili hadis Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: „Propao je rob dinara i dirhema, i rob kadife i skupocjene odjeće, ako mu se dadne zadovoljan je, a ako mu se ne da zadovoljan nije.“[2]

– Druga skupina nije dostigla taj nivo materijalnih dobara niti im je dunjaluk otvorio svoja vrata, ali su zato njihova srca puna zavisti prema braći muslimanima. Njihove duše koje ih na zlo nagovaraju su ih navele da ispituju slabosti njihove braće vjernika. Sijela su im puna kritike, kuđenja i nabrajanja tuđih mahana te vrijeđanja časti njihove pobožne braće, i to im je postao običaj u kojem nalaze smiraj, da Allah sačuva.

Zaboravili su hadis Allahovo g Poslanika sali allahu alejhi ve sellem: „Čuvajte se sumnjičenja, jer je sumnjičenje najlažniji govor!“[3]

– Ima i onih koji su se našli pod pritiskom gorke stvarnosti i društva, pa su vidjeli da je bolje da svoju dobru braću zamijene za loše drušvo koje je bogato i na visokim položajima. Ali su zaboravili da je to put koji će ih ubrzo dokrajčiti.

Zato je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem često dovio: „O Ti koji okrećeš srca, učvrsti naša srca u Tvojoj vjeri!”[4]

Takođe je rekao: „Uistinu je dunjaluk sladak,privlačan, a Allah vas je učinio namjesnicima na njemu i gleda šta radite, zato se čuvajte dunjaluka i čuvajte se žena!“ [5]

Takođe: „Ono čega se bojim za vas poslije mene je da vam se otvori dunjaluk sa svojom ljepotom i ukrasima.“ [6]

– Ali tu su i oni koji su ostali čvrsti. Njih nisu poljuljala dunjalučka iskušenja, niti imetak i promjene okolnosti. Ova rijetka skupina liči na one povodom kojih je objavljen govor Uzvišenog Allaha:

„Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu, ima ih koji su poginuli, i ima ih koji to očekuju – nisu ništa izmijenili…“[7]

Oni su sačuvali dobre odnose sa svojom braćom obilazeći ih, raspitujući se i vodeći brigu o njima. Molili su Allaha za njih i održavali sve moguće veze sa njima. Nisu zaboravili one lijepe osobine kod svoje braće, nego su ih po njima spominjali i kod drugih hvalili. Gledali su da svojoj braći budu od koristi, udjeljujući im i u obilju i u oskudici. Bratstvo je kod njih vrijednije od dinara i dirhema.

„I nastojte da zaslužite oprost Gospodara svoga i džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje, za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju…“[8]

Oni su na usluzi svojoj braći a njihov moto u tome je: „Allah je na pomoći svome robu sve dok j e on na pomoći svome bratu muslimanu.“[9]

Suosjećaju sa njima govorom svoj im, djelima i imetkom, govoreći samo lijepe riječi:

„…lijepa riječ kao lijepo drvo: korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu; ono plod svoj daje u svako doba koje Gospodar njegov odredi – a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili.“ [10]

Oni se trude da okupe svoju braću posjećujući ih, savjetujući ih, te podstičući na učenje, ozbiljnost i ispunjavanje obaveze poziva i dostavljanja Allahove vjere.

(Abdullah Rafi’ – Bratstvo u ime Allaha-pojam i potreba)

[1] El-Humeze, 1-3.
[2] Bilježi ga Buhari br. 3730 Poglavlje o džihadu; naslov: Stražarenje u pohodima na Allahovom putu.
[3] Bilježi Muslim br. 2563 Poglavlje o dobročinstvu, međusobnim vezama i adabima; naslov: Zabrana sumnjičenja, nadmetanja, uhođenja i zavaravanja u prodaji.
[4] Bilježi ga Sujuti u Džami’ sagir br.2/3082, a Albani ga je ocijenio vjerodostojnim.
[5] Bilježi ga Muslim br.2742. Poglavlje o zikru, dovi, pokajanju i traženju oprosta; naslov: Trojica u pećini i posredovanje dobrim djelima.
[6] Bilježi ga Muslim br. l 052, Poglavlje o zekatu; naslov: Vrijednost zadovoljstva sa malim i upozorenje na zanesenost ovosvjetskim ukrasima.
[7] El-Ahzab, 23.
[8] Ali Imran, 133-134.
[9] Bilježi ga Muslim br.2699, Poglavlje o zikru, dovi, pokajanju i traženju oprosta; naslov: Okupljanje radi zikra učenja Kur'ana.
[10] Ibrahim, 24-25.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz