VIDEO: Mudžahid izvlači ranjenika: Najuzvišeniji primjer islamskog bratstva i junaštva

Popularno na sajtu


Davno je rečeno da bojno polja razdvaja iskrene od licemjera, junake od kukavica, muškarce od slabića. Bojno polje je mjesto ispita, gdje marljivi i iskreni dobivaju visoke ocjene, dok lažovi i propalice bivaju poniženi.

Tu, u blagoslovljenoj zemlji Šama (Sirija), u ljutom boju, mudžahidi – Allahove evlije – ispisuju najuzvišenije stranice junaštva, bratstva i požrtvovanosti. Historija ne može pobrojati sve bisere prosute na ovom blagoslovljenom putu džihada, jer jedino Allah zna njihov broj. Međutim, kamera mobitela je zabilježila jedan od ovih uzvišenih primjera bratstva kakvo ne postoji nigdje osim među iskrenim Allahovim robovima.

Jedan od mudžahida je pogođen i leži na zemlji ranjen, a njegovo tijelo se nalazi na nišanu neprijateljskih snajpera (podmukli snajperisti najčešće namjerno rane jednog čovjeka, da bi potom ubili one koji pokušaju priteći u pomoć ranjenom). Ko će priteći u pomoć ranjenom mudžahidu, kada snajperski hici vrebaju svakog trena, a čuje se i neprijateljska paljba iz drugih oružja? Ima li heroja koji su u stanju založiti svoj život kako bi pomogli bratu muslimanu? Ima li takvih junaka!?

Hvala Allahu koji ovaj ummet nije ostavio bez pravih muškaraca, onih koji su, nakon što su spoznali Allaha i Njegovo pravo kod njih, naučili i druge podučili lekciji istinskog islamskog bratstva. Jedan od ovih heroja, koji je zapisao najljepšu stranicu historije islamskog bratstva, hrabro dotrčava do ranjenika, a potom, pod fijucima metaka, započinje akciju spašavanja svoga brata muslimana, dokazujući svojim djelom riječi Uzvišenog:

“I više vole njima (svojoj braći u islamu, op.PV) nego sebi, mada im je samima potrebno.” Suretul-Hašr, 9)

“Ima ljudi koji se žrtvuju u težnji za zadovoljstvom Allahovim. A Allah je milostiv robovima Svojim.” (Bekara, 207)

Ne obazire se ovaj heroj na metke koji fijuču oko njega, niti ima puno vremena da o tome razmišlja, jer je on u uzvišenoj misiji pružanja pomoći svome bratu muslimanu. Ova misija ima svoju cijenu, a platiti je može samo hrabri junak i iskreni vjernik u obećanje Gospodara svjetova. A Gospodar je obećao najuzvišenije stepene u Džennetu za one koji su u stanju sklopiti trgovinu sa Vlasnikom Dženneta i platiti njegovu cijenu. Propali kukavica nema šta založiti pa će odstupiti od trgovine, dok će ponudu Gospodara prihvatiti samo oni koji vole i kojima će se reći: „Duše i imeci onih koji vole nisu njihovi“.

Tako je i bilo sa ovim neznanim junakom, a njegovo ime nije nepoznato Sveznajućem, Stvoritelju ljudi. Nakon što je prihvatio trgovinu sa Gospodarom svjetova i pokazao čovječanstvu najupečatljiviji primjer islamskog bratstva, biva pogođen neprijateljskim hicem, te pada pored tijela svoga brata muslimana.

Pao je, položivši Ispit! Pa neka mu je hairli!

“Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati. Oni će se na Allahovu putu boriti, pa ubijati i ginuti.” (Tevba, 111)

Ovako se piše historija bratstva i junaštva – pa nauči lekciju, o Allahov robe! Ovaj mudžahid je svojim životom platio cijenu bratstva, a divna li je nagrada koju je njegov Gospodar priredio svojim evlijama!

A šta smo mi, plemeniti brate i cijenjena sestro, založili kod Allaha?

(Put vjernika)

Ključne riječi: {tortags,4002,1}

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz