Allahovi kerameti džihada na Kavkazu: Ptica i mudžahid (VIDEO)

Popularno na sajtu

Jedan od islamskih pobožnjaka je već davno rekao da historija islama bilježi dvije boje: crnu, od mastila učenjaka, i crvenu, od krvi šehida. Islamska historija je na svojim stranicama zabilježila mnogobrojne predaje o Allahovim blagodatima i kerametima (čudima) kojima je On Uzvišeni odlikovao najbolje svoje robove – mudžahide, uzdižući tako njihov stepen među ljudima još na dunjaluku, a koga Allah uzvisi, niko ga poniženim ne može učiniti.

Takvi su Allahovi robovi koji su prodali kratkotrajne dunjalučke užitke za vječno uživanje na Ahiretu; takvi su Allahovi borci koji znaju kako valja umrijeti, koji znaju cijeniti časnu smrt, a njima će Allah, sigurno, dati čestit život na ovom svijetu i vječno uživanje na onom svijetu, za razliku od onih koje je, zbog svoje slabosti i mržnje prema umiranju, zadesilo poniženje i slabost.

Cijena ljubavi i Dženneta je žrtvovanje života i imetka koje od vjernika otkupljuje njihov Gospodar. Propali kukavica nema robe sa takvom cijenom. U takvom stanju poniženja, proste duše poniženih nisu ostale ravnodušne, već su zbog svoje zavisti požurile sa smišljanjem načina kako da ponize ono što je Allah uzdigao, pa su o mudžahidima počeli iznositi neistine, od kojih srce iskrenog muslimana gotovo da prepukne.

A Allah je vjernicima dovoljan zaštitnik i divan li je On pomagač!

„One koji se budu borili ulažući imetke svoje i živote svoje, Allah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili, i On svima obećava lijepu nagradu.“ (Kur'an, En-Nisa’: 95)

Tako je bilo kroz historiju, tako je i danas. Na branicima islamske historije, na poljima džihada bdiju čvrste duše i snažni karakteri koji znaju da je u pokornosti Allahu, vrhunac slasti imana, te smirenost srca i srž radosti duše. Tamo se doživljava istinski tevhid, vrhunac ljubavi prema Allahu, strpljivost u najveličanstvenijem obliku i čvrst oslonac na Gospodara ljudi. Tamo srce vjernika osjeća Allahovu blizinu, a njegova duša ponos. Tamo Allah spušta svoje keramete, čuda kojima odlikuje svoje evlije nad svim drugim ljudima.

Jedno od takvih mjesta je i Kavkaz, koji već stoljećima piše slavnu historiju – krvlju svojom. A jedan od sinova Kavkaza je i Džemaluddin Dževatov, emir Karamahinskog fronta Kavkaskog Emirata, koji je jednom imao jaku glavobolju. Na video snimku ispod se vidi ptica koja masira glavu emira Džemaluddina, nakon čega je, Allahovom voljom, glavobolja prestala. Džemaluddin Dževatov je postigao šehadet (poginuo) u borbama protiv ruskih okupatora u selu Kakašura u oblasti Karabudahkenski, 26. juna 2010. godine.

 

Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz