Zapanjujući video: Ptica na glavi hadžije tavafi oko Kabe

Popularno na sajtu

Ove godine je više od dva miliona hadžija izvršilo hadž, koji je jedan od temeljnih dužnosti muslimana. Među obaveznim obredima bez kojih hadž nije valjan jeste i obilazak oko Kabe, tj. tavaf oko Kabe.

Video ispod prikazuje momenat kada hadžije tavafe oko Kabe i naizgled se čini da tu nema ničeg neobičnog. Međutim, ono što zapanjuje jeste ptica koja na glavi jednog od hadžija tavafi oko Kabe.

Ptica je odnekud sletjela na glavu hadžije i uprkos gužvi i žagoru, sa zapanjujućom smirenošću i uz po koji lijep cvrkut koji je, Allah zna, vid zikrullaha[i], stoji na glavi hadžije, tavafeći tako oko Kabe.

“Njega (Allaha) slave sedmera nebesa, i Zemlja, i oni na njima; i ne postoji ništa što Ga ne veliča, hvaleći Ga; ali vi ne razumijete veličanje njihovo. – On je doista blag i mnogo prašta.” (prijevod značenja Kur'ana, sura El-Isra, 44. ajet)

Pogledajte ovaj video.

(Put vjernika)

Fusnota:


[i] zikrullah – spominjanje Allaha, veličanje Allaha

Prethodni članak
Naredni članak

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz