TAG

hadždž

Kroz historiju hadž je otkazivan 40 puta

Prema navodima Fondacije "Kralj Abdulaziz za istraživanja i arhiviranje", hadž nije obavljen 40 puta, uslijed vojno-političkih sukoba, ali i mnoštva pandemija.

Da li je žena dužna da obavi hadždž ako nema mahrema?

Ova žena nije dužna obavljati hadždž niti umru jer nema mahrema. Jedan od uvjeta da bi žena bila obavezna obaviti hadždž jeste da ima...

Vrhunac čežnje za šerijatskim dokazima

Djelo Vrhunac čežnje za šerijatskim dokazima (Bulugul-meram) jedno je od značajnih hadiskih djela. Sadrži oko 1500 hadisa koji ustvari predstavljaju dokaze islamskih učenjaka za...

Vodič za hadždž

Pred vama je Vodič za hadžije i mu´temire koji je pripremljen kako za one koji se prvi put susreću sa propisima hadždža i umre...

Obredi hadždža i umre kroz Kur'an i sunnet

Knjiga Obredi hadždža i umre kroz Kur'an i sunnet sadrži upute, savjete i napomene onome ko želi obaviti hadždž ili umru. ID kartica knjige: Naslov: Obredi hadždža...

Zapanjujući video: Ptica na glavi hadžije tavafi oko Kabe

Ove godine je više od dva miliona hadžija izvršilo hadž, koji je jedan od temeljnih dužnosti muslimana. Među obaveznim obredima bez kojih hadž nije...

Muslimova zbirka hadisa – sažetak

Skraćenu verziju zbirke hadisa Imama Muslima sačinio je veliki hadiski učenjak, hafiz hadisa Zekijjuddin Abdu-l-Azim ibn Abdu-l-Kavijj ibn Abdillah ibn Selama Ebu Muhammed el-Munziri...

Et-Tergibu vet-Terhib

Knjiga Et-tergibu vet-terhib – Poticaji i upozorenja je veliko djelo hafiza hadisa Ibn Hadžera el-Askalanija na koje je hafiz hadisa El-Munziri napisao muhtesar. Ova...

Poslanikove fetve

Knjiga Poslanikove fetve obrađuje najvjerodostojnije fetve koje je izdao posljednji Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, i naš plemeniti uzor. Odnosi se na teme...

Novo na sajtu

Kategorije