Muslimova zbirka hadisa – sažetak

Popularno na sajtu

Skraćenu verziju zbirke hadisa Imama Muslima sačinio je veliki hadiski učenjak, hafiz hadisa Zekijjuddin Abdu-l-Azim ibn Abdu-l-Kavijj ibn Abdillah ibn Selama Ebu Muhammed el-Munziri (581.- 656. h. god.) koji za svoj sažetak kaže da, iako je obimom znatno manji od izvorne Muslimove zbirke, sadrži “najveći dio izvornika.” Naime, El-Munziri je, s ciljem da korisnicima olakša upotrebu ovog značajnog hadiskog zbornika, izostavio one duge nizove prenosilaca svakog pojedinog hadisa, koje je Imam Muslim navodio revnošću istinskog naučnika – što je bilo neophodno učiniti kako bi se, bez imalo sumnje, ustanovila autentičnost prenesenog sadržaja. On se zadovoljio navođenjem samo prvog prenosioca hadisa, onog posredstvom kojeg su drugi prenosili taj Vjerovjesnikov, [saw], iskaz. Usto, iz izvornika je izostavio i one hadise koji se ponavljaju, ili koji imaju slično značenje. Sve ostalo je zadržao tako da se može kazati da naše čitateljstvo pred sobom ima cjelovitu Muslimovu zbirku hadisa, koja se, uz Buharijinu zbirku, smatra najautentičnijim zbornikom hadisa Božijega Poslanika, [saw].

ID kartica knjige:

Jezik Bosanski
Autor Zekijjuddin Ebu Muhammed el-Munziri
Broj stranica: 1065
Veličina fajla: 6.92 MB
Objavljeno 25.09.2013.
Napomena: Sadržaj knjige se može pretraživati, kopirati i lijepiti u Word ili internet browser editor

DOWNLOAD: Desni klik miša na dugme ispod, a potom izaberi opciju: Save Link As… (Firefox i Chrome brauzeri) ili Save target as… (Internet Explorer)

Download knjige Muslimova zbirka hadisa - sažetak

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz