Kerameti (čuda) džihada u Posou, Indonezija

Popularno na sajtu

Kerameti džihada u Posou… Poso je jedno od mjesta na indonezijskom ostrvu Sulavesi, koje je postalo polje za klanje nedužnih muslimana od strane kafira, odnosno polje džihada za muslimane.

Meci koji nikada ne ponestaju

Brat mudžahid mi je ispričao sljedeće: “Jednom smo napali neku neprijateljsku ispostavu, ne shvaćajući da se naša snaga nije mogla porediti sa neprijateljskom. Imali smo samo po nekoliko metaka u našim okvirima. Da li znate da nam municija nije nikada ponestala iz okvira, iako smo kišom metaka zasipali neprijateljske snage?! Da nam je kojim slučajem tada ponestalo metaka, neprijatelji bi nas vjerovatno pobili ili zarobili…”

Ko je bio taj mudžahid?

Drugi brat mi je rekao sljedeće: “Znate li da su za vrijeme borbi postojale dvije situacije u kojima sam osjećao ogroman strah…? Jedanput smo bili udaljeni samo nekoliko metara od neprijateljske vatre! Sakrio sam se iza zida u blizini rijeke jer smo bili pod kišom neprijateljskih metaka…”

“Ipak”, reče on, “naš komandir je naredio napad! Osjetio sam ogroman strah jer su neprijateljske snage bile veoma blizu, a bili smo i pod kišom njihovih metaka! Zbog velikog straha nisam imao snage ni da mrdnem iza zida… Međutim, kada sam pogledao naprijed, vidio sam nekoga kako od rijeke napreduje prema neprijateljskim položajima. I neka druga braća su jurnula naprijed… Uzviknuo sam ‘’tekbir’’ i tek onda jurnuo naprijed… Shvatio sam da sam bio sam kad sam se približio neprijateljskom položaju…?! Tada sam se zapitao: ‘Gdje je onaj brat koji je napredovao od rijeke i gdje su ona braća koja su također jurnula naprijed…?’”

′′I kada ste od Gospodara svoga pomoć zatražili, On vam se odazvao: ′Poslat ću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugima dolaziti.′′′ (El-Enfal, 8:9)

Brat ostao živ, iako je bio teško ranjen

Brat mudžahid je ostao živ iako je bio pogođen sa nekoliko metaka, od kojih mu je jedan prošao kroz glavu. Braća su pomislila da je on, in ša Allah, šehidio… Međutim, brat je ostao živ nakon izvršene operacije…

A sada pogledajmo šta se dogodilo drugom bratu, kojeg je metak samo okrznuo pokraj obrve. On je iznenada umro (preselio). Da li znate da braća, koja su pregledala njegovo mrtvo tijelo, nisu mogla pronaći nikakvu drugu ranu osim one male ozljede pokraj obrve. Znači, metak koji ga je samo okrznuo je izazvao njegovu smrt?! O braćo, sve je moguće u areni džihada!

“Gdje god bili, stići će vas smrt, pa makar bili i u kulama visokim! Ako ih zadesi kakvo dobro, oni kažu: ‘To je od Allaha!’, a ako ih zadesi kakvo zlo, oni govore: ‘To je od tebe!’ Reci: ‘Sve je od Allaha!’ Pa šta je s ovim ljudima?! – Oni kao da ne razumiju što im se govori!” (En-Nisa’, 4:78)

Tijelo brata mudžahida 10 dana nakon što je šehidio

Jedna grupa mudžahida je bila proganjana od strane dobro naoružanih Allahovih neprijatelja… Braća su bila uvjerena da će ih neprijatelji ubrzo zarobiti ili pobiti zbog situacije u kojoj su se nalazila. Kada je grupa stigla do jednog mosta na rijeci u Posou, jedan brat mudžahid je rekao ostaloj braći da se izvuku, dok bi im on štitio odstupnicu, pokušavajući da uspori kretanje Allahovih neprijatelja.

Tako je on, poput lava, ostao sam pored mosta da pruža otpor nadirućim neprijateljskim snagama. Zasipao je Allahove neprijatelje kišom metaka i neprestano je uzvikivao “tekbir”… Zaista divan prizor! On je žrtvovao sebe, boreći se hrabro protiv tagutskih sluga, da bi se spasila ostala braća… Brat je na kraju šehidio, a njegovo mrtvo tijelo (dženaza) je palo u vodu u kojoj je bila veoma jaka rječna struja…

Braća su, 10 dana kasnije, tražila njegovo mrtvo tijelo nekoliko metara dalje od mjesta na kojem je bio pogođen jer su mislili da ga je jaka rječna struja odnijela nizvodno.

Bili su veomo iznenađeni kada su pronašli njegovo tijelo koje je plutalo na istom mjestu na kojem je palo u vodu. Rječna struja ga nije bila ni pomjerila! Kad su ga iznijeli na obalu, njegovo tijelo nije pokazivalo nikakve znake raspadanja niti je odavalo bilo kakav neugodan miris, iako je brat već 10 dana bio mrtav?! Izgledalo je kao da se brat upravo okupao i prilegao da malo odspava.

“Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovom putu poginuli! Ne, oni su živi i opskrbljeni su kod Gospodara svoga!” (Ali-Imran, 3:169)

Znaci šehida

Da li znate da se na licima mudžahida Posoa moglo zapaziti ko će od njih ubrzo postati šehid?! Njihova lica su bila ožarena.

“Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi su sljedbenici strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako ruku’ i sedždu čine, želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo – na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tlo…” (El-Feth, 48:29)

Postoje i mnogi drugi kerameti sa bojnih polja Posoa. Neke keramete nismo namjerno objavili jer neka braća žele da se zaštite od bolesti srca kao što su licemjerstvo i oholost.

Izvor: PrisonerOfJoy

 

Prijevod i obrada: Put vjernika

Ključne riječi:{tortags,4315,1}

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz