Šta je džihad? Smisao džihada

Popularno na sajtu

Vjerovatno danas i ne postoji termin koji se pogrešnije tumači od termina džihad. Riječ džihad je danas sinonim za „sveti rat”, “terorizam” ili “masovna ubistva nevinih ljudi”. Šta je ispravno značenje termina džihad?

Termin džihad (ar. جهاد)‎ je u stvari izveden od arapskog glagola džahede čije je lingvističko (jezičko) značenje naprezanje, ulaganje napora i borba. Džihad u islamu znači ulaganje krajnjih napora kako bi se postiglo Allahovo zadovoljstvo.

Ne iznenađuje i to da prethodna definicija sadrži borbu jer je i borba oblik ulaganja krajnjih napora. U stvari, kada je termin džihad spomenut u Kur’anu, u većini slučajeva je značio borbu na Allahovom putu i ulaganje krajnjih (fizičkih) napora da se uzdigne Allahova riječ. Onaj ko sudjeluje u džihad zove se mudžahid.

Džihad je vrlo važan dio islama. Za razliku od kršćana, muslimani ne vjeruju u ideju “volite svoje neprijatelje” ili “okrenite i drugi obraz kada vas neko ošamari” (iako kršćani samo deklarativno tvrde da vjeruju u ove principe, dok vidimo da su u isto vrijeme njihove vojske preplavile zemlje muslimana i nemuslimana, ne samo danas, već i stoljećima unazad, a ako u ovim zemljama nisu prisutni svojim vojskama, svoj uticaj vrše uspostavljanjem marionetskih režima u njima, op.PV). Umjesto toga, mi vjerujemo u božanski princip “borite se protiv onih koji se bore protiv vas”. Ovo opšte pravilo i smjernica se slažu sa našom ljudskom prirodom i sa instinktom za preživljavanje. U prirodi čovjeka je da uzvrati istom mjerom na agresiju i da odbrani svoj život, imovinu i imetak od bilo kakvog spoljneg napada.

Nažalost, ovo osnovno ljudsko pravo – pravo na samoodbranu – danas je uskraćeno muslimanima od strane savremenih demokratija i tzv. slobodnih zemalja, kao što su Britanija i SAD. To je očigledno u činjenici što se muslimani u Afganistanu, Iraku, Palestini, Čečeniji i Kašmiru, koji se opiru brutalnoj okupaciji svojih zemalja, kontinuirano žigošu i predstavljaju kao teroristi i žestoki ekstremisti od strane zapadnih zemalja.

Povrh toga, svaki musliman na Zapadu koji ima hrabrost da osudi zle akcije koalicionih snaga je na sličan način žigosan kao “simpatizer terorista” ili je optužen za “veličanje terorizma” jer vjeruje u pravo muslimana da brane svoju zemlju od okupacije. Nije nam čak ni dozvoljeno da razgovaramo o uzrocima 9/11 ili 7/71 – kako bi izvukli pouke – bez straha da ćemo biti označeni kao teroristički fanatici.

Šta bi se dogodilo ako bi Britanija, Amerika ili Rusija bile sutra pod okupacijom? Ironija je u tome što bi svaki Britanac, Amerikanac ili Rus smatrali svojim pravom, bez ikakvih pitanja, da se bore za svoju državu i da brane svoju zemlju, čak i ako se takve akcije smatraju terorizmom od strane drugih država.

Dakle, ukratko rečeno, termin džihad se ne prevodi kao “sveti rat“ ili “ubijanje nevinih ljudi.“ Džihad je naprezanje na Allahovom putu i ulaganje krajnjih napora kako bi se postiglo Allahovo zadovoljstvo. Svima nam je dobro poznato da je Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji džihad je reći istinu u lice nepravednom vladaru.” (Hadis bilježe Ebu Davud i Tirmizi)

Najveći tirani današnjice su oni koji tlače muslimane u svojim zemljama i brane im da uspostave pravdu u njima. Muslimani vjeruju da su džihad i uspostavljanje Šerijata na Zemlji jedine dvije stvari koje će ujediniti ljude svih rasa i jednom zauvijek osloboditi svijet od ugnjetavanja, siromaštva i korupcije.

Napisao: Sluga islama
Prijevod i obrada: Put vjernika

Fusnota:


[1] Misli se na napade od 11.9. u SAD i od 7.7. u Velikoj Britaniji

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz