Kako možemo pomoći našu braću muslimane u Gazi, Palestini i na bilo kom drugom mjestu?

Popularno na sajtu

U toku trenutnih dešavanja neki su na društvenim mrežama postavili vrlo važno pitanje, a ono je: “Kako možemo pomoći našoj potlačenoj braći u Gazi, okupiranom Kudsu, i ostalim dijelovima Palestine?

Naravno, postavljanje ovakvog pitanja nismo vidjeli u vrijeme ponosnih i plemenitih ashaba, radijellahu anhum, zbog toga što je Omer b. El-Hattab dobro znao da pomaganje njegovoj braći muslimanima u Palestini neće se ostvariti osim slanjem vojske na čelu sa Amrom b. el-’Asom, i zato je ovaj metod bio najodabraniji i najadekvatniji za pomaganje El-Mesdžidul-Aksa u to vrijeme.

A danas, zbog manjka načina, te osjećaja slabosti i potlačenosti koje nam nameću arapske vlade, vrlo često se postavlja ovakvo pitanje: “Kako pomoći našoj braći u Gazi?”, a odgovor na isto je, uistinu, nepoznat velikom broju ljudi.

Šejh Hamza Ebu Zehra je na svom Facebook profilu – koji je trenutno ugašen – napisao vrlo lijep i koristan tekst na ovu temu. U njemu je savjetovao svoje pratioce na neke od metoda pomaganja našoj braći u Burmi. A ja smatram da ovaj tekst predstavlja kompletan menhedž (pravac) za pružanje pomoći našoj potlačenoj braći gdje god se oni nalazili u svijetu; bili oni u Gazi, okupiranom Kudsu, Kašmiru, istočnom Turkistanu, Burmi, Siriji, Jemenu, ili drugim mjestima.

Kaže šejh Hamza:

“Neko je upitao: ‘Kako trebamo pomoći potlačene?’ A ja odgovaram tražeći pomoć od Allaha, a On je najbolji zaštitnik i pomagač:

PRVO: Ostvarivanje Allahovog tevhida

Pomognite ih time što ćete ostvariti i očuvati vaš tevhid u Uzvišenog Gospodara. Tevhid ostvarite i djelima dokažite da samo Allahu Uzvišenom pripada vlast, sud, ibadet, jer On Uzvišeni posjeduje najljepša imena i savršena svojstva. Stoga nemojte Mu pridruživati u vlasti nikakvo božanstvo niti zakonodavstvo, niti Mu u ibadetu pridružujte živog ili mrtvog, a niti kada se tiče Njegovih imena i svojstava nemojte biti poput onih koji su negirali ili poistovjetili Njegova svojstva sa svojstvima stvorenjima. Ispravnim muvehhidima je fitra dovoljna kao vjera.

Pitanje tevhida je najvažnije pitanje svakom muslimanu. Od Enesa b. Malika, radijellahu anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Iz Vatre će izaći svako ko bude kazao da nema drugog boga sem Allaha, a u njegovom srcu bude bilo koliko zrno gorušice dobra.”

Komentirajući ovaj lijepi hadis, šejh Ibnu Baz, rahimehullah, je kazao: “Ko bude preselio uz ispravan tevhid ne pridružujući Allahu u ibadetu nikakvo božanstvo, takav će biti od stanovnika Dženneta makar krao i zinalučio. Isti je slučaj ako bi činio i ostale grijehe, poput neposlušnosti roditeljima, uzimanja kamate, lažnog svjeočenja i slično tome. Doista je grešnik pod Allahovim meši’etom (htjenjem), ako naš Gospodar bude htio oprostit će mu, a ako bude htio kaznit će ga zbog počinjenih grijeha za koje se nije pokajao. I ako bude kažnjavan u Vatri, pa, uistinu, on neće vječno ostati u njoj, naprotiv izaći će iz nje i biti uveden u Džennet nakon poznatog čišćenja.” (Fetava Nurun ala ed-derb)

DRUGO: Ostvarivanje el-vela vel- bera

Pomognite ih time što ćete prijateljevati i neprijateljevati samo u ime Allaha. Približite sebi onoga koga je Allah približio, makar bio daleko; a udaljite onoga koga je Allah udaljio, makar bio blizu.

Pitanje prijateljevanja i neprijateljevanja je od najprečih i najvažnijih pitanja u islamu. Na veliku žalost, njegovo pravo je i te kako oskrnavljeno na minberima muslimana danas. Mnogi od velikih i poznatih šejhova u muslimanskim zemljama nisu ostvarili ovu stvar, a što nevjerovatno začuđuje!

Neke vjerske institucije su pokleknule i prihvatile kompromis na najvažnija akidetska pitanja (od toga je i čestitanje nevjerničkih praznika), iako je zabrana toga pravosnažna po konsenzusu učenjaka. Nema moći niti snage osim uz Allaha.

Popuštanje nije prisutno samo u meseli čestitanja nevjerničkih praznika, već je ono očito i u najkrupnijim i najopasnijim pitanjima. Postoji više knjiga koje će ti pomoći u razumijevanju ovog pitanja, a čije čitanje mi savjetujemo. Od tih knjiga su:

– El-Vela vel-bera od Seida El-Kahtanija

– El-Muvela vel-mu’ada fi eš-šeriatil-islamijje od Mehmas El-Džel’ud

– El-Muvela vel- mu’ada od Muhammeda El-Mis’arija

Pomognite ih time što ćete voljeti i pomagati vjernike, prema svakom onoliko koliko je kod njega od islama i sunneta.

Pomognite ih time što ćete prezirati i neprijateljevati prema nevjernicima, zabludjelima, zulumćarima i fasicima, prema svakom od njih onoliko koliko je kod njega od džahilijeta.

Pomognite ih time što ćete uznevjerovati u i odbaciti svaki pravac čije pristalice se u njemu ne odriču i odvajaju od kufra, niti smatraju džihad jedinom legitimnom i odgovarajućom metodom (promjene).

Pomognite ih time što ćete čuvati Allahove granice, izvršavati Njegove farzove, izbjegavati fitne, a onaj ko se udalji, neka se ponovo i čim prije vrati.

TREĆE: Ožvljavanje džihada

Pomognite ih time što ćete oživjeti i sprovesti džihad, prvenstveno među vas same i vaših sinova, a zatim i među ostale muslimane.

Niti u kosmičkom a niti u šerijatskom zakonu ne postoji bolji i adekvatniji metod za neprijateljevanje prema neprijatelju i odbijanje istog mimo džihada, a tako će biti i ostati do Kijametskog dana. Allah je rekao istinu, a munafici neistinu.

Da li jednom muslimanskom daiji može biti skriveno to da je danas govor o džihadu postao civilizacijska i šerijatska obaveza?! Na veliku žalost, danas mnogi muslimani misle da je odsutna obaveza (tj. džihad) prestala prestajanjem islamskog hilafeta, a ne obraćaju pažnju na važan hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kome kaže:

“Neprestano će iz moga ummeta biti jedna grupa, na vjeri vidljiva, protiv njenog neprijatelja potpomognuta. Neće im škoditi oni koji im se budu protivili osim ono što ih bude zadesilo od zapisanog. I tako će biti sve dok im ne dođe Allahova odredba, a oni postojani na tome.” Neko upita: ‘O Allahov Poslaniče, a gdje će oni biti?’ tada im Poslanik odgovori: “U Bejtul-makdisu (Jerusalemu, op.PV) i njegovoj okolini.”

Niti obraćaju pažnju na govor našeg Plemenitog Gospodara u kome kaže:

“Među vjernicima ima ljudi koji su ispunili ono na što su se Allahu obavezali; neko od njih okonča svoj rok, a neko od njih to još iščekuje, i nisu ništa izmijenili.” (El-Ahzab, 23.)

ČETVRTO: Pozivanje Allahovoj vjeri

Pomognite ih time što ćete ljude pozivati Allahu i Njegovom Poslaniku, svako shodno onome što posjeduje od mogućnosti i znanja, a koliko je samo ogranaka islama?

Polja islama su neispunjena i imaju veliku potrebu za ljude koji će čuvati i održavati ta polja, ali gdje su danas muslimani u odonosu na svoju stvarnost?!

Ljudi misle da ummet ne postiže pobijedu osim na jedan način, i ovo upravo ukazuje na to da im manjka svijest i rezonovanje.

Imaš mogućnosti da pomogneš svoju vjeru putem dave i šerijatskog znanja, kao što to čine neki od poznatih daija u današnje vrijeme, od kojih su i: šejh Sefer El-Havali, šejh Abdul-‘Aziz Et-Tarifi; kao i neki od poznatih inženjera poput mudžahida Jahje Ajjaša; kao i neki od onih čiju riječ poštuju i slijede velike mase ljudi, poput šejha Ebu Ismaila Hazima Salaha. A među njima ima i onih koji pomažu svoju vjeru na vojnim poljima, kao što je to vođa Muhammed Ed-Dajf.

Dakle ima mnogo praznih polja koja treba popuniti, ali gdje su muslimani u odnosu na sve to?! Upitaj sebe: “Gdje bi mogao da služiš vjeri, da žrtvuješ i ulažeš svoj trud i snagu radi postizanja Allahovog zadovoljstva? Postavi sebi ovo pitanje, a zatim sprovedi ono što si u mogućnosti kako bi služio ovoj vjeri.

Pomognite ih time što ćete popraviti svoja srca, iskrenošću i ljubavlju prema istini, a dobročinstvom i samilošću prema stvorenjima.

Pomognite ih istinom, kroz razumijevanje, prihvatanje i slijeđenje, a propao je – u borbi – neznalica, ulizica i kukavica.

Pomognite ih uspostavljanjem pravde između vas, moguće da je zbog međusobnog nanošenja nepravde našem neprijatelju omogućeno da nam napravdu čini.

Pomognite ih odgajanjem svoje duše, kloneći se beskorisnih stvari, a nastojeći da se postignu lijepe i moralne osobine.

Koliko li se samo prsa stežu kada se razbukta bitka i padnu šehidi od naših voljenih i bližnjih u Gazi, a mi nailazimo na poremećaj prioriteta kod nekih daija! Oni se pozabave govoreći o nekim sekundarnim vjerskim pitanjima, udaljavajući se daleko od trenutne obavezne teme, a to je pomaganje potlačenima.

Stoga tražite pomoć od Uzvišenog Allaha i kanite se besmislenih stvari i pitanja, a fokusirajte se na uzvišene i značajne, pogotovo u vremenu postojeće bitke.

PETO: Finansijsko pomaganje

Pomognite ih vašim imecima, izdvojite od vaših najljepših i najdragocjenijih imetaka za vaš ummet, makar to bilo malo, Uzvišeni Allah će mu bereket dati i povećati.

Tvojim imetkom možeš pomoći svojoj braći u Palestini, makar to bilo nešto malo. Ali pripazi se od upadanja u zamke pronevjera i krađa zbog mnoštva rasprostranjenosti raznih organizacija koje prikupljaju novac i humanitarnu pomoć, a zatim ih prosljeđuju tamo gdje im nije mjesto.

I nemoj zaboraviti da pozivi na opći bojkot imaju veliki utjecaj u slabljenju i rušenju njihove ekonomije. Pa nemoj kupovati njihovu robu niti proizvode, jer tvojim parama oni proizvode oružje i municiju s kojom u Gazi ubijaju tvoju braću!

ŠESTO: Iščitavanje povijesti

Pomognite ih iščitavanjem povijesti i uzimanjem pouke iz Allahovih zakona u njoj, te razumijevanjem stvarnosti bez popuštanja ili pretjerivanja.

Iščitavanje povijesti i briga za razumijevanje palestinskog pitanja od prvog dana sve do danas ti više omogućava da što bolje dokučiš stvarnost ovog sukoba, i dobro ti pojašnjava daljine ravnopravnosti; kako ne bi upao u ono u što upadaju obmanute neznalice a to je da su palestinci prodali svoju zemlju!

A onaj ko realno i pravedno pogleda na početak ovog pitanja, njegove društvene strane, poljoprivredne probleme, izbjeglice, urotu okolnih arapskih vlada, i većinu ovih detalja, postat će mu potpuno jasan idiotizam ovakve tvrdnje.

SEDMO: Pomaganje pripremom

Pomognite ih time što ćete se pripremiti (imanski i fizički), svako shodno svojoj mogućnosti, ispunjavajući vasijet (oporuku) vašeg Poslanika i njegovih ashaba.

Pomognite ih time što ćete se, shodno vašoj mogućnosti, pripremiti obrazovano i tjelesno, ta, uistinu, danas je obrazovanje, a sutra djelovanje.

Tjelesna spremnost nije ništa manje bitna od šerijatske i idejne spremnosti. A kakve koristi od učenjaka ako među njima nema mudžahda sposobnih za podizanje i nošenje zastave islama poput šejhul-islama Ibn Tejmije, i vođe mudžahida El-‘Izza ibn Abdis-Selama? Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Jak vjernik je bolji i draži Allahu od slabog vjernika, a u obojci je hajr.”

Za života Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bile su raširene i poznate više fizičkih disciplina, kao što je, na primjer, trčanje. Ashabi, radijellahu anhum, su se utrkivali a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, im je to potvrđivao.

Isto tako bilo je poznato i streljaštvo. To je fizička disciplina koja jača ruke i zahtjeva veliku snagu, rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Doista je snaga u streljaštvu.”

Također, od tih disciplina jeste i viteštvo ili jahanje konja. U hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre, radijellahu anhu, stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao:

“Nema takmičenja osim devama, konjima, i gađanjem.” Bilježi ga Ebu Davud (2574), i Tirmizi (1700) Albani ga smatra vjerodostojnim.

Među njima je bilo poznato i plivanje. Rekao je Omer ibn El-Hattab, radijellahu anhu:

“Podučite vašu djecu plivanju i streljaštvu, i naredite im da jašu konje.”

OSMO: Pomaganje osvješćavanjem

Pomognite ih time što ćete izučavati akidu, propise ibadeta i međuljudskih odnosa, svako shodno svojim mogućnostima.

Pomognite ih vašim suzdržavanjem od dunjaluka i njegovih ukrasa, jer čije se srce bude smirilo i zadovoljilo dunjalučkim ukrasima, Allah će takvom srce ispuniti voljenjem dunjaluka, a iz srca njegova neprijatelja će izbaciti strah od muslimana.

Pomognite ih time što ćete spoznati stvarnost džahilijeta, njegove “kulture”, božanstva, uređenja, zakone, metode, i ponašanja.

Ova dešavanja učini svojim početkom za spoznavanje modernog džahilijeta i njegovih ideja, te lažne civilizacije zapadnog svijeta.

I dobro znaj da nema nikakva hajra u umetu (narodu) koji zna svoju vjeru a ne poznaje stvarno stanje u kojem se nalazi, a pravi i sami hajr je u poznavanju toga dvoga, i to je Allahov kosmički zakon. A onaj ko promatra Allahove zakone to dobro zna.

Za početak od važnih knjiga koje pojašnjavaju džahilijet i temelje zapadne civilizacije jesu djela profesora i šejha Muhammeda Kutba i drugih. Izdvojićemo neke od njih:

1- “Džahilijet dvatesetog vijeka”, autor: Muhammed Kutb

2- “Naše savremeno doba”, autor: Muhammed Kutb

3- “Borba slobodnih”, autor: Ahmed Semir

4- “Osviješćavanje”, autor: Zejd Bilal.

Pomognite ih okretanjem leđa pravcima političara, muatezilima, dervišima, i ostalim izdajnicima.

Umet neće imati ponosa osim sa džihadom na Allahovom putu. Nikada nećemo dobiti ponos slijeđenjem demokratije, sekularizma, liberalizma, ili političkim ugovorima i konsenzusima. Rekao je Uzvišeni Gospodar u prevodu značenja: “I trošite imetak na Allahovom putu, i svojim rukama se u propast ne bacajte, i dobro činite…” (El-Bekara, 195)

A, doista, je propast u ostavljanju džihada. Bacanje sebe u propast je da ne ulažeš na Allahovom putu, želeći da sačuvaš svoj život, svoj imetak, i kad ono time si samo sebe ponizio, i svom neprijatelju jačanje i dominaciju nad tobom omogućio, pa je on uprkos tebi počeo sa otimanjem i cijeđenjem tvojih dobara i imetaka.

Od onog trenutka kada se ovaj ummet preobratio u ummet pomirenja, tada je izgubio mnogo toga! Izgubio je svoj izzet (ponos), čast, i smirenost, te je osvanuo neznajući odakle mu dolaze strijele, odakle mu prijeti istrebljenje, i odakle ga pogađa poniženje.

DEVETO: Pomaganje dovom

Pomognite ih time što ćete biti iskreni u svojim dovama i traženju pomoći od Allaha, i u svim vašim radnjama i stanjima.

Ljudi misle da je malo koristi od dove, ali je, tako mi Allaha, to veliko oružje. Rekao je Allahov

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

“Odredbu ne obija osim dova”, bilježi ga Tirmizi (2139).

Pa kako smijemo zanemarivati i bezvrijednim smatrati ovo veličanstveno i vrlo korisno oružje?!

Zar nisi čuo vijest o cionističkoj raketi, koja može sravniti cijelu zgradu, kako je pala na jednu od kuća u Gazi a da nije eksplodirala?! Kako ćeš ovo protumačiti osim da je to zbog blagodati vaših dova, a prevashodno zbog milosti i blagosti Uzvišenog Allaha. Stoga nastojte da svake noći imate određeni dio kada redovno upućujete dove Allahu, budite ponizni i skrušeni pred vašim Gospodarem ne bi li se On Uzvišeni odazvao dovi nekog od vas.

DESETO: Medijsko pomaganje

Pomognite ih time što ćete njihovo pitanje širiti u svijetu, svako shodno onom što zna i umije, a kakvog li samo utjecaja imaju mediji danas.

Pomognite ih svakim sredstvom koje će im donijeti bilo kakvu korist, a u tome nam je dovoljno prevladavajuće mišljenje, i ne mora biti potpuna ubijeđenost.

Svaki od nas koristi društvene mreže, pa neće ti ništa škoditi ako ih na bilo koji način pomogneš na ovim društvenim mrežama. Širi ovo pitanje, širi istinu. Ako dobro poznaješ neki strani jezik odmah kreni sa iskorištavanjem ove velike Allahove blagodati prema tebi, i prevodi svaku vijest i događaj, bili oni veliki ili mali, a koji se dešavaju našoj braći u Palestini, kako bi se svijet trznuo i obratio pažnju na važnost ovog pitanja. Nemoj zanemarivati ovo medijsko oružje danas, jer je ono vrlo važno oružje u ovom našem vremenu.

Pomognite ih time što ćete se okupiti i ujediniti oko temelja islama i njegovih osnova, a u svemu mimo toga ima širine za muslimane.

Pomognite ih time što ćete stati u kraj i zaustaviti zulumćare i silnike, gdje god oni bili, bez dodvoravanja i popuštanja, a ko nema snage to učiniti neka se priprema pomažući se sebebima koje je Allah propisao i odredio.

Ne želim kazati da nećete biti potpomognuti osim kada ispunite sve spomenuto. Naprotiv, dovoljno vam je da od toga ispunite ono što ste u mogućnosti ispuniti. Rekao je Uzvišeni u prevodu značenja:

“Nema razloga da se išta prigovara onima koji čine dobra djela.” (Et-Teuba, 91)

Prigovara se samo onima koji mijenjaju i izvitoperavaju, koji nepravedno dijele i odvajaju, koji na račun vjere popuštaju i kompromis daju, koji na cjedilu ostavljaju i druge odvraćaju, koji pretjeruju i granice prekoračavaju, koji na fisku i griješenju ustrajavaju; nema boga sem Allaha, sva snaga i moć su u Allaha, na Njega se oslanjamo, Njemu sve prepuštamo, i On nam je najbolji pomagač.

Maksimalno uloži truda u pomaganju tvoje braće, i znaj da se pomaganje postiže ostvarivanjem jednog od pomenutih načina i metoda. Zato se trudi, i istini što bliže budi. I nipošto nemoj pomisliti da je pomaganje tvoje braće obaveza samo učenih ljudi, naprotiv, stvar od tebe zahtjeva da si samo ispravan musliman, muvehhid; čak, tako mi Allaha, stvar od tebe zahtjeva da u sebi imaš samo ljudskost.” [Završen citat]

ZA KRAJ

Dr. Kerim Hilmi je na svom Facebook profilu napisao objavio izrazito lijep i koristan post s kojim ćemo zapečatiti ovu našu temu. Kaže dr. Hilmi:

“Detaljno sam posmatrao i promatrao lica mladića koji su stražarili kod El-Mesdžidul-Aksa, ili koji su pokazali i dokazali svoju nevjerovatnu čvrstinu u Gazi, čak sam pokušao doći do nekih njihovih naloga kako bi ih još bolje upoznao.

Mnogi od njih su “obični” momci – ako je uopšte ispravno tako reći, a sigurno da nije -, poput većine islamske omladine. Čovjeku preovladava mišljenje da neko od tih mladića nema nekog znanja, ili posebne pobožnosti i slično tome; ali i pored toga pogledaj kako su oni sebe učinili štitom kojim štite islamske svetinje želeći time zadovoljstvo i lice Njihovog Gospodara.

Pogledaj kako su se njihovi tekbiri pomiješali sa zvižducima raketa koje padaju na njihove glave! Pogledaj kako su sasjekli puteve kukavičluka i straha do njihovih srca, a ista su odjenuli odjećom sabura, ponosa, ustrajnosti i zadovoljstva.

Uistinu, egoistička pojava, a koja je pogodila većinu muslimana danas, je učinila nepravdu velikom broju islamske omladine, i zatvorila im mnoge puteve hajra koji se srazmjerno otvaraju svakom pojedincu.

Sami ti putevi između čovjeka i njegove vjere grade čvrste veze, iskreno pripadanje, i duboko saosjećanje koje mu pomažu u otvaranju ostalih vrata i metoda hajra, te iz njegove duše odstranjuju osjećaj gurbetluka (otuđenosti) u islamu, njegovom vjerovanju i ostalim njegovim pitanjima.

Čak se i nastojanje ka ispunjavanju potreba muslimana i izvršavanju kolektivnih obaveza (fard kifaje) u razumu i duši običnog svijeta preokrenulo u puhku “društvenu aktivnost”, ili “dobrovoljni rad”, ili “životni stil”!

Još uvijek se u dušama mnogih islamskih momaka nalazi plemenito i dragocjeno sjeme (hajra), ali ga je plodno zemljište zanemarilo i izgubilo!

Na suprotnu stranu ovaj devijantni egoizam ti, također, pojašnjava kako su u našim plodnim poljima nikli ti takvi maloumnici i glupaci.” [Završen citat]


Autor: Mustafa Dž'afer
Izvor teksta: https://tipyan.com/how-do-we-help-our-muslim-brothers
Stavovi izraženi u ovom tekstu su autorovi i ne odražavaju nužno uredničku politiku Puta vjernika.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz