Prije nego što Allah počasti muslimane vlašću na Zemlji, iskuša ih

Popularno na sajtu

Kušnja, pa vlast

Put iskrenih kojima će Allah dati vlast na Zemlji jedan je. To je put iskušenja, put poslanika i njihovih sljedbenika:

“Mislite li vi da ćete u Džennet ući, a još vam ne dođe iskušenje poput onoga što ga iskusiše oni što prije vas minuše? Pa, njih je pogađala bijeda i bolest, a bili su toliko uznemiravani da bi čak Poslanik i vjernici koji s njim vjerovahu zavapili: ‘Kad će već pomoć Allahova?!’ Eto, Allahova je pomoć blizu, doista!” (El-Bekara, 214)

Šejh Es-Sallabi ostavio je sljedeći zapis: “Prije nego što Allah, dželle šanuhu, nekoga počasti vlašću na Zemlji, iskuša ga, i to je neophodno. On nijednom narodu nikad nije dao vlast, a da taj isti narod nije stavio na razne oblike kušnje, u različitim etapama. Iskušenja su, Allahovom voljom, odvajala loše od dobrih. I taj Allahov zakon vrijedi i za islamski korpus. Svevišnji je Allah muslimane davno stavio na kušnju da provjeri njihovo vjerovanje, a potom ih je učvrstio na Zemlji. Neko je upitao imama Šafija, rahimehullah, šta je bolje: imati vlast ili trpjeti potlačenost, na šta je odgovorio: ‘Prvo će Allah dati kušnju pa poslije toga vlast.’ Svemogući je Allah iskušao Nuha, Ibrahima, Musaa, Isaa i Muhammeda, sallallahu alejhim ve sellem, i, pošto su se strpjeli, učvrstio je njihovu vlast. I neka čovjek nipošto ne pomisli da će živjeti bez iskušenja!'”1

Nemoguće je uspostaviti vlast, a prethodno ne biti iskušan:

“Mi ćemo vas na kušnju stavljati sve dok ne pokažemo borce između vas i strpljive, a provjeravat ćemo i vijesti vaše!” (Muhammed, 31)

Osim strpljenja, postojanosti i čvrste veze s Allahom, drugog izbora nemamo:

“Gospodaru naš! Daj nam strpljenje, i učvrsti noge naše, i pomozi nas protiv naroda nevjerničkog!” (El-Bekara, 250)


Iz knjige El-Džilul-mev'udu bin-nasri vet-temkin (Pobjedonosna generacija)
Autor: Medždi el-Hilali
Obrada i naslov: Put vjernika

Fusnota:

1 Alija es-Sallabi, Es-Siretun-nebevijja, 1/262, 263.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz