Tri načina kako ostati dosljedan pred iskušenjima

Popularno na sajtu

Na ovom svijetu mi smo samo na proputovanju, na njemu nećemo vječno ostati, slični smo putniku koji se odmara u hladu. A svaki putnik nosi korisnu poputninu, sve što mu iole može pomoći u dostizanju cilja. Eto, tako je i dunjaluk odmorište na proputovanju na ahiret: treba na njemu osigurati što više dobrih, na budućem svijetu korisnih, djela.1

Neko će kazati: “Svi znamo da je ovaj svijet prolazan i da ne zavređuje žrtvu, ali kako ostati dosljedan pred sve većim i većim iskušenjima?!”

Ja bih predložio da pokušamo ostati dosljedni na sljedeća tri načina, koja će biti u daljem tekstu spomenuta.

1. Uzimanje pouke

Uvijek imajmo na umu smrt, posjećujmo mezarja, razmišljajmo o stanju umrlih, koje je smrt nespremne pohodila, koji su se kajali zbog propuštene prilike, koji se žele vratiti na ovaj svijet makar samo na trenutak da jednom kažu: “Subhanallah!” ili: “Allahu, oprosti mi!”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom je prilikom prošao pored mezara i rekao: “Ovaj bi umrli volio obaviti dva dobrovoljna rekata namaza, a vi ih smatrate beznačajnim, i to pridodati svojim dobrim djelima, više nego da dobije cijeli dunjaluk.” (Vidjeti Silsiletul-ehadisis-sahiha, 1228)

2. Često čitanje Kur'ana s promišljanjem o njegovim značenjima

Zna se da časni Kur'an, u skoro svakoj svojoj suri, posvećuje veliku pažnju budućem svijetu, berzehu, Džennetu, Džehennemu, cilju zarad kojeg su ljudi stvoreni, poticanju na nadmetanje u dobrim djelima. I to je radi uvjerenja u ahiret.

Allah, dželle šanuhu, objavio je: “…ne valja tako, neka znate jamačno, Džehennem ćete vidjeti sigurno!” (Et-Tekasur, 5, 6)

I neosporno je da jekin, sigurno saznanje, utječe na čovjekovo ponašanje, nagna ga na lijep odnos prema drugim ljudima, pobožnost, borbu, zalaganje…

3. Čestito društvo

Čestito društvo ima veliku ulogu u doživljavanju dunjaluka kao stanice, odmorišta, a prihvatanja Dženneta kao vječnog staništa i, odatle, zalaganja za njeg.

Allah, dželle šanuhu, kaže: “Strpljiv budi s onima koji mole ujutro i navečer svog Gospodara, želeći Lice Njegovo, i s njih ne skidaj svojih očiju u želji za sjajem života ovosvjetskog, niti slijedi onoga čije smo srce, da Nas spominje, nemarnim učinili Mi, i koji strast svoju slijedi i čije je djelo od istine daleko.” (El-Kehf, 28)

Druženje s dobrim ljudima potiče na nadmetanje u dobru. Na primjer, Omer je poželio preteći Ebu Bekra, radijallahu anhum, u dijeljenju na Allahovu putu. Pripovijedao je: “Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednog je dana zatražio dobrovoljne priloge i imao sam nešto imetka pa sam pomislio: ‘Ako imetak odnesem prije Ebu Bekra, moj će prilog biti veći od njegova!’ I, zaista, odnio sam pola imetka. Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, upitao me: ‘Šta si ostavio porodici?’ ‘Pola imetka’, odgovorih. Tad se pojavi Ebu Bekr. Donio je sve što je imao. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upita ga: ‘Šta si ostavio porodici?’ ‘Ništa! Ostavio sam im Allaha i Njegova Poslanika’, odgovori Ebu Bekr. I ja tad rekoh: ‘Nikad se više ni u čemu s tobom neću nadmetati!'” (Hadis je dobar. Zabilježili su ga imam Et-Tirmizi, Ed-Darimi i Ibn Ebu Asim)


Iz knjige El-Džilul-mev'udu bin-nasri vet-temkin (Pobjedonosna generacija)
Autor: Medždi el-Hilali
Obrada i naslov: Put vjernika

Fusnota:

1 Možda će nam neko reći da griješimo i pozivati se na to da unapređivanje ovosvjetskih dobara i usavršavanje života, što Svevišnji Allah od nas traži, pobija ovu našu konstataciju. Moramo napomenuti da samo upozoravamo na ono odavanje dunjaluku koje čovjeka odvodi od ahireta, kao što se desilo narodu Ad, kojeg je njegov poslanik Hud upozorio: “Zar na svakom visu, prezirući druge, dvorce gradite i tvrđave podižete, kao da vječno živjet ćete?” (Eš-Šuara, 128, 129). S druge strane, pohvalno je i zaslužuje se nagrada za unapređivanje ovozemaljskih dobara u cilju što bolje spoznaje Allaha, olakšavanja života i što lakšeg obavljanja ibadeta.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz