Deset načina prijateljevanja sa vjernicima

Popularno na sajtu

Karakteristike prijateljevanja sa vjernicima

1 Hidžra u muslimansku zemlju i napuštanje zemalja nevjernika

Hidžra je preseljenje iz zemlje nevjernika u zemlju muslimana, radi očuvanja vjere. Hidžra u ovom značenju i sa ovim ciljem je obaveza sve do Sudnjeg Dana. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, se odrekao svakog muslimana koji boravi među nevjernicima i zabranio je boravak u njihovoj sredini, osim u slučaju nemogućnosti da se učini hidžra, ili ako je razlog boravka muslimana u skladu s vjerskim interesima, kao što je vjerska djelatnost i širenje islama.

Uzvišeni Allah je rekao:

„Kada budu uzimali duše onima koji su se prema sebi ogriješili, meleki će upitati: ‘Šta je bilo s vama?’ – ‘Bili smo potlačeni na Zemlji.’ – odgovoriće. ‘Zar Allahova Zemlja nije prostrana i zar se niste mogli negdje iseliti?’ – reći će meleki, i zato će njihovo prebivalište biti džehennem, a užasno je on boravište. Samo nemoćnim muškarcima, i ženama, i djeci, koji nisu bili dovoljno snalažljivi i nisu znali puta, Allah će – ima nade – oprostiti, jer Allah briše grijehe i prašta.“ (En-Nisa’, 97-99)

2 Ukazivanje pomoći muslimanima i lična potpora, ili u novcu, ili u djelu, ili riječima u njihovim vjerskim i životnim potrebama

Milostivi je rekao:

„A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima…“ (Et-Tewbe, 71)

„A ako vas zamole da im u vjeri pomognete – dužni ste da im u pomoć priteknete, osim protiv naroda sa kojim o nenapadanju zaključen ugovor imate.“ (El-Enfal, 72)

3 Saosjećanje u njihovom bolu i radosti

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, je rekao:

„Muslimani su u prijateljstvu, osjećanjima i samilosti – kao jedno tijelo; ako jedan njegov organ oboli, i ostali dijelovi tijela to osjete kroz glavobolju i nesanicu.“

„Vjernik je vjerniku kao stub stubu – jedan drugog podupiru“, i ispreplete prste svojih ruku (Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem).

4 Upućivanje savjeta i traženje dobra za njih, ne nanositi im nepavdu i ne varati ih

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, je rekao:

„Niko od vas neće biti pravi vjernik sve dok svom bratu ne bude želio ono što i samom sebi želi.“

„Musliman je brat drugom muslimanu. Ne smije ga omalovažavati, uskratiti mu pomoć, niti ga prepustiti nesreći. Dovoljno je čovjeku zla ako bude omalovažavao svog brata u vjeri. Muslimanu je kod muslimana haram (zabranjeno): njegova krv, njegov imetak i njegova čast.“

Poručio nam je naš plemeniti Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem:

„Ne mrzite se međusobno, niti se svađajte, ni nadmećite međusobno. Nemojte jedan drugom u trgovini nanositi štetu. Allahovi robovi – budite braća.“

5 Poštovati ih i uvažavati, ne govoriti im ružno, niti im prigovarati

Sveznajući Gospodar je rekao:

„O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima. O kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima! A oni koji se ne pokaju – sami sebi čine nepravdu. O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrlog brata svoga – a vama je to odvratno – zato se bojte Allaha; Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je.“ (El-Hudžurat, 11-12)

6 Musliman treba da je uz muslimane u nesreći i u sreći, u bijedi i u blagostanju

Suprotno munaficima (licemjerima), koji su uz vjernike onda kada su u sreći i blagostanju, a ostavljaju ih kad ih zadesi nesreća i bijeda.

Allah, subhanehu we te'ala, je rekao:

„Oni koji iščekuju šta će biti sa vama: pa ako vam Allah daruje pobjedu, oni kažu: ‘Zar nismo bili uz vas?’, a ako sreća posluži nevjernike, onda oni govore njima: ‘Zar vas nismo mogli pobijediti i zar vas nismo odbranili od vjernika?'“ (En-Nisa’, 141)

7 Međusobno posjećivanje, želja za međusobnim druženjem i susretima

U hadisi-kudsijju, Allah, subhanehu we te'ala, kaže: „Dužnost mi je da budem naklonjen i volim one koji se u Moje ime posjećuju.“

Jedne prilike je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao:

„Neki čovjek pođe da posjeti svoga brata u vjeri, pa mu Allah posla meleka koji ga presrete i upita: ‘Kamo si naumio?’ Čovjek mu odgovori: ‘Da posjetim svog brata u vjeri.’ Melek ga upita: ‘Da li imaš ikakve koristi od njega?’ Odgovori čovjek: ‘Ne. Volim ga zato što je moj brat u vjeri.’ Melek mu odgovori: ‘A ja sam Allahov poslanik tebi koji ti poručuje da te je Allah zavolio isto onako kako si ti zavolio njega (svog brata)’.“

8 Međusobno uvažavanje prava muslimana

Nije dozvoljeno da se neko miješa dok musliman nešto prodaje, niti dok kupuje, niti je dozvoljeno zaručivati onu ženu koju je on već zaručio, niti muslimane ometati u dozvoljenim poslovima koje su oni prije njih uradili.

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, je rekao:

„Ne smije jedan čovjek prodavati nekome nešto za vrijeme dok mu to njegov brat musliman prodaje, niti smije da zaručuje ženu koju je on već zaručio.“

A u drugoj predaji se kaže:

„Ne smije se cjenkati dok se njegov brat (kupujući nešto) cjenka.“

9 Biti milostiv prema nemoćnoj braći

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, je rekao:

„Ne pripada našem ummetu onaj ko ne poštuje naše velikane (starije) i koji nije milostiv prema našim nemoćnicima (mlađima).“

„Allah vam daje pomoć u borbi i daje vam opskrbu samo zbog vaših slabih koji su među vama.“

Uzvišeni Allah je rekao:

„Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i naveče u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj oči svoje sa njih iz želje za sjajem u životu na ovom svijetu…“ (Kehf, 28)

10 Upućivanje dova i traženje oprosta za njih

Uzvišeni Allah je rekao:

„Traži oprosta za svoje grijehe, i za vjernike i vjernice.“ (Muhammed, 19)

„Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla.“ (El-Hašr, 10)


Iz djela Privrženost i odricanje u Islamu
Autor: Salih Fevzan el Fevzan

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz