Šest načina kako otkloniti brige

Popularno na sajtu

Kako bih ti pomogao u čišćenju srca, a Allaha molim da pomogne tebi i meni, navest ću ti nekoliko načina njegova čišćenja:

1. Donošenje salavata na Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem

Kada je jedan čovjek rekao Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem. “Onda ću čitavu dovu pretvoriti u salavat na tebe”, Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, mu tada reče: “Onda će te Allah poštedeti tvojih briga.”

U drugom rivajetu stoji: “Biće ti oprošteni grijesi i bit češ pošteđen briga”

Jednom našem šejhu je došao čovjek i požalio mu se da mu je ukradeno auto.

Šejh mu reče da ide u mesdžid i uči salavat:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Allāhumme salli ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā sallajte ‘āla Ibrāhīme ve ‘āla āli Ibrāhīme, inneke Hamidūn Medžīd. Allāhumme bārik ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā bārekte ‘alā Ibrāhīme ve ‘alā āli Ibrāhīme, inneke Hamīdun Medžīd.

(Allahu, podari svoj salavat Muhammedu i porodici Muhammedovoj, kao što si podario Ibrahimu i porodicu Ibrahimovoj, Ti si, uistinu, Hvaljeni i Slavljeni. Allahu, podari bereket Muhammedu i porodici Muhammedovoj, kao što si podario Ibrahimu i porodici Ibrahimovoj, Ti si, uistinu, Hvaljeni i Slavljeni).

I neka je slavljen Uzvišeni Allah, nije se uzdiglo sunce nakon sabah namaza, a auto mu je bilo vraćeno nazad. Ovo nije sufijska priča, već čvrsto ubijeđenje u hadis Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem. Sufija je novotar koji smisli priču, a ja ti govorim o sunnetu. Ovo su riječi Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem. Stoga ako imaš brigu donosi salavat na Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, kako bi ti briga bila otklonjena.

2. Učenje sure El-Ihlas i El-Felek

Kaže Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: ”Ko prouči: Kul huvallahu ehad, i kul euzu bi rabbil felek, kada osvane i zamrkne, Allah će ga poštedeti onoga što ga brine.”

Međutim, omladino, nemojte zaboraviti da postoji uvjet, a to je da budeš čvrsto ubijeđenje u ove riječi, i da učiš ove sure sa nijetom da te Allah poštedi briga. Da ih učiš sa potpunim ubijeđenjem da je Allah kadar da te poštedi briga, i da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao istinu. Uči ih iskrene i pouzdaj se u Allaha, da bi te Allah poštedio briga.

3. Učenje hasbijellahu

Kaže Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: “Onaj ko sedam puta kaže kada osvane i zamrkne:

حَسْبِـيَ اللّهُ لا إلهَ إلاّ هُوَ عَلَـيهِ تَوَكَّـلتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظـيم

HasbijAllahu la ilahe illa huve alejhi tevekkeltu ve huve rabbul aršil azim.

(Dovoljan mi je Allah…On je moj pomagač…nema drugog boga mimo Njega, na Njega se oslanjam, On je Gospodar Arša Veličanstvenog).

Predstavi sebi kabur kako bi te Allah sačuvao kaburske brige.

Predstavi sirat ćupriju kako bi te Allah sačuvao njene poteškoće. Predstavi podjeljivanje knjige kako bi te poštedeo te brige. Predstavi sebi mizan i stajanje pred Uzvišenim Allahom kako bi bio pošteđen briga u tim momentima.

4. Istigfar (traženje oprosta od Allaha)

Kaže Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: “Ko se drži istigfara, Allah će mu iz svake poteškoće dati izlaz, otkloniti mu svaku brigu i opskrbiti ga odakle se i ne nada”

5. Svođenje svih briga na jednu brigu

Kaže Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: “Kome jedina briga bude Ahiret, Allah će ga zaštititi od dunjalučke brige”. Hadis bilježi Madže, a šejh Albani ga je ocijenio dobrim u ‘Sahihuh džami’ “6065.

Neka tvoja danonoćna briga bude: Da mi je znati, da li je Allah zadovoljan sa mnom? Ako bi sada preselio, da li bih ušao u Džennet ili u Džehennem? Da mi je znati hoću li proći sirat ćupriju ili posrnuti na njoj?

Koji će tas moje vage biti lakši? Kada listovi i knjige budu podijeljeni,hoće li mi biti dati u desnu ili lijevu ruku? Neka tvoja glavna briga bude Ahiret, a što se tiče dunjalučkih briga, one su mnogobrojne, pa ko se rastrgne na tim brigama živjet će kao nesretnik i umrijeće kao nesretnik.

6. Dova

Dova je tvoje oružje, stoga dovi Allahu da ti olakša posao i sačuva onoga što te tišti. Dovi ponizno i reci: ”Gospodaru moj ispuni moje srce ljubavlju prema Tebi, tako da me ništa ne udalji od Tebe.”

Gospodaru moj, učini moju brigu jednom, brigu za Tobom, učini moju misao jednom, misao o Tebi. Smiluj mi se o Gospodaru, i sačuvaj me mojih briga i svega što me tišti. Gospodaru moj, tebi se utječem od brige i tuge moje…

Dovi Allahu jer Allah je blizu, uslišava dove unesrećenih i nevoljnih.

Dragi brate koji putuješ Allahu kakva treba biti tvoja briga.

Očisti svoje srce od dunjalučkih briga i budi iskren. Ne spletkari svome Gospodaru pa da tebi budu pravljenje spletke i da budeš od onih koji su propali. Neka tvoja briga sa kojom živiš i zbog koje živiš bude samo briga Ahireta i Allahovo zadovoljstvo. Ne spletkari, u suprotnom, nikada nećeš stići do svoga Gospodara!

Autor: Šejh Muhammed Husejn Jakub
Iz knjige: Put ka oprostu milostivog Gospodara
Napomena PV: Naslov teksta je od Puta vjernika. Originalan naslov teksta je “Metode čišćenja srca od briga”

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz