TAG

robovi Milostivog

Treća osobina robova Milostivog: Veliki strah od džehennemske kazne

Treća osobina robova Milostivog: Veliki strah od džehennemske kazne

Druga osobina robova Milostivog: Ustrajnost pri obavljanju namaza, naročito noćnog

Druga osobina robova Milostivog: Ustrajnost pri obavljanju namaza, naročito noćnog

Prva osobina robova Milostivog: Pribranost, staloženost, dostojanstvo i poniznost prema Allahu i Njegovim robovima

Prva osobina robova Milostivog: Pribranost, staloženost, dostojanstvo i poniznost prema Allahu i Njegovim robovima

Novo na sajtu

Kategorije