Principi haridžijskog mezheba | šejh Sulejman el Ulwan

2051

Šejh Sulejman ibn Nasir el-Ulvan o haridžijama, murdžijama, tekfiru, i zabludjelim stavovima pojedinih sekti i grupacija.

Prijevod: Salafi media Balkan