Video: Čuvaj se učenjaka sultana

988

Šejh Sulejman el-Ulvan o onima koji hvale tagute – one koji mijenjaju Allahov zakon, čestitaju im na položajima, dove za njih…