Vrste učenjaka | Šejh Sulejman el-Alvan hafizahullah

331

Šejh muhaddis Sulejman el-Alvan (Allah ga izbavio) govori o tri vrste učenjaka po kojima ćete lahko moći odrediti u koju skupinu spada svaki onaj koji se pripisuje znanju.IzvorIstikamet